Ochrana dát

Ochrana osobných údajov a tým aj vášho súkromia je pre FEIN mimoriadne dôležitá. Preto by sme vás chceli informovať o tom, ako používame a chránime vaše údaje. Je samozrejmé, že FEIN postupuje v súlade so všetkými zákonmi o ochrane údajov s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu ochranu vášho súkromia. Prečítajte si pozorne nasledujúce informácie.

Meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby, pracovníka pre ochranu údajov v spoločnosti

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie údajov prostredníctvom

FEIN elektronáradie, s.r.o.
Stará Vajnorská 90
SK - 831 04 Bratislava
Tel. + 421 903 419 006

info@fein.sk

FEIN elektronáradie, s.r.o. je zodpovednou osobou podľa čl. 4 ods. 7 GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa našich pravidiel ochrany osobných údajov (známych aj ako „Pravidlá ochrany osobných údajov“) alebo akékoľvek iné obavy týkajúce sa spracovania údajov, môžete sa obrátiť na nášho pracovníka pre ochranu osobných údajov na tejto e-mailovej adrese:
dpo@fein.sk
 

Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov a povaha a účel ich použitia

a) návšteva našej webovej stránky

Keď navštívite našu webovú stránku fein.com, prehliadač používaný vo vašom zariadení automaticky odošle informácie na server našej webovej stránky. Tieto informácie sa dočasne uložia do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie budú zhromaždené bez vášho zásahu a uložené až do automatického odstránenia:

 • IP adresa požadujúceho počítača,
 • Dátum a čas prístupu,
 • Názov a URL vyvolaných súborov,
 • Webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (URL adresa odkazujúceho),
 • použitý prehliadač a prípadne operačný systém vášho počítača, ako aj meno poskytovateľa prístupu.

Uvedené údaje spracovávame na nasledujúce účely:

 • Zabezpečenie hladkého pripojenia a pohodlného používania našich webových stránok,
 • Vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému
 • na ďalšie administratívne účely.

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 veta 1. písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov . Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov. Údaje sa nepoužívajú na vyvodenie záverov o vašej osobe.

b) Prihlásenie sa k odberu nášho newslettera

Ak ste podľa § 6 ods. 1 vety 1 písm. a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov výslovne súhlasili, budeme používať vašu e-mailovú adresu na pravidelné zasielanie newsletterov o vybraných témach. Na odber newslettera stačí uviesť e-mailovú adresu.

Kedykoľvek je možné odhlásiť sa, napríklad kliknutím na odkaz na konci každého newslettera. Prípadne sa môžete kedykoľvek odhlásiť zaslaním e-mailu na adresu info@fein.sk. V žiadnom prípade vám nevzniknú žiadne ďalšie náklady ako náklady na doručenie vášho vyhlásenia o odhlásení na základe základných sadzieb.

Údaje môžete tiež opraviť alebo odstrániť na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

c) Používanie nášho kontaktného formulára

Ponúkame Vám možnosť kontaktovať nás prostredníctvom formulárov uvedených na webovej stránke, napr. ako autor. Vyžaduje to platnú e-mailovú adresu, aby sme vedeli, od koho žiadosť pochádza a mohli na ňu odpovedať. Ďalšie informácie je možné poskytnúť dobrovoľne.

Spracovanie údajov za účelom kontaktovania nás sa uskutočňuje v súlade s čl. 6 ods. 1 vetou 1 písm. a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov na základe vášho dobrovoľne udeleného súhlasu.

Osobné údaje zhromaždené na použitie kontaktného formulára budú odstránené po odoslaní žiadosti.

d) Objednávanie tovaru, online služieb alebo iných služieb

Prostredníctvom internetového obchodu integrovaného do našich webových stránok Vám ponúkame možnosť objednať tovar, on-line služby alebo iné služby. V rámci objednávacieho procesu zhromažďujeme osobné údaje, najmä vaše meno a adresu, ako aj bankové údaje v závislosti od zvoleného spôsobu platby. Informácie, ktoré ste poskytli používame na splnenie a spracovanie objednávky, na prístup k online službám alebo na vykonávanie ostatných služieb. Pri objednávaní prostredníctvom nášho internetového obchodu dostanete e-mailom potvrdenie o prijatí objednávky s textom zmluvy a údajmi o vašej objednávke (potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie si môžete uložiť do svojho e-mailového účtu; my ho taktiež uložíme. Cez internet, t.j. v internetovom obchode po odoslaní vašej objednávky z bezpečnostných dôvodov vaše objednávkové údaje už viac nebudú dostupné.

