SuperCut Construction

FEIN SuperCut Construction. Najvýkonnejší systém na špeciálne použitia. FEIN SuperCut Construction je špecialistom medzi oscilujúcimi elektrickými nástrojmi. Je nenahraditeľný v odvetviach, ktoré vyžadujú špeciálne príslušenstvo pre neštandardné riešenia použitia a zároveň je v nich nevyhnutný aj maximálny výkon a životnosť. FEIN SuperCut Construction s upnutím StarlockMax sa dá plne kombinovať s kompletným sortimentom príslušenstva FEIN a ponúka vám všetko, čo potrebujete.