Maximálny výkon pri trvalom použití.

Vyššia frekvencia, vyššie otáčky, väčší výkon. Ako premyslený koncept stroja sa vysokofrekvenčné elektrické nástroje FEIN zvlášť hodia na použitie pri obrábaní a spracovaní kovov, na brúsenie Heavy Duty a na trvalé použitie pri hrubovaní alebo oddeľovaní za najdrsnejších okolitých podmienok.


 • Vďaka konštrukčne podmieneným opatreniam, ako sú napr. indukčné motory a upusteniu od rýchlo opotrebiteľných prvkov na prenos prúdu, spĺňajú vysokofrekvenčné elektrické nástroje FEIN najvyššie nároky na robustnosť a životnosť.
 • Disponujú rezervami vo výkone, ktoré sú v priemere 100 % nad menovitou hodnotou.
 • V praxi to znamená: Otáčky zostávajú konštantné v celom záťažovom rozsahu. Pre efektívnu prácu s vysokým brúsnym výkonom a malým opotrebovaním kotúčov.
 • Sortiment vysokofrekvenčných výrobkov FEIN ponúka široký výber uhlových a priamych brúsok pre profesionálneho používateľa v oblasti remesiel a priemyslu.
  Vysokofrekvenčné elektrické náradie FEIN je možné používať mobilne na stavbách alebo na pevne zriadených miestach brúsenia.Otáčky (%) Výkon (%)

Porovnanie charakteristík otáčok v závislosti od výkonu.:

stlačený vzduch


normálna frekvencia


Vysokofrekvenčné výrobky


Hospodárna práca pomocou vysokej frekvencie.

Z pohľadu nákladov na investíciu, energie a údržbu sú vysokofrekvenčné elektrické náradia oveľa viac výhodnejšie ako porovnateľné stroje s normálnou frekvenciou alebo pneumatické náradia. Navyše umožňujú pri brúsení vyššiu efektívnosť.


Vysoká frekvencia v porovnaní s normálnou frekvenciou.

S vyššou frekvenciou sa dosiahnu väčšie otáčky, a tým rastie výkon motora: Takto získate zvýšením frekvencie z 50 Hz na 300 Hz šesťkrát väčší výkon pri rovnakej konštrukčnej veľkosti a rovnakej hmotnosti. Pri frekvencii 300 Hz sa okrem toho dosiahne optimálny hmotnostný výkon. Vďaka vynikajúcej stálosti otáčok v celom záťažovom rozsahu sa pracuje s optimálnymi obvodovými rýchlosťami, čo má pozitívny vplyv na brúsny výkon a tiež produktivitu, ako aj na citeľne menšie opotrebovanie brúsnych kotúčov.
Indukčné motory vysokofrekvenčného elektrického náradia s rotorom nakrátko neobsahujú žiadne opotrebovávané vodivé prvky. Na chladenie nepotrebujú žiadne priechodné vetranie, môžu sa teda vyhotoviť s povrchovým vetraním a môžu tak byť úplne zapuzdrené. V tomto prípade sú motory úplne chránené proti prachu. Vysokofrekvenčné náradie sú skonštruované jednoducho tak, aby príslušný odborník mohol vykonať údržbu jednoducho, v krátkom čase a s malými nákladmi. Stacionárne meniče frekvencie sú takmer bezúdržbové, až na údržbu guľkových ložísk (približne každých 20 000 prevádzkových hodín).Náklady na obstaranie
Náklady na brúsne kotúče
Mzdové náklady
Náklady na údržbu
Σ 1. rok

normálna frekvencia

Vysokofrekvenčné výrobkyZákladom pre porovnanie sú nasledujúce rámcové podmienky:

 • 1 brúsne pracovné miesto
 • 250 pracovných dní/rok; dvojzmenová prevádzka, trvanie zmeny 8 h
 • doba použitia náradia 50 %, tzn. 8 hod./deň resp. 2000 hod./rok
 • 3 uhlové brúsky s normálnou frekvenciou (WSG 25-180) za rok
 • 1 uhlová brúska s vysokou frekvenciou (MSfo 869-1d) pre 2 roky + 1 menič (HFS 27-300) pre > 5 rokov

Vysoká frekvencia v porovnaní so stlačeným vzduchom.

V systéme rozdelenia prúdu pre vysokofrekvenčné elektrické náradie neexistujú takmer žiadne straty energie, zatiaľ čo pri pneumatických systémoch vznikajú straty energie už pri stláčaní vzduchu v dôsledku kompresného tepla. V praxi je potrebné okrem toho počítať s o 10 až 20 % väčšou spotrebou energie v dôsledku netesnosti - pri zariadeniach so zlou údržbou takmer až 30 % a viac. Výkon pneumatických motorov sa mení aj so stavom svojich komponentov, ktoré podliehajú procesu opotrebovania (napríklad valce, rotor, prítlačné podložky, lamely). Toto má za následok neustále znižovanie výkonu, ktoré sa prejavuje klesajúcim stupňom účinnosti a stúpajúcou spotrebou energie. Vysokofrekvenčné elektrické náradie poskytujú oproti tomu vždy plnú silu aj po mnohých prevádzkových hodinách: Výkon robustných indukčných motorov je vždy konštantná - nezávisle od opotrebovania.Náklady na energiu
Náklady na investície
Náklady na údržbu
Spotreba kotúčov
väčší úber materiálu

stlačený vzduch

Vysokofrekvenčné výrobkyZákladom pre porovnanie sú nasledujúce rámcové podmienky:

 • 15 brúsnych pracovných miest
 • 250 pracovných dní v roku; dvojzmenová prevádzka; trvanie zmeny 8 hod.
 • doba použitia náradia 60 %, tzn. 9,6 hod./deň resp. 2400 hod./rok
Vysokofrekvenčný katalógy

Vysoká frekvencia FEIN porovnaní porovnaní s normálnou frekvenciou:

 • Až 50% menšie opotrebovanie brúsnych kotúčov
 • mzdové náklady pre definovaný pracovný postup (väčší úber materiálu = vyššia produktivita)
 • Až 75% menšie náklady na údržbu
 • Až 32% nižšie celkové náklady

Už do jedného roka sa oplatí zakúpenie vysokofrekvenčného stroja FEIN s meničom pre samostatné pracovisko.

Vysoká frekvencia FEIN porovnaní porovnaní so stlačeným vzduchom:

 • Až 90% menšie náklady na energiu
 • Až 70% menšie náklady na investície
 • Až 75% menšie náklady na údržbu
 • Až 50% menšie opotrebovanie brúsnych kotúčov
 • Až 10 % väčší úber materiálu, tzn. väčšia produktivita práce

Už v najkratšom čas sa oplatia investície do vysokozdvižného zariadenia od firmy FEIN.