Ochrana dat

Ochraně osobních údajů a vašeho soukromí přikládá proto společnost Fein maximální důležitost. Na této stránce bychom vás proto chtěli seznámit s tím, jak vaše údaje využíváme a jak je chráníme. Pro společnost Fein je naprostou samozřejmostí dodržování všech právních předpisů o ochraně osobních údajů k zajištění co největší ochrany vašeho soukromí. Následující informace si pozorně přečtěte.

Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, který odpovídá za zpracování osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů prováděné společností

FEIN elektronáradie, s.r.o.
Stará Vajnorská 90
SK - 831 04 Bratislava
Tel. + 421 903 419 006

info@fein.sk

Správcem pro otázky osobních údajů v souladu s článkem 4, odstavec 7, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GRDP) je společnost FEIN elektronáradie, s.r.o.

S dotazy nebo podněty k našemu prohlášení o ochraně osobních údajů (nebