Otázky FEIN MultiMaster/SuperCut
Existuje adaptér pre upnutie príslušenstva MultiMaster (hviezda) do stroja SuperCut (šesťhran)?
Áno, rôzne adaptéry, v závislosti na zariadení, obráťte sa na služby (info@fein.sk).
Existuje adaptér pre upnutie príslušenstva SuperCut (šesťhran) do stroja MultiMaster (šesťhran)?
Nie, SuperCut nástroje sú určené pre väčšiu silu a nie pre MultiMaster.
Je možnépríslušenstvo s hviezdou upnúť do staršieho MultiMasteru s kruhovým upnutím?
Ano, vnútorný priemer hviezdy zodpovedá vonkajšiemu priemeru kruhového upínania. Pre zlepšenie výkonu prenosu adaptéra časti. No: 3 01 09 189 01 0 je odporučená skrutka upnutia s objednávacím číslom 4 30 33 087 06 5.
Možno rezať s FEIN MultiMaster dlaždice?
Nie, oscilačné náradie nie je vhodné pre rezanie dlaždíc.
Pri čistení špár sa môj tvrdokovový nástroj rýchlo zničí ?
Škáry medzi dlaždicami s vyšším podielom cementu alebo lepidla zničia rýchlo tvrdokovový nástroj. Prosím, použite diamantové kotúče.
Aké otáčky mám nastaviť, na ten ktorý nástroj?
Na niektorých štítkoch je údaj o max.otáčkach pre niektoré nástroje.napr. Profilové brúsenie.Všeobecne platí, že otáčky a materiál sú navzájom závislé.Odporúča sa začať s malou rýchlosťou a môžeme ju postupne zvyšovať v závislosti na pracovnej rýchlosti.Všebecne pri brúsení platí, že kôli teplotám by sme mali brúsiť na max.pozícii 4.Pri vyššej rýchlosti a väčšom tlaku sa poškodí plast a suchý zips.
S akým príslušenstvomôžem doťahovať skrutky alebo rezať nerezú oceľ?
Pre doťahovanie skrutiek sú tu žiadne nástroje. Vzhľadom k miernemu pohybu kmitania je málo zubov v zábere. Veľmi rýchlo sa v nerezy zohrejú a nôž sa môže spáliť.
Môžem príslušenstvodo starého FEIN MultiMaster (okrúhle upnutie) upnúť do upnutia v tvare hviezdy?
Upnutie nie je možné z technických dôvodov. Adaptér objednacie číslo : 30109189010 zlepšuje prenos krútiaceho momentu, a preto sa odporúča pre staršie MultiMaster s s upínaním na otvor.
Prečo zlúčiť nástroje pri brúsení?
Všeobecne platí, že by ste mali pracovať pri brúsení kvôli teplu s maximálnou úrovňou 4. Pri vyššej rýchlosti a väčšom tlaku plastu na suchý zips sa poškodí doska.
Prečo sa rozpadá môj profilový set na brúsenie?
Profil set nabrúsenie pracuje pri max pozícii 4.
Prečo sa lámu zuby na vonkajšom E-CUT pílovom kotúči?
Keď sa ponorí do pevného materiálu malo by sa pohybovať so strojom hore a dole. Tým pádom sa okolo nástroja vytvorí volný priestor. Bez volného priestoru zuby narážajú na materiál a vtedy sa zlomia.
Kde môžem kúpiť príslušenstvo pre môj MultiMaster / SuperCut?
U jedného z našich predajcov vo vašom okolí. Adresy, pozri http://www.fein.sk/sk_sk/hada-predajcu/
Otázky a odpovede ku katalógu náhradných dielov
Aké technické požiadavky musí počítač spĺňať, aby bol katalóg funkčný?
 • Windows 98 až Windows 7
 • Internet Explorer 6.0, Firefox 3.0, Opera 9.52, Safari 4.0, Chrome 17.0
 • Flash-Player od firmy Adobe musí byť nainštalovaný, aby bolo možné vidieť nákresy
 • V prehľadávači Internet Explorer musí byť aktivovaný JavaScript
Aké ceny sa zobrazujú?
Všetky zobrazené ceny sú nezáväzne odporúčané ceny bez dane z pridanej hodnoty (odporúčaná predajná cena bez DPH) spoločnosti C. & E. Fein GmbH. Pre vyúčtovanie sú rozhodujúce ceny platné v deň dodávky. S výhradou chýb prenosu a zmien techniky, tvaru a vzhľadu.
Ako zistím kedy bol naposledy aktualizovaný katalóg náhradných dielov?
Po spustení katalógu náhradných dielov vidíte dole vľavo kedy bol katalóg naposledy aktualizovaný. (pozri príklad).