Údaje, ktoré ste poskytli, sú založené na čl. 6 ods. 1 vete 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov spoločnosti C. & E. FEIN GmbH, ako aj vášho zmluvného partnera (dcérska spoločnosť alebo distribútor spoločnosti FEIN) na účely vykonania zmluvného vzťahu, ktorý s vami existuje.

Vaše údaje budeme používať aj na to, aby sme vás informovali o ďalších produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať. Proti používaniu na tento účel môžete kedykoľvek namietať bez toho, aby vám vznikli iné náklady ako náklady na doručenie vášho vyhlásenia na základe základných sadzieb. Námietku môžete kedykoľvek zaslať e-mailom na adresu info@fein.sk. Na vyššie uvedenej e-mailovej adrese môžete tiež opraviť alebo vymazať vaše údaje.

e) Registrácia vďaka našej 3-ročnej záruke

Údaje, ktoré ste poskytli, sú založené na čl. 6 ods. 1 vete 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov spoločnosti C. & E. FEIN GmbH, ako aj vášho zmluvného partnera (dcérska spoločnosť alebo distribútor spoločnosti FEIN) na účely vykonania zmluvného vzťahu, ktorý s vami existuje.

Vašu poštovú adresu bude váš zmluvný partner používať výlučne na to, aby vám príležitostne poskytol ďalšie informácie o produktoch FEIN.

Kedykoľvek môžete namietať proti používaniu vašich údajov na propagačné účely voči vášmu zmluvnému partnerovi bez akýchkoľvek formalít, ideálne e-mailom na nasledujúcu adresu: info@fein.sk.

Prihlásenie k 3-ročnej záruke FEIN PLUS môžete kedykoľvek zrušiť. Príslušné údaje sa následne okamžite vymažú. Vezmite prosím na vedomie, že sa tým stratia všetky údaje, ktoré ste získali v rámci 3-ročnej záruky FEIN PLUS, a platnosť záruky sa skončí.

Zrušenie súhlasu zašlite
e-mailom na adresu info@fein.sk
poštou na adresu FEIN elektronáradie, s.r.o., Stará Vajnorská 90, SK - 831 04 Bratislava

Viac informácií o našom vyhlásení o záruke nájdete tu.

Spolupráca s Facebookom

Použitie sociálnych pluginov Facebooku

Táto ponuka využíva na základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov sociálne pluginy („pluginy“) sociálnej siete facebook.com prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Facebook“). Pluginy sú rozpoznateľné podľa jedného z log Facebooku (biele „f“ na modrej dlaždici, výrazy „Like“, „Páči sa mi“ alebo „thumbs up“) alebo sú označené doplnkom „Facebook Social Plugin“. Zoznam a vzhľad sociálnych pluginov Facebooku si môžete pozrieť tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Keď používateľ vstúpi na webovú stránku tejto ponuky, ktorá obsahuje takýto plugin, jeho prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Facebook. Obsah pluginu prenáša Facebook priamo do vášho prehliadača a začlení ho do webovej stránky. Poskytovateľ teda nemá vplyv na množstvo údajov, ktoré Facebook zhromažďuje pomocou tohto pluginu, a preto informuje používateľov podľa svojej úrovne vedomostí: Integráciou pluginov dostane spoločnosť Facebook informácie, ktoré používateľ vyhľadal na príslušnej stránke ponuky. Ak je používateľ prihlásený na Facebook, môže Facebook priradiť návštevu k jeho Facebook účtu. Ak používatelia interagujú s pluginmi, napríklad stlačia tlačidlo Like alebo napíšu komentár, príslušné informácie sa prenesú z vášho prehliadača priamo na Facebook a uložia sa tam. Ak používateľ nie je registrovaný na Facebooku, stále existuje možnosť, že spoločnosť Facebook zistí a uloží jeho IP adresu. Podľa Facebooku sa v Nemecku uloží iba anonymná IP adresa. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu súkromia používateľov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ak je používateľ registrovaný na Facebooku a nechce, aby spoločnosť Facebook zhromažďovala údaje o ňom prostredníctvom tejto ponuky a prepájala ich so svojimi členskými dátami uloženými na Facebooku, musí sa pred návštevou webových stránok odhlásiť z Facebooku. Ďalšie nastavenia a nezrovnalosti týkajúce sa používania údajov na propagačné účely sú možné v nastaveniach profilu Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Naše webové stránky používajú sociálne pluginy („pluginy“) zo sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy sú rozpoznateľné podľa loga Facebooku (biele „f“ na modrej dlaždici, výrazy „Like“, „Páči sa mi“ alebo „thumbs up“) alebo sú označené dodatkom „Facebook Social Plugin“. Zoznam a vzhľad sociálnych pluginov Facebooku si môžete pozrieť tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite webovú stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi Facebook. Obsah pluginu prenáša Facebook priamo do vášho prehliadača a začlení ho do webovej stránky. Preto nemáme vplyv na rozsah údajov, ktoré spoločnosť Facebook zhromažďuje pomocou tohto pluginu, a informujeme vás o tom podľa našich vedomostí:

