ľudskí:

Smer rodinná firma a
kladieme veľký dôraz na kolegiálnu
spoluprácu a rešpekt voči kolegom,
zákazníkom a partnerom.

 

tvoriaci hodnoty:

Všetko, čo robíme, prináša nášmu
partnerovi trvalú pridanú hodnotu.

 

vynaliezaví:

Ako zamestnanci FEIN každodenne
žijeme vynaliezavosťou
nášho zakladateľa.

 

odborní:

Pretože to dokážeme,
spájame múdreho človeka,
stroj a proces do premyslených systémov.

 

odhodlaní:

Konáme v silnej jednote,
odhodlane a konzekventne.

 

prvotriedni:

Sme všetci majstri vo
svojom odbore, ktorí denne dokazujú
svoje znalosti plní hrdosti a žiaria premyslenou
kvalitou a výkonom.

 

zameraní na používateľa:

Myslíme a konáme
pre zákazníka a vyvíjame
pre neho najlepšie riešenia.

 

FEIN je známa ako medzinárodna spoločnosť s nemeckými koreňmi, ktorá predstavuje vysoko kvalitné elektrické náradie a príslušenstvo, ktoré je vyrobené na najťažšie pracovné nasadenia v priemysle a remeselnej výrobe. V roku 1867 založil Wilhelm Emil Fein firmu, ktorej základný kameň bol položený vynájdením elektrickej ručnej vŕtačky – prvého elektrického nástroja na svete. FEIN v súčasnosti disponuje vyše 700 aktívnymi ochrannými právami, z toho je asi 500 patentov, resp. prihlášok patentov. FEIN sa sústredí na produkty a služby, ktoré sú ideálnym riešením pri spracovaní a obrábaní kovov a po celom svete ich poskytuje vyše 16 dcérskych spoločností a viac ako 50 zastúpení.