Otázky a odpovede ku korunkovému vŕtaniu
Ako môžem zabrániť prehriatiu, zatupeniu alebo zlomeniu ostria pri vŕtaní?
Pri vŕtaní dbajte vždy na dobré mazanie. Optimálne mazanie sa dosiahne pri použití vnútorného chladenia cez zariadenie na korunkové vŕtanie a bežnej vŕtacej emulzie.
Čo musím zmeniť, ak sa korunkový vrták chvie alebo píska na vŕtanom materiáli?
 • Skontrolujte, či sú rezné hrany korunkového vrtáka ešte ostré.
 • Vedenia musia byť na stroji nastavené bez vôle. Ak tomu tak nie je, zašlite váš stroj do zákazníckeho servisu FEIN.
 • Opatrne zvýšte posuvnú silu kým neprestane chvenie. Pozor: Pri príliš vysokej posuvnej sile môže dôjsť k nadvihnutiu stroja.
Čo musím zmeniť, ak sa vylomia rezné hrany alebo sa vrták pretrhne v drieku?
 • Skontrolujte, či sú rezné hrany korunkového vrtáka ešte ostré.
 • Vedenia musia byť na stroji nastavené bez vôle. Ak tomu tak nie je, zašlite váš stroj do zákazníckeho servisu FEIN.
 • Znížte posuvnú silu.
Na čo treba dávať pozor pri montáži stroja?
 • Povrch, na ktorom je postavený stroj, musí byť čistý a bez okovín.
 • Magnetická noha musí priliehať na vŕtaný materiál po celej ploche.
 • Vŕtaný materiál musí mať minimálnu hrúbku 12 mm a musí byť magnetizovateľný.
Ak nie je splnená jedna alebo viaceré vyššie uvedené podmienky,
 • nie je zaručená prídržná sila magnetu.
 • môže sa stroj presunúť na vŕtanom materiáli.
 • môžu sa rezné hrany zlomiť alebo vrták sa môže pretrhnúť v drieku.
Čo musím spraviť, ak materiál nie je magnetizovateľný alebo tenší ako 12 mm?
V tomto prípade sa musí pracovať s vákuovou doskou a vákuovým čerpadlom. Tieto výrobky sú opísané v katalógu.
Prečo by som mal použiť strediaci vrták?
 • Na presné nájdenie stredu vŕtacieho otvoru.
 • Na vytlačenie vyvŕtaného jadra.
Čo je treba dodržať pri vŕtaní?
 • Opatrne priložte vŕtačku a vŕtajte pokiaľ možno jedným ťahom.
 • Počas vŕtania nevypínajte stroj, inak sa môžu rezné hrany vylomiť.
 • Pred vytiahnutím vŕtačky z nedokončeného otvoru nechajte stroj krátko bežať bez odberu triesky na vŕtacom dne. Tak sa zlomia usadené triesky na vŕtacom dne.
 • Vŕtačku vždy vyťahujte z vŕtacieho otvoru pri bežiacom pravotočivom chode stroja.
Čo treba spraviť, ak sa vrták zasekne?
 • Vypnite vŕtací motor.
 • Korunkový vrták opatrne vytočte pomocou vidlicového kľúča smerom doprava.
Kde môžu nastať problémy pri korunkovom vŕtaní?
 • V blízkosti zvarových spojov alebo rezov rezacími horákmi môžu vzniknúť zmeny štruktúry v dôsledku vysokých teplôt. Korunkový vrták sa tak môže rýchlo opotrebovať.
 • Pri prekrývajúcich sa otvoroch sa môže korunkový vrták zaseknúť pri prechode medzi existujúcim vŕtacím otvorom a novým vŕtacím otvorom. Pritom sa môžu vylomiť rezné hrany.
Čo je nutné dodržať pri skladovaní a preprave korunkových vrtákov?
 • Preprava, ako aj skladovanie korunkových vrtákov by sa mala realizovať len v originálnom balení alebo na príslušnom mieste v prepravnom kufríku.
 • Chráňte korunkové vrtáky pred nárazmi, inak sa môžu rezné hrany zatupiť resp. vylomiť.
Otázky a odpovede ku starostlivosti o akumulátor
Ako musím skladovať akumulátory?
NiCd/NiMH akumulátory by sa mali skladovať dlhšiu dobu len v úplne nabitom stave. V dôsledku samovybíjania je potrebné dobitie najneskôr každé 3 mesiace. Lítium-iónové akumulátory by sa nemali skladovať dlhšiu dobu vybité, ale ani úplne nabité. Pri náročných pokusoch bola zistené optimálne skladovanie pri 40 až 50 % kapacite a pri nízkych teplotách, ale nie nižších ako 0 °C. Uskladnenie pri teplote 5 °C až 10 °C je optimálne. V dôsledku samovybíjania je potrebné dobitie najneskôr každých 12 mesiacov.
