FEIN elektronáradie, s.r.o.
Stará Vajnorská 90
SK - 831 04 Bratislava
Tel. + 421 903 419 006
info@fein.sk

 

Všeobecné obchodné podmienky - VOP
GDPR – Ochrana osobných údajov

Prepojenia na externé stránky

Naša spoločnosť neoveruje obsah externých prepojení. Za toto je zodpovedný príslušný poskytovateľ služieb.

Nezáväznosť informácií.

Obsah tejto prezentácie na Internete (webovej stránky) je dôkladne overený a vypracovaný. Avšak, ako poskytovateľ nezodpovedáme za správnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácií. Jednotlivé príspevky predstavujú názor konkrétneho autora.

Upozornenie na autorské práva

Všetky informácie a vyobrazenia uverejnené na tejto internetovej stránke sú chránené autorskými právami. Každé zužitkovanie nad rámec zákona o autorskom práve si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas od spoločnosti Fein GmbH.

Poznámka o ochrane údajov

Osoby, ktoré sú vymenované na tejto webovej stránke, sú proti akémukoľvek komerčnému použitiu a postúpeniu ich údajov (pozri § 28 Spolkového zákona na ochranu údajov).

E-mailová komunikácia

Komunikácia prostredníctvom e-mailových správ môže mať chyby zabezpečenia z dôvodu technických vlastností. Ak nás budete kontaktovať ako poskytovateľ služieb prostredníctvom e-mailových správ, vychádzame z toho, že vám môžeme odpovedať prostredníctvom e-mailových správ, ak nie ste výslovne proti tejto forme komunikácie.
 

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States.
In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.
Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.
The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Stav: 17.07.2013
Impressum podľa § 6 Zákona o telekomunikačných službách (Teledienstegesetz)