Späť na prehľad
Stolový nôž

Pre oceľový plech do 400 N/mm².
 

Hrúbka plechu 3,5 mm


1 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu vrátane zákonnej DPH
2 nezávislé cenové odporúčanie výrobcu bez zákonnej DPH

Položky na prevzatie