Prostredníctvom integrácie doplnkov dostáva spoločnosť Facebook informácie, ktoré ste vyhľadali na príslušnej webovej stránke. Ak ste prihlásený/-á na Facebooku, Facebook môže priradiť návštevu k vášmu Facebook účtu. Ak interagujete s pluginmi, napríklad stlačením tlačidla Like alebo napíšete komentár, príslušné informácie sa prenesú z vášho prehliadača priamo na Facebook a uložia sa tam. Ak nie ste zaregistrovaný na Facebooku, stále existuje možnosť, že spoločnosť Facebook zistí a uloží vašu IP adresu.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov prostredníctvom Facebooku, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php.

Ak ste zaregistrovaný na Facebooku a nechcete, aby spoločnosť Facebook zhromažďovala údaje o vás prostredníctvom našej webovej stránky a prepájala ich s vašimi členskými dátami uloženými na Facebooku, musíte sa pred tým, ako navštívite našu webovú stránku, odhlásiť z Facebooku.

Taktiež je možné zablokovať sociálne pluginy Facebooku pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napríklad pomocou funkcie Facebook Blocker.

Remarketing/retargeting na Facebooku

Na našich stránkach sú na základe čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov integrované remarketingové tagy sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Keď navštívite našu stránku, remarketingové tagy vytvoria priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Spoločnosť Facebook tak dostane informáciu, že ste navštívili našu stránku s vašou IP adresou. V dôsledku toho môže spoločnosť Facebook priradiť návštevu našej stránky k vášmu používateľskému účtu. Tieto informácie môžeme použiť na zobrazenie reklám na Facebooku. Upozorňujeme vás, že my ako poskytovateľ stránok nepoznáme obsah prenášaných údajov ani ich používanie zo strany Facebooku. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov facebooku pod https://www.facebook.com/about/privacy/. Ak nesúhlasíte so zhromažďovaním údajov prostredníctvom Custom Audience, tu môžete Custom Audiences deaktivovať.

Použitie pluginov Twitter (napríklad tlačidlo „Tweet“)

Na našej webovej stránke sa na základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov používajú tzv. sociálne pluginy („pluginy“) mikroblogovej služby Twitter, ktoré prevádzkuje spoločnosť Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Pluginy sú označené logom Twitter, napríklad vo forme modrého „vtáčika Twitter“. Prehľad pluginov Twitteru a ich vzhľad nájdete tu: https://dev.twitter.com/web/overview

Ak navštívite našu webovú stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, váš prehliadač sa pripojí priamo k serverom Twitter. Obsah pluginu sa z Twitteru prenáša priamo do vášho prehliadača a integruje do stránky. Integráciou získa Twitter informácie, ktoré váš prehliadač vyhľadal na príslušnej stránke našej webovej stránky, a to aj vtedy, ak nemáte profil na Twitteri alebo jednoducho nie ste prihlásení na Twitteri. Tieto informácie (vrátane vašej adresy IP) sa odosielajú z vášho prehliadača priamo na server služby Twitter v Spojených štátoch a tam sa uložia.

Ak ste prihlásení na Twitteri, Twitter môže okamžite priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu účtu na Twitteri. Ak interagujete s pluginmi, napríklad stlačením tlačidla „Tweet“, zodpovedajúce informácie sa prenesú priamo na server Twitter a tam sa uložia. Tieto informácie sa tiež zverejnia na vašom účte na Twitteri a zobrazia sa vašim kontaktom.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov prostredníctvom Facebooku, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov Twitteru: https://twitter.com/privacy

Ak nechcete, aby spoločnosť Twitter priradila údaje zozbierané prostredníctvom našej webovej stránky priamo k vášmu účtu na Twitteri, pred návštevou našej webovej stránky sa musíte odhlásiť z Twitteru. Môžete úplne zabrániť načítaniu pluginov Twitteru s Add - Ons pre váš prehliadač, napr. s blokovačom skriptov „NoScript“ http://noscript.net/.

Použitie doplnkov AddThis (napríklad tlačidlo „Zdieľať“)

Na našej webovej stránke sa používajú tzv. sociálne pluginy („pluginy“) bookmarkingovej služby AddThis na základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré prevádzkuje spoločnosť AddThis LLC, Inc. 8000 West Park Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („AddThis“). Pluginy sú zvyčajne označené logom AddThis, napríklad vo forme bieleho plusového znaku na oranžovom pozadí. Prehľad pluginov AddThis a ich vzhľad nájdete tu: https://www.addthis.com/get/sharing

Keď navštívite našu webovú stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, váš prehliadač sa pripojí priamo k serverom AddThis. Obsah pluginu je prenášaný pomocou AddThis priamo do vášho prehliadača a integrovaný do stránky. Integráciou získa AddThis informácie, ktoré váš prehliadač získal na príslušnej stránke našej webovej stránky, a uloží do vášho koncového prístroja súbor cookie na identifikáciu vášho prehliadača. Tieto informácie (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú z vášho prehliadača priamo na server AddThis v USA a tam sa uložia. Spoločnosť AddThis používa údaje na vytvorenie profilov anonymných používateľov, ktoré slúžia ako základ pre personalizovanú a záujmovú reklamu návštevníkov webových stránok s pluginmi AddThis.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou AddThis nájdete v zásadách ochrany súkromia AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Ak chcete v budúcnosti namietať proti zhromažďovaniu údajov prostredníctvom AddThis, môžete nastaviť takzvaný opt out cookie, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na nasledujúci odkaz: http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

Môžete úplne zabrániť tomu, aby boli pluginy AddThis načítané prostredníctvom Add-Ons pre váš prehliadač, napr. blokátorom skriptov „NoScript“ http://noscript.net/.

Použitie služby Google Analytics

Na základe čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov používa táto webová stránka Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa takzvané „súbory cookies“, textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní tejto webovej stránky sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a tam sú aj uložené. Na tejto webovej stránke sme službu Google Analytics rozšírili o kód „anonymizeIp“, aby sme zabezpečili anonymné zaznamenávanie IP adries (tzv. IP-Masking). Tým sa skráti vaša IP adresa spoločnosťou Google v rámci Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. V mene prevádzkovateľa tohto portálu Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania stránky a vytváranie správ o činnosti na internetových stránkach a na poskytovanie iných webových stránok a súvisiacich internetových služieb na webových stránkach prevádzkovateľa. IP adresa IP poskytovaná službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlučovať s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme vás však, že ak to urobíte, nebudete môcť v plnej možnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosťou Google a súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane vašej IP adresy) a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím pluginu prehliadača, ktorý je dostupný kliknutím na nasledujúci odkaz http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk a jeho nainštalovaním.

Zaznamenávaniu prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa „opt out cookie“, ktoré zabráni zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcej návšteve tejto webovej stránky:
Deaktivovať Google Analytics

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete v http://www.google.com/analytics/terms/sk.html alebo https://www.google.de/intl/sk/policies/. Poukazujeme na to, že na tejto webovej lokalite bola služba Google Analytics rozšírená o kód „anonymizeIp“, aby sa zabezpečila anonymná zbierka IP adries (tzv. IP-maskovanie).

Zverejňovanie osobných údajov, kontrola bonity

Vaše osobné údaje poskytneme tretím osobám len vtedy, ak

 • Ste podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov udelili výslovný súhlas k tomu,
 • postúpenie podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa vyžaduje na uplatnenie, vykonanie alebo obhajobu právnych nárokov a nie je dôvod domnievať sa, že máte prevažne chránený záujem na tom, aby vaše údaje neboli zverejnené,
 • v prípade, že zverejnenie podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. c Všeobecného nariadenia o ochrane údajov je zákonnou povinnosťou, ako aj
 • je to právne prípustné a podľa čl. 6 ods. 1 vety 1 písm. b Všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa to vyžaduje na realizáciu zmluvných vzťahov s vami, napríklad prevodom vašich údajov na vykonanie doručenia prepravnej spoločnosti poverenej doručením.

Na spracovanie platieb odovzdáme platobné údaje úverovému inštitútu zodpovednému za platbu. Pokiaľ vám poskytneme zálohu, za účelom ochrany našich oprávnených záujmov sa v prípade potreby informujeme o bonite u SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Vaše oprávnené záujmy sa zohľadnia v súlade so zákonom. Prevod na iné tretie strany sa neuskutoční.

Použitie cookies

Na rôznych webových stránkach sa používajú súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia vo vašom počítači. Nijakým spôsobom nie sú škodlivé a neobsahujú žiadne osobné informácie o vás. Informácie obsiahnuté v súboroch cookies nám umožňujú rozpoznať váš počítač pri ďalšej návšteve. Slúžia na vytváranie priateľského prostredia pre používateľa a uľahčujú používanie našich webových stránok. Údaje spracované prostredníctvom súborov cookies sa vyžadujú na uvedené účely ochrany našich legitímnych záujmov, ako aj tretích strán podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaný o nastavení súborov cookie, od prípadu k prípadu rozhodovali o prijatí alebo v zásade vylúčili prijatie. Úplné zablokovanie súborov cookie však môže znamenať, že nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej lokality.

Vaše práva ako dotknutej osoby

Máte právo

 • v súlade s čl. 15 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali. Najmä môžete požiadať o informácie o účeloch spracovania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje oznámené, plánovanej dobe uchovávania, práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo námietky, existenciu práva na sťažnosti, pôvod údajov, ak neboli zhromaždené nami, a existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania a prípadne zmysluplných informácií o ich detailoch;
 • podľa článku 16 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, požadovať okamžitú opravu nesprávnych alebo doplnenie vašich osobných údajov, ktoré sme uložili;
 • v súlade s článkom 17 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sme uložili, s výnimkou prípadov, pokiaľ sa nevyžaduje spracovanie nevyhnutné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti z dôvodov verejného záujmu alebo na uplatnenie, vykonanie alebo obranu právnych nárokov;
 • v súlade s čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, pokiaľ popierate presnosť vašich údajov, spracovanie je nezákonné, no vy nesúhlasíte s ich vymazaním a my už tieto údaje nepotrebujeme, no vy ich potrebujete na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo ste vzniesli námietky voči spracovaniu v súlade s čl. 21 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
 • podľa čl. 20 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov získať vaše osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte, alebo požiadať o ich prevod na inú zodpovednú osobu;
 • podľa čl. 7 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám v minulosti udelili. V dôsledku toho nebudeme môcť pokračovať v spracovávaní údajov, ktoré bolo založené na tomto súhlase, a
 • podľa čl. 77 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa sťažovať orgánu dohľadu. Spravidla môžete kontaktovať dozorný orgán vo vašom obvyklom mieste bydliska alebo pracoviska alebo v sídle nášho vydavateľstva.

Právo na námietky

Ak sú vaše osobné údaje spracovávané na základe oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 vetou 1 písm. f, máte právo, v súlade s čl. 21 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak na to existujú dôvody, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie alebo je námietka namierená proti priamej reklame. V druhom prípade máte všeobecné právo na námietku, ktoré vykonávame bez špecifikácie akejkoľvek konkrétnej situácie.

Ak by ste chceli využiť svoje právo na zrušenie alebo námietku, pošlite e-mail na adresu info@fein.sk.

Zabezpečenia údajov

V rámci vašej návštevy na našich webových stránkach používame metódu SSL (Secure Socket Layer) v spojení s najvyššou úrovňou šifrovania, ktorú váš prehliadač podporuje. Vo všeobecnosti ide o 256-bitové šifrovanie. Ak váš prehliadač nepodporuje 256-bitové šifrovanie, použijeme namiesto toho 128-bitovú technológiu v3. Či sa niektorá stránka našich webových stránok prenáša v zašifrovanej forme zistíte pomocou zatvoreného zobrazenia kľúča alebo symbolu zámku v stavovom riadku prehliadača.

Používame tiež vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou, zničením alebo proti neoprávnenému prístupu tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále vylepšujú v súlade s technologickým vývojom.

Aktualizácia a zmena tohto vyhlásenia o ochrane údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú v súčasnosti platné a vstúpili do platnosti v máji 2018.

Rozvoj našich webových stránok alebo našich ponúk alebo zmenených právnych alebo regulačných požiadaviek môže vyžadovať zmenu týchto pravidiel ochrany osobných údajov. Aktuálne pravidlá ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek prezrieť a vytlačiť na našej webovej stránke fein.com.