Oświadczenie gwarancyjne FEIN od 01.09.2013 r.

Wszystkie elektronarzędzia FEIN są dokładnie sprawdzane, testowane i przechodzą surowe kontrole w ramach systemu zapewnienia jakości FEIN. Dlatego firma FEIN udziela trzyletniej gwarancji wykraczającej ponad okres ustawowy (dwa lata dla nabywców prywatnych (użytkowników) oraz jeden rok dla firm (użytkowników), licząc od daty zakupu). Gwarancją producenta są objęte zarejestrowane elektronarzędzia na wypadek wystąpienia wad produkcyjnych i materiałowych zgodnie z poniższymi warunkami.


3-letnia gwarancja FEIN PLUS:

Wszystkie elektronarzędzia FEIN, szlifierki taśmowe GRIT, akumulatory litowo-jonowe oraz ładowarki do tych akumulatorów zakupione po 01.09.2013 r. u autoryzowanego sprzedawcy FEIN są objęte przedłużoną gwarancją, wynoszącą 3 lata dla nabywców prywatnych (użytkowników). Warunkiem skorzystania z gwarancji jest zarejestrowanie narzędzia w ciągu 6 tygodni od daty zakupu.


Trzyletnia gwarancja FEIN PLUS nie obejmuje następujących narzędzi: Elektronarzędzia wysokiej częstotliwości FEIN, wkrętarki Accu Tec, balansery, narzędzia do obróbki rur, narzędzia pneumatyczne, akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-metalowo-wodorkowe oraz ładowarki do tych akumulatorów.


Nabywca musi samodzielnie zarejestrować urządzenie przez Internet na stronie www.fein.com/warranty. Jako potwierdzenie służy dowód rejestracji, który należy od razu wydrukować, oraz oryginalny dowód zakupu zawierający datę sprzedaży. Do zarejestrowania konieczne jest wyrażenie przez nabywcę zgody na przechowywanie wprowadzonych danych.


W razie wystąpienia wad produkcyjnych lub materiałowych następuje bezpłatna naprawa lub – jeśli naprawa nie jest możliwa – bezpłatna wymiana narzędzia na nowe (ewentualnie na nowszy model).


Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, np. nieprzestrzegania instrukcji obsługi, przeciążenia, pracy przy niewłaściwym napięciu zasilania, nieprawidłowego rodzaju prądu, używania niewłaściwych akcesoriów lub działania czynników zewnętrznych, np. upadku lub uderzenia. Gwarancją nie jest również objęte naturalne zużycie eksploatacyjne w typowych ramach i zakresie. Gwarancja na akumulatory litowo-jonowe jest ograniczona do 700 cykli ładowania.


Świadczenia z tytułu niniejszego oświadczenia gwarancyjnego są realizowane wyłącznie przez firmę FEIN lub przez firmy autoryzowane przez FEIN.


W razie dochodzenia praw z tytułu tej gwarancji należy oddać lub przesłać elektronarzędzie, dołączając do niego oryginalny dowód zakupu (zawierający datę sprzedaży i nazwę produktu) oraz potwierdzenie zarejestrowania narzędzia. Nie będą przyjmowane elektronarzędzia częściowo lub całkowicie zdemontowane.


Niniejsza gwarancja producenta nie narusza uprawnień gwarancyjnych wynikających z umowy lub przepisów prawa.


Gwarancja Zalety:

  • Przedłużenie gwarancji
  • Gwarancja sprawności
  • 3-letnia gwarancja FEIN PLUS
Infolinia gwarancyjna
FEIN-Polska-Elektronarzędzia Sp. z o.o.
ul. Christo Botewa 2B
30-798 Kraków
Tel. +48 (12) 269 31 03 / 04
Fax + 48 (12) 269 31 05
biuro@fein.pl
Sales Area 1
woj. dolnośląskie, śląskie, opolskie
Tomasz Mosejko
e-mail: tomasz.mosejko@fein.pl
mobile : 601-285-457

Sales Area 2
woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
Krzysztof Szczuko
e-mail: krzysztof.szczuko@fein.pl
mobile: 607-150-115

Sales Area 3
wielkopolskie, lubuskie
Artur Szymański
e-mail: artur.szymanski@fein.pl
mobile: 601-285-606

Sales Area 4
woj. podlaskie, mazowieckie, łódzkie
Tomasz Pilarski
e-mail: tomasz.pilarski@fein.pl
mobile: 603-608-099

Sales Area 5
woj. lubelskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie
Arkadiusz Okarma
e-mail: arkadiusz.okarma@fein.pl
mobile: 609-505-705