Mal by sa akumulátor vybrať z prístroja, ak sa prístroj dlhšie nepoužíva?
Áno. Aj vo vypnutom prístroji môže prúdiť malý elektrický prúd, ktorý má po dlhšom čase za následok hĺbkové vybitie, ktoré je škodlivé pre akumulátor a v extrémnom prípade ho môže zničiť.
Čo je to samovybíjanie?
Samovybíjaním stratí NiCd/NiMH akumulátor v nepoužitom stave za 3 mesiace približne 60 až 80 % svojho nabitia. Pri lítium-iónových akumulátoroch je to strata nabitia 3 až 5 % za mesiac. Samovybíjanie závisí od teploty a je väčšie pri vysokých teplotách. Ideálna je izbová teplota.
Čo je to hĺbkové vybíjanie?
Pod pojmom hĺbkové vybitie rozumieme „vyžmýkanie“ akumulátora, až kým tento neposkytuje žiadny prúd. Napätie pritom klesne na 0 V. Ak sa zachová tento stav, prebiehajú v akumulátore chemické reakcie na elektródach, ktoré sa tak stávajú čiastočne alebo úplne nepoužiteľnými. Výsledkom je výrazný pokles kapacity a v extrémnom prípade nemožnosť ďalšieho nabíjania. Z tohto dôvodu by sa akumulátory nemali vybíjať pod vybíjacie napätie závislé od typu a pokiaľ možno by sa mali rýchlo nabíjať. Lítium-iónové akumulátory a lítium-polymérové akumulátory by sa však nemali úplne vybíjať. Ako základné pravidlo platí, že lítium-iónové resp. lítium-polymérové akumulátory by sa mali znovu nabíjať až vtedy, ak ešte majú zvyškovú kapacitu približne 10 až 20 %. Dobré lítium-iónové akumulátory majú nákladné ochranné resp. kontrolné spínania v súprave akumulátorov, ktoré zabraňujú hĺbkovému vybitiu/prebíjaniu a prípadne aj výbuchu.
V akom teplotnom rozsahu by som mal prevádzkovať akumulátory?
NiMH akumulátory nie sú vhodné na prevádzku pri teplotách nižších ako 0 stupňov Celzia. Už v okolí bodu mrazu vykazujú výrazný pokles kapacity a od približne - 10 stupňov Celzia sú úplne nepoužiteľné. NiCd akumulátory sú tiež vhodné pre prevádzku do -10 °C. Lítium-iónové akumulátory je možné používať v teplotnom rozsahu od -10 °C až +55 °C, avšak nabíjanie len pri teplote akumulátora +5 až +45 °C. Ideálny teplotný rozsah akumulátora je izbová teplota. Teplotný snímač v akumulátore zaručuje, že mimo tohto rozsahu sa nevykoná žiadne rýchle nabíjanie.
Aká je životnosť akumulátorov?
NiMH akumulátory sa môžu nabíjať 400 až 700 krát, NiCd akumulátory približne 500 až 1 000 krát a lítium-iónové akumulátory až 1 000 krát (v závislosti od kapacity). Tieto hodnoty sa dosiahnu len za normálnych podmienok. V závislosti od ošetrenia a starostlivosti o akumulátor sa môže počet cyklov znížiť. Kapacita sa v priebehu životnosti znižuje. Vo všeobecnosti sú akumulátory so 70 % menovitou kapacitou považované za opotrebované.
Čo je to pamäťový efekt (pri NiCd technológii), resp. pamäť lenivej pamäte?
Akumulátor si zapamätá ako silne bol používaný. Ak sa akumulátor pred nabitím úplne nevybije, vytvoria sa na elektródach malé kryštáliky, ktoré zabraňujú možnosti prijímania náboja. Ak teda akumulátor úplne nevybijete niekoľkokrát za sebou, budú pohotovostné doby čoraz kratšie. Pri NiMH technológii sa môže vyskytnúť efekt lenivej pamäte (Lazy Battery) porovnateľný s klasickým pamäťovým efektom. Lítium-iónové akumulátory a lítium-polymérové akumulátory sa môžu kedykoľvek dodatočne dobíjať. Pri týchto typoch akumulátoroch neexistuje pamäťový efekt, avšak malo by sa zabrániť častému krátkemu nabíjaniu. Aj úplné nabíjanie vo viacerých etapách - s čiastočným vybitím alebo bez neho v medzičase - nie je na škodu. Lítium-iónové akumulátory a lítium-polymérové akumulátory by sa však nemali úplne vybíjať. Ako základné pravidlo platí, že lítium-iónové resp. lítium-polymérové akumulátory by sa mali znovu nabíjať až vtedy, ak ešte majú zvyškovú kapacitu približne 10 až 20 %. Pri lítium-iónových akumulátoroch taktiež nie je nutné nabíjať a vybíjať akumulátor viackrát, aby dosiahol svoju plnú kapacitu.Ak je prvotné nabitie vykonané správne, má akumulátor plnú kapacitu už od prvého dňa. Odpojením a pripojením plného akumulátora na nabíjačku sa akumulátor viac nenabíja, ale môže to byť pre akumulátor škodlivé.
Môžem tieto efekty zrušiť?
Ak sa kapacita NiCd akumulátora v priebehu času zníži, môže sa obnoviť: úplne vybite NiCd akumulátor (nie hĺbkové vybitie!)(na záťaži, teda v prevádzke), úplne ho nabite a zopakujte tento proces viackrát. Zakaždým sa zlepší výkonnosť. Pri NiMH akumulátoroch je potrebný obnovovací prístroj.
Je možné opraviť akumulátory?
Trvalá kvalitná oprava akumulátorov nie je možná. Aj keď tretie firmy tvrdia, že dokážu lacno opraviť akumulátory, účinok je krátkodobý, pretože nové články nie sú prispôsobené na existujúce komponenty. Firma FEIN a jej zastupiteľstvá ponúkajú dlhodobú kvalitu. Chybné akumulátory sa principiálne vymieňajú.
Dodržiavajte nasledujúce pravidlá pre starostlivosť o lítium-iónové akumulátory, aby sa čo najdlhšie udržala výkonnosť akumulátora:
 • Rozhodujúce je prvé nabitie. Pred prvým použitím úplne nabite akumulátor.
 • každý akumulátor má obmedzený počet cyklov nabíjania. Preto nedobíjajte akumulátor pri každej príležitosti, ale používajte ho dovtedy, kým nie je takmer úplne vybitý (10 až 20 % nabitie).
 • ak sa akumulátor vybije pod svoje menovité napätie, môžu vzniknúť procesy, ktoré poškodia alebo zničia akumulátor. Akumulátory FEIN preto majú elektroniku, ktorá varuje používateľa a ktorá vypne prístroj predtým ako dôjde k hĺbkovému vybitiu.
 • aj časté prebíjanie môže trvalo poškodiť akumulátor. Preto nabíjačka automaticky ukončí nabíjanie, hneď ako je akumulátor úplne nabitý. Nabíjačku potom neodpájate a nepripájajte, aby ste vynútili ďalšie nabíjanie, aby akumulátor ešte viac nabil! Nedosiahne sa tým väčšie nabitie, ale môže dôjsť k poškodeniu!
 • Nabíjanie by sa malo spravidla vykonávať len pri izbovej teplote (približne 18 - 21 stupňov Celzia). Vyhýbajte sa nabíjaniu studeného akumulátora, pretože to škodí článkom. Najmä pri nízkych vonkajších teplotách v zime nechajte akumulátor najskôr zohriať na izbovú teplotu a až potom ho nabite.
 • akumulátoru škodia aj vysoké teploty. Nenechávajte akumulátor (ani celý kufrík na prístroj) ležať počas horúcich slnečných dní v aute alebo na slnku.Pri teplotách vyšších ako 60 stupňov Celzia stráca lítium-iónový akumulátor trvalo kapacitu.
 • Lítium-iónové akumulátory by sa nemali skladovať dlhšiu dobu vybité, ale ani úplne nabité. Pri náročných pokusoch bola zistené optimálne skladovanie pri 40 až 50 % kapacite a pri nízkych teplotách, ale nie nižších ako 0 °C. Uskladnenie pri teplote 5 °C až 10 °C je optimálne. V dôsledku samovybíjania je potrebné dobitie najneskôr každých 12 mesiacov.
 • Nepoužívaný akumulátor by sa mal skladovať v chlade, ale nie v zime. Aj v nepoužívanom stave strácajú akumulátory energiu. Lítium-iónový akumulátor približne 3 až 5 % za mesiac.
 • ak sa lítium-iónový akumulátor nepoužíva dlhšiu dobu, mal by sa nabiť najneskôr po 12 mesiacoch, inak sa nenávratne poškodí.
 • staré opotrebované akumulátory sa musia zlikvidovať ekologicky.
Predáva firma FEIN stroje alebo náhradné diely priamo?
Nie, predávame stroje a náhradné diely len cez naše zmluvné servisné pracoviská FEIN a špecializovaných predajcov.