Ochrona danych

 

Ochrona danych osobowych, a tym samym prywatności użytkownika, jest dla firmy Fein najwyższym priorytetem. Dlatego w tym miejscu chcielibyśmy przekazać informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy dane użytkowników. Dla firmy Fein oczywiste jest, że, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony prywatności, muszą być przestrzegane wszystkie regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji.

 

Nazwisko i dane kontaktowe Zakładowego inspektora danych odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych

Ta Polityka prywatności odnosi do przetwarzania danych przez

FEIN-Polska-Elektronarzędzia Sp. z o.o.
ul. Christo Botewa 2B
30-798 Kraków
Tel. +48 (12) 269 31 03 / 04
Fax + 48 (12) 269 31 05
biuro@fein.pl

Firma FEIN-Polska-Elektronarzędzia Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 nr 7 RODO (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

W celu zgłaszania pytań lub sugestii związanych z naszą Polityką prywatności (zwaną także „Wytycznymi dot. ochrony danych osobowych”) lub w innych sprawach dotyczących przetwarzania danych można zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych osobowych pod następującym adresem e-mail:
dpo@fein.pl
 

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystywania

a) Wizyta na naszej stronie internetowej

Podczas wywoływania naszej witryny internetowej fein.com przez przeglądarkę stosowaną na urządzeniu końcowym automatycznie na serwer naszej strony internetowej zostają przesłane informacje, które są następnie tymczasowo przechowywane w tzw. pliku logu. Do danych gromadzonych bez udziału użytkownika i przechowywanych do momentu automatycznego usunięcia należą następujące dane:

 • Adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
 • Data i godzina dostępu,
 • Nazwa i adres URL wywoływanych plików,
 • Witryna internetowa, z której odbywa się dostęp (Referrer-URL),
 • Używana przeglądarka i ew. system operacyjny komputera oraz nazwa dostawcy usług dostępu.

Wspomniane dane przetwarzamy w następujących celach:

 • zapewnienie sprawnego nawiązywania połączenia i komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • w innych celach administracyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów. Dane nie są przetwarzane w celu wysnuwania wniosków odnośnie do osoby użytkownika.

b) Zgłoszenie się do naszego newslettera

W przypadku udzielenia wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO używamy adresu e-mail użytkownika w celu regularnego przesyłania naszego biuletynu dla określonych przez niego obszarów. Aby można było odbierać biuletyny, wystarczy podać adres e-mail.

Wyrejestrowanie się jest możliwe w każdego chwili, np. za pomocą linka znajdującego się na końcu każdego newslettera. Alternatywnie informację o wyrejestrowaniu się można w każdej chwili przesłać na adres biuro@fein.pl. W przypadku obu możliwości nie powstają po stronie użytkownika inne koszty oprócz kosztów przekazania oświadczenia o wyrejestrowaniu wg stawek bazowych.

Na podany powyżej adres e-mail użytkownik może przesłać prośbę o skorygowanie lub usunięcie jego danych.

c) Korzystanie z naszego formularza kontaktowego

Istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza dostępnego w witrynie internetowej, np. jako autor. Wówczas konieczne jest podanie ważnego adresu e-mail, dzięki któremu dowiemy się, od kogo pochodzi zapytanie i będziemy mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze dane można wprowadzić dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO na podstawie zgody udzielonej dobrowolnie przez użytkownika.

Dane osobowe gromadzone przez nas w celu korzystania z formularza kontaktowego zostają usunięte po udzieleniu odpowiedzi na przekazane zapytanie.

d) Zamawianie towarów, usług online lub innych usług

W sklepie internetowym zintegrowanym z naszą witryną istnieje możliwość zamawiania towarów, usług online bądź innych usług. W ramach procesu zamawiania gromadzone są dane osobowe, takie jak nazwisko, adres oraz dane bankowe, w zależności od wybranej formy płatności. Wprowadzane przez użytkownika dane wykorzystujemy do przetwarzania i realizacji zamówienia, dla dostępu do usług online oraz w celu realizacji innych usług. Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym otrzymuje on e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia wraz z tekstem umowy i danymi zamówienia. Zamówienie można zapisać w poczcie elektronicznej; jest ono także zapisywane przez nas. W sklepie internetowym, ze względów bezpieczeństwa, dane zamówienia po wysłaniu towaru są już niedostępne.

Przekazywane przez użytkownika dane firma C. & E. Fein GmbH oraz jego partner umowy (jednostka zależna FEIN lub dystrybutor) przetwarzają na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO w celach związanych ze stosunkiem umownym, który istnieje pomiędzy nią/nim a użytkownikiem.

Ponadto dane użytkownika wykorzystujemy w celu informowania go o innych produktach i usługach, którymi mógłby on być zainteresowany. W każdej chwili można sprzeciwić się wykorzystywaniu danych w tym celu, nie ponosząc przy tym innych kosztów oprócz kosztów przekazania oświadczenia wg stawek podstawowych. Alternatywnie informację o sprzeciwie można w każdej chwili przesłać na adres biuro@fein.pl. Na ten adres e-mail użytkownik może przesłać także prośbę o skorygowanie lub usunięcie jego danych.

e) Rejestracja w związku z naszą 3-letnią gwarancją

Przekazywane przez użytkownika dane firma C. & E. Fein GmbH oraz jego partner umowy (jednostka zależna FEIN lub dystrybutor) przetwarzają na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO w celach związanych ze stosunkiem umownym, który istnieje pomiędzy nią/nim a użytkownikiem.

Adres pocztowy użytkownika jest używany wyłącznie przez jego partnera umowy w celu przekazywania dalszych informacji dotyczących produktów FEIN.

W każdym momencie można w dowolnej formie wycofać zgodę na wykorzystywanie danych do celów marketingowych, najlepiej przesyłając stosowne oświadczenie na następujący adres: biuro@fein.pl.

Z 3-letniej gwarancji FEIN PLUS można zrezygnować w dowolnym momencie. Odpowiednie dane zostaną natychmiast usunięte. Należy przy tym pamiętać, że w takim przypadku konsekwencją jest utrata wszystkich danych zgromadzonych w ramach w 3-letniej gwarancji FEIN PLUS i wygaśnięcie prawa do przedłużenia gwarancji.

 

Współpraca z Facebookiem

Używanie wtyczek społecznościowych Facebook

W ramach tej oferty stosowane są na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO wtyczki społecznościowe („wtyczki”) portalu społecznościowego facebook.com obsługiwanego przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki te można rozpoznać po jednym z logotypów Facebooka (biała litera „f“ na niebieskim tle, haśle „Like”, „Lubię to” lub symbolu „Kciuk do góry”) bądź po dopisku „Facebook Social Plugin” (Wtyczka społecznościowa Facebook). Lista wtyczek społecznościowych Facebooka wraz z ich symbolami znajduje się tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Gdy użytkownik wywołuje stronę internetową tej oferty, która zawiera taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do jego przeglądarki, która następnie integruje ją ze stroną internetową. Stąd oferent nie ma żadnego wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tej wtyczki, i przekazuje informacje użytkownikom zgodnie ze swoim stanem wiedzy: Dzięki integracji wtyczek Facebook otrzymuje informację o tym, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę oferty. Jeśli użytkownik jest zalogowany do Facebooka, Facebook może przypisać bieżącą wizytę na stronie do jego konta na Facebooku. Gdy użytkownik współdziała z wtyczkami, np. naciskając przycisk „Lubię to” lub przesyłając komentarz, do Facebooka przez jego przeglądarkę przesyłana jest odpowiednia informacja, gdzie także jest przechowywana. Nawet jeśli użytkownik nie jest członkiem społeczności Facebooka, Facebook może uzyskać informację o jego adresie IP i przechowywać ten adres. Wg informacji Facebooka w Niemczech przechowywane są wyłącznie anonimizowane adresy IP. Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook jak również o związanych z tym możliwościach ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników znajdują się w Zasadach ochrony danych osobowych Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeśli użytkownik jest członkiem społeczności Facebooka i nie chce, aby Facebook gromadził jego dane w odniesieniu do tej oferty i wiązał je z przechowywanymi danymi członka, przed wizytą na stronie internetowej musi on wylogować się z Facebooka. Dalsze ustawienia i sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Nasze strony internetowe wykorzystują wtyczki społecznościowe („wtyczki”) portalu społecznościowego facebook.com obsługiwanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Wtyczki te można rozpoznać po jednym z logotypów Facebooka (biała litera „f“ na niebieskim tle lub po symbolu „Kciuk do góry”/przycisku „Like”). Posiadają one także dopisek „Facebook Social Plugin” (Wtyczka społecznościowa Facebook). Lista wtyczek społecznościowych Facebooka wraz z ich symbolami znajduje się tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy użytkownik wywołuje stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do jego przeglądarki, która następnie integruje ją ze stroną internetową. Dlatego nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tej wtyczki, i informujemy o tym użytkowników zgodnie ze swoim stanem wiedzy:

Dzięki integracji wtyczek Facebook otrzymuje informację o tym, że użytkownik wywołał daną stronę internetową. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać tę wizytę na stronie internetowej do jego konta na Facebooku. Gdy użytkownik współdziała z wtyczkami, np. naciskając przycisk „Lubię to” lub przesyłając komentarz, do Facebooka przez jego przeglądarkę przesyłana jest odpowiednia informacja, gdzie także jest przechowywana. Nawet jeśli użytkownik nie jest członkiem społeczności Facebooka, Facebook może uzyskać wiedzę o jego adresie IP i przechowywać ten adres.

Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania ich przez Facebook oraz o związanych z tym prawach i możliwościach dokonywania ustawień ochrony prywatności znajdują się w Polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php.

Jeśli użytkownik jest członkiem społeczności Facebooka i nie chce, aby Facebook gromadził jego dane w odniesieniu do naszej witryny internetowej i wiązał je z danymi członka przechowywanymi przez Facebook, przed wizytą w naszej witrynie musi się wylogować z Facebooka.

Również możliwe jest zablokowanie wtyczek społecznościowych Facebook z dodatkami add-ons dla danej przeglądarki, np. za pomocą programu Facebook Blocker.

Remarketing / Retargeting na Facebooku

Na naszych stronach, na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, zintegrowane są tagi remarketingowe portalu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. W przypadku wizyty użytkownika na naszych stronach internetowych za pomocą tagów remarketingowych następuje nawiązanie bezpośredniego połączenia między jego przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook otrzymuje informację, że odwiedził on naszą stronę ze swojego adresu IP i może przypisać tę wizytę na naszych stronach do konta użytkownika. Otrzymanych w ten sposób informacji możemy użyć w celu wyświetlania Facebook Ads. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że jako dostawca stron internetowych nie otrzymujemy żadnych informacji dotyczących treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystywania przez Facebook. Dalsze informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce prywatności Facebooka na stronie internetowej https://www.facebook.com/about/privacy/. Jeśli użytkownik nie chce, aby jakiekolwiek dane były gromadzone poprzez Custom Audience, może on tutaj dezaktywować tę funkcjonalność.

Używanie wtyczek Twittera (np. przycisk „Twittuj”)

W naszej witrynie internetowej, na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO , znajdują zastosowanie tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki”) serwisu mikroblogowego obsługiwanego przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Wtyczki są oznaczone logo Twittera, przykładowo, w postaci niebieskiego „ptaka Twittera”. Przegląd wtyczek Twittera znajduje się tutaj: https://dev.twitter.com/web/overview

Gdy użytkownik wywołuje w naszej witrynie stronę internetową , która zawiera taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Twitter bezpośrednio do jego przeglądarki, która następnie integruje ją ze stroną internetową. Dzięki integracji Twitter otrzymuje informację, że przeglądarka użytkownika wywołała daną stronę internetową w naszej witrynie – także wówczas, gdy nie posiada on profilu na Twitterze lub w danym momencie nie jest zalogowany do tego serwisu. Ta informacja (włącznie e z adresem IP) jest przesyłana z przeglądarki bezpośrednio na serwer Twittera w USA, gdzie jest następnie przechowywana.

W przypadku zalogowania się do Twittera Twitter może przyporządkować wizytę na naszej witrynie bezpośrednio do konta użytkownika na Twitterze. Gdy użytkownik współdziała z wtyczkami, np. naciskając przycisk „Twittuj”, bezpośrednio na serwer Twittera przesyłana jest odpowiednia informacja, gdzie także ma miejsce jej przechowywanie. Informacje są ponadto publikowane na koncie użytkownika na Twitterze i wyświetlane wszystkim osobom zapisanych w kontaktach.

Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania ich przez Twitter oraz o związanych z tym prawach i możliwościach dokonywania ustawień ochrony prywatności znajdują się w Polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy

Aby Twitter nie przypisał zgromadzonych danych związanych z naszą witryną internetową bezpośrednio do konta na Twitterze, należy przed wizytą w witrynie wylogować się z Twittera. Istnieje możliwość całkowitego zablokowania pobierania wtyczek Twitter także z dodatkami (add-ons) dla używanej przeglądarki, np. z dodatkiem Skript-Blocker „NoScript” http://noscript.net/.

Używanie wtyczek AddThis (np. przycisk „Share”)

W naszej witrynie internetowej, na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki”) serwisu bookmarkingowego AddThis obsługiwanego przez AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA („AddThis”). Wtyczki te są najczęściej oznakowane logo AddThis w postaci białego znaku plus na pomarańczowym tle. Przegląd wtyczek AddThis znajduje się tutaj: https://www.addthis.com/get/sharing

Gdy użytkownik wywołuje w naszej witrynie stronę internetową , która zawiera taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami AddThis. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez AddThis bezpośrednio do jego przeglądarki, która następnie integruje ją ze stroną internetową. Dzięki tej integracji AddThis otrzymuje informację, że przeglądarka wywołała daną stronę naszej witryny i w celu identyfikacji przeglądarki zapisuje plik cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Ta informacja (włącznie e z adresem IP) jest przesyłana z przeglądarki bezpośrednio na serwer AddThis w USA, gdzie jest następnie przechowywana. AddThis używa danych w celu tworzenia anonimizowanych profili użytkownika, które służą jako podstawa dla spersonalizowanego i opartego na zainteresowaniu zwrócenia się z reklamą do osób odwiedzających strony internetowe za pomocą wtyczek AddThis.

Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych osobowych oraz przetwarzaniu i korzystaniu z danych przez AddThis zawarte są w Polityce prywatności AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Aby wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia danych osobowych przez AddThis w przyszłości, można skorzystać z pliku cookie typu opt-out, który jest dostępny do pobrania pod następującym linkiem: http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

Istnieje możliwość całkowitego zablokowania pobierania wtyczek AddThis także z dodatkami (add-ons) dla używanej przeglądarki, np. z dodatkiem Skript-Blocker „NoScript” http://noscript.net/.

Używanie Google Analytics

W tej witrynie internetowej używane jest na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO internetowe narzędzie do analizy firmy Google Inc. („Google”), Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje tzw. „plików Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Wygenerowane poprzez plik cookie informacje dotyczące korzystania z tej witryny internetowej z reguły są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W tej witrynie internetowej, w celu zapewnienia anonimizowanego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP), rozszerzyliśmy Google Analytics o kod „anonymizeIp”. W związku z tym, w ramach Unii Europejskiej lub w innych państwach będących partnerem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, adres IP jest uprzednio skracany przez Google. Na zlecenie operatora tej witryny internetowej firma Google wykorzystuje te informacje w celu przeprowadzenia analizy korzystania z niej przez użytkowników, generowania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz realizacji na rzecz operatora tej witryny innych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz z Internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Istnieje możliwość zablokowania przechowywania plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Jednakże w przypadku skorzystania z takiej możliwości może zdarzyć się, że nie wszystkie funkcje dostępne w tej witrynie będą mogły być wykorzystywane w pełnym zakresie. Można także uniemożliwić gromadzenie przez Google wygenerowanych poprzez plik cookie danych dotyczących korzystania z witryny internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Istnieje możliwość zablokowania gromadzenia danych za pomocą Google Analytics poprzez kliknięcie następującego linka. Wówczas zostaje zapisany plik cookie typu opt-out, który zapobiegnie gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny internetowej w przyszłości:
Dezaktywacja Google Analytics

Bliższe informacje na temat warunków korzystania i ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub na stronie https://www.google.de/intl/pl/policies/. Na tej stronie internetowej, w celu zapewnienia anonimizowanego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP), Google Analytics rozszerzono o kod „anonymizeIp”.

Przekazywanie danych osobowych, kontrola wiarygodności

Dane osobowe użytkownika przekazujemy osobom trzecim jedynie wówczas, gdy

 • udzielił on nam na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO,
 • przekazanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, jest konieczne w celu dochodzenia, zaspakajania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstawy do przypuszczenia, że użytkownika nie ma w większości uzasadnionego interesu w tym, aby nie przekazywać swoich danych,
 • przekazywanie danych jest ustawowym obowiązkiem zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO oraz
 • jest to dopuszczalne zgodnie z ustawą i zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO i konieczne do realizacji stosunków umownych z użytkownikiem, przykładowo, przekazywanie jego danych odbywa się w celu realizacji dostawy do firmy wysyłkowej, której powierzono przeprowadzenie dostawy.

W celu obsługi płatności przekazujemy dane płatności użytkownika do instytucji kredytowej. W przypadku zapłaty z góry, w celu ochrony naszego uzasadnionego interesu, zasięgamy informacji o wiarygodności kredytowej w SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Interesy użytkownika podlegające ochronie są uwzględniane zgodnie z ustawowymi postanowieniami. Dane nie będą przekazywane innym osobom trzecim.

Używanie plików cookies

Na różnych stronach internetowych stosowane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Nie powodują one żadnych szkód i nie zawierają jego danych osobowych. Informacje zawarte w plikach cookie umożliwiają nam rozpoznanie komputera użytkownika podczas następnej wizyty, co ułatwia mu korzystanie z naszych stron internetowych. Dane przetwarzane poprzez pliki cookie są konieczne do realizacji celów związanych z ochroną naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzech zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby użytkownik był informowany o zapisywaniu plików cookie i w konkretnym przypadku podejmował decyzję o akceptacji lub zasadniczo ją wykluczył. Jednakże pełna dezaktywacja plików cookie może sprawić, że nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Twoje prawa jako osoby, której przetwarzane dane dotyczą

Użytkownik ma prawo

 • zgodnie z art. 15 RODO do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. Użytkownik ma prawo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym jego dane zostały lub są ujawniane, o planowanym okresie przechowywania danych, istnieniu prawa do korygowania, usuwania, ograniczania przetwarzania danych lub o sprzeciwie, istnieniu prawa do wnoszenia skargi, o pochodzeniu danych, jeśli nie zostały one przez nas zgromadzone oraz o zautomatyzowanym ustalaniu decyzji w tym o profilowaniu i jego szczegółach;
 • zgodnie z art. 16 RODO do zażądania niezwłocznego skorygowania nieprawidłowych lub uzupełniania niekompletnych danych osobowych, które są przez nas przechowywane;
 • zgodnie z art. 17 RODO do zażądania usunięcia przechowywanych przez nas swoich danych, o ile przetwarzanie tych danych nie jest konieczne do wykonywania prawa do swobodnego wyrażania opinii oraz prawa do informacji, do realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, zaspakajania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z 18 RODO do zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, o ile prawidłowość danych jest przez niego kwestionowana, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, jednak użytkownik odrzuca usunięcie tych danych, my już nie potrzebujemy jego danych, a on potrzebuje ich w celu dochodzenia, zaspokojenia lub obrony swoich roszczeń lub zgodnie z art. 21 RODO wniósł sprzeciw wobec przetwarzania;
 • zgodnie z art. 20 RODO do zażądania otrzymywania udostępnionych nam przez siebie danych w ustrukturyzowanej i popularnej formie, możliwej do odczytania na komputerze, lub przekazywania tych danych innym administratorom danych;
 • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO do wycofania w każdej chwili udzielonej uprzednio zgody. Wskutek wycofania takiej zgody nie mamy już prawa do przetwarzania danych, których dotyczyła zgoda i
 • zgodnie z art. 77 RODO do złożenia skargi w odpowiednim organie nadzoru. Zazwyczaj można zwrócić się w tej sprawie do organu nadzoru w miejscu zamieszkania, w miejscu pracy lub w naszej jednostce publikującej informacje.

Prawo do sprzeciwu

Jeśli dane osobowe są przetwarzane ze względu na uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, użytkownik ma prawo, zgodnie z art. 21 RODO, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, o ile istnieją powody wynikające z jego szczególnej sytuacji lub gdy sprzeciw dotyczy reklamy bezpośredniej. W ostatnim przypadku istnieje ogólne prawo sprzeciwu, które jest przez nas wykonywane bez konieczności określenia szczególnej sytuacji.

W celu skorzystania z prawa do odwołania lub sprzeciwu wystarczy przesłać e-mail ze stosowną informacją na adres biuro@fein.pl.

Bezpieczeństwo danych

Podczas wizyty użytkownika w naszej witrynie stosujemy technologię SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z maksymalnym stopniem szyfrowania obsługiwanym przez jego przeglądarkę. Zazwyczaj jest to 256-bitowe szyfrowanie. Jeśli przeglądarka nie obsługuje 256-bitowego szyfrowania, sięgamy po 128-bitową technologię v3. To, czy pojedyncza strona naszej witryny jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej, można poznać po symbolu zamkniętego klucza lub po symbolu zamka na pasku statusu przeglądarki.

Ponadto, w celu ochrony danych użytkownika przed manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem bądź nieupoważnionym dostępem osób trzecich, stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które na bieżąco ulepszamy zgodnie z rozwojem technologii.

Aktualność i zmiana niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest aktualnie obowiązująca i przedstawiają stan z maja 2018 r.

Dalsze prace nad naszą stroną internetową lub naszymi ofertami bądź zmiany w wymogach ustawowych lub urzędowych mogą sprawić, że konieczna będzie zmiana niniejszej Polityki prywatności. Aktualną Politykę prywatności można w każdej chwili wyświetlić i wydrukować na stronie fein.com.