Späť na prehľad

Hĺbkové zarážky


Tam, kde to umožňuje použitie, by sa vždy mala použiť hĺbková zarážka (skladajúca sa zo zloženého vibračného puzdra, ako aj dorazového puzdra podľa výberu). Presné možnosti nastavenia hĺbky zaskrutkovania, vysoká súmernosť pri radových skrutkových spojoch, bezpečnosť proti pretočeniu a odkrúteniu skrutky, malé opotrebovanie nástroja.