00800088047

Weryfikacja online

Proszę wpisać podany numer seryjny w polu kontroli online. Pozwoli to natychmiast ustalić, czy posiadane urządzenie jest jedną z maszyn, których dotyczy dany problem.

Zawartość pola Numer seryjny jest nieprawidłowa.
Sprawdź

Wystąpił błąd, prosimy o sprawdzenie wprowadzonych danych.

Wprowadzony numer seryjny jest przypisany do produktu, którego dotyczy dany problem.

E-mail: magdrill_care_pl@fein.com
Hotline: 00800088047

Dane osobowe
Call Back

Wprowadzony numer seryjny jest przypisany do produktu, którego nie dotyczy dany problem.

Dane osobowe

* pola obowiązkowe

Call Back - Proszę do mnie oddzwonić

* pola obowiązkowe
Q&A
Ile urządzeń, w ilu krajach oraz w jakim okresie zostało dotkniętych tym problemem?
W odniesieniu do wyżej wymienionych modeli firma FEIN sprzedała blisko 8000 urządzeń oraz 150 części zamiennych w 53 krajach. Wiertarki rdzeniowe, których dotyczy problem, zostały zmontowane w zakładzie FEIN w USA. Poszczególne części są produkowane na całym świecie. Do obrotu wprowadzono 150 komponentów dotkniętych omawianym problemem.
W których konkretnie krajach sprzedano większość urządzeń?
W Ameryce Północnej większość urządzeń została sprzedana w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie; w Europie są to Niemcy i Francja.
Jak wygląda rekompensata dla użytkowników, których dotknął ten problem?
Zwracamy naszym użytkownikom cenę zakupu lub oferujemy, w zależności od użytkowanego modelu, urządzenie zastępcze wyższej jakości. Oczywiście ponosimy również koszty związane ze zwrotem produktu.
Jak to możliwe, że pierścień uszczelniający zawierający azbest był montowany przez blisko osiem lat i nikt w firmie tego nie zauważył? Czy firma ma problem z zapewnieniem jakości? Czy nie ma kontroli nad łańcuchem dostaw?
Od roku 2021 stan prawny w odniesieniu do stosowania określonych substancji niebezpiecznych na rynku urządzeń elektrycznych i elektronicznych w Europie zaostrzy się. Jako producent urządzeń elektrycznych wysokiej jakości przykładamy najwyższą wagę do bezpieczeństwa naszych produktów i zadowolenia naszych klientów. Dlatego przeprowadziliśmy kompleksową kontrolę produktów pod kątem ich zgodności z przyszłymi wymogami. W ramach tego stwierdziliśmy, iż w przypadku wymienionych powyżej wiertarek rdzeniowych marek FEIN, Slugger oraz Slugger by FEIN zamontowany został pierścień uszczelniający, który zawierał pewien rodzaj azbestu. Ten sam problem dotyczy również części zamiennych o numerach 30610055000, 32498611010 (uszczelki) oraz podzespołu 31508314030.
Czy w przypadku wycofania produktu od klientów chodzi o dobrowolny środek bezpieczeństwa, czy też jest to procedura przewidziana przez prawo?
Oczywiście pozostajemy w kontakcie z właściwymi organami zainteresowanych krajów i przestrzegamy obowiązujących wymogów prawnych.
Jaki konkretnie rodzaj azbestu został zidentyfikowany?
Zidentyfikowaną substancją jest chryzotyl.
W jakim celu został użyty chryzotyl?
Chryzotyl został zastosowany w materiałach żaroodpornych, takich jak uszczelki.
W jakich okolicznościach chryzotyl może uwolnić się z uszczelek zainstalowanych w urządzeniu i stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkownika?
Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, kontakt z zawierającym azbest pierścieniem uszczelniającym - w szczególności, gdy pierścień uszczelniający pęknie, zostanie zniszczony lub zeskrobany - może prowadzić do uwolnienia włókien azbestu. Azbest może stanowić zagrożenie, jeśli drobne włókna azbestu zostaną uwolnione, a tym samym potencjalnie przedostaną się do wdychanego powietrza. Sam kontakt ze skórą jest nieszkodliwy.
Czy są dostępne ekspertyzy zawierające możliwe scenariusze zagrożenia dla zdrowia? Jeśli tak, to jakie?
Dotychczasowe badania przeprowadzone w naszych zakładach produkcyjnych nie wykazały żadnego zagrożenia. Prowadzimy dalsze badania, których wyników spodziewany się do końca stycznia 2020 r.
Jakie konkretne kroki zostały podjęte w celu uniknięcia podobnych incydentów w przyszłości?
Firma FEIN przeprowadza dokładne wzorcowanie wstępne w przypadku nowych elektronarzędzi i elementów wyposażenia, które są wprowadzane na rynek. Jednolite procesy wzorcowania wstępnego są definiowane w centrali firmy w Niemczech i obowiązują na całym świecie. Ponadto przeprowadzane jest porównanie zgodności z REACH-RoHS, które również ma wiążący charakter dla produktów na całym świecie. To porównanie zgodności dotyczy zarówno nowych elektronarzędzi i elementów wyposażenia, jak i produktów już dostępnych na rynku. W związku z tym firma FEIN stale monitoruje kompleksową ofertę maszyn i elementów wyposażenia pod kątem wymogów prawnych i obowiązujących standardów. Wysoka jakość elektronarzędzi i elementów wyposażenia ma dla firmy FEIN fundamentalne znaczenie z punktu widzenia dążenia do zapewnienia użytkownikom możliwie najlepszych systemów. W ramach prowadzonych w trybie ciągłym kontroli wykryliśmy opisane powyżej odchylenie.
Co oznacza porównanie zgodności z REACH-RoHS?
Zgodność REACH/RoHS dotyczy głównie producentów i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. „REACH” jest skrótem od rejestracji („Registration”), oceny („Evaluation”) i dopuszczenia („Authorisation”) substancji chemicznych (Chemicals). RoHS jest skrótem od „Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment” lub w krótszej wersji „Restriction of certain hazardous substances”, w języku polskim: „Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”. Dyrektywa Unii Europejskiej RoHS (dyrektywa 2002/95/WE) została wprowadzona w celu ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska w sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym oraz w częściach zamiennych.
Jakie wysiłki podejmuje firma FEIN, aby dotrzeć do naprawdę wszystkich właścicieli i użytkowników urządzeń i części zamiennych?
Aby wywiązać się z naszej odpowiedzialności wobec klientów, wyłączyliśmy wyżej wymienione maszyny i części zamienne ze skutkiem natychmiastowym z wszelkich procesów dotyczących użytkowania, napraw, konserwacji i sprzedaży. Wycofujemy z rynku wszystkie wiertarki rdzeniowe i części zamienne, które znajdują się w obiegu. W celu ułatwieniu naszym użytkownikom identyfikacji i bezpiecznego wycofania maszyn i części zamiennych stworzyliśmy prezentację internetową pod następującym adresem . Zawiera ona również wskazówkę dotyczącą bezpieczeństwa. Ponadto, komunikujemy się otwarcie i przejrzyście z naszymi partnerami handlowymi i mediami branżowymi, aby dotrzeć do wszystkich użytkowników.
Dlaczego muszę odesłać maszynę(-y)?
Wymienione powyżej maszyny nie mogą być już więcej eksploatowane, wykorzystywane, naprawiane, serwisowane ani sprzedawane. Wszystkie maszyny, których dotyczy problem, należy niezwłocznie zgromadzić, okleić w obszarze uszczelki dostępną w handlu i wzmocnioną tkaniną taśmą klejącą oraz przechowywać w zabezpieczonych, zamkniętych pojemnikach, na przykład w oryginalnych walizkach. WAŻNE: Należy przy tym koniecznie nosić rękawice robocze oraz maskę przeciwpyłową (typu FFP3). Po użyciu należy je przechowywać wraz z maszyną w zabezpieczonych, zamkniętych pojemnikach. W żadnym wypadku nie wolno samemu otwierać obudowy tych maszyn. Jeśli nie dysponujesz odpowiednimi możliwościami przechowywania lub nie jesteś w stanie odizolować tych maszyn, bezzwłocznie zwróć się do nas. Azbest jest szkodliwy dla zdrowia i w określonych warunkach może powodować raka. Generalnie podczas użytkowania maszyn, części zamiennych i podzespołów mogą być uwalniane włókna azbestowe. Może to mieć miejsce zwłaszcza wówczas, gdy dany pierścień uszczelniający pęknie, ulegnie zniszczeniu lub jego powierzchnia zostanie naruszona, czyli również podczas wykonywania wszelkiego rodzaju napraw. W związku z tym obowiązuje natychmiastowe zaprzestanie eksploatacji i sprzedaży. Liczymy na harmonijną współpracę z użytkownikami i niezwłoczne odesłanie maszyn, co umożliwi nam przeprowadzenie dalszych badań.
Czy muszę odesłać maszynę(-y)?
Wymienione powyżej maszyny nie mogą być już więcej eksploatowane, wykorzystywane, naprawiane, serwisowane ani sprzedawane. Wszystkie maszyny, których dotyczy problem, należy niezwłocznie zgromadzić, okleić w obszarze uszczelki dostępną w handlu i wzmocnioną tkaniną taśmą klejącą oraz przechowywać w zabezpieczonych, zamkniętych pojemnikach, na przykład w oryginalnych walizkach. WAŻNE: Należy przy tym koniecznie nosić rękawice robocze oraz maskę przeciwpyłową (typu FFP3). Po użyciu należy je przechowywać wraz z maszyną w zabezpieczonych, zamkniętych pojemnikach. W żadnym wypadku nie wolno samemu otwierać obudowy tych maszyn. Jeśli nie dysponujesz odpowiednimi możliwościami przechowywania lub nie jesteś w stanie odizolować tych maszyn, bezzwłocznie zwróć się do nas. Azbest jest szkodliwy dla zdrowia i w określonych warunkach może powodować raka. Generalnie podczas użytkowania maszyn, części zamiennych i podzespołów mogą być uwalniane włókna azbestowe. Może to mieć miejsce zwłaszcza wówczas, gdy dany pierścień uszczelniający pęknie, ulegnie zniszczeniu lub jego powierzchnia zostanie naruszona, czyli również podczas wykonywania wszelkiego rodzaju napraw. W związku z tym obowiązuje natychmiastowe zaprzestanie eksploatacji i sprzedaży. Liczymy na harmonijną współpracę z użytkownikami i niezwłoczne odesłanie maszyn, co umożliwi nam przeprowadzenie dalszych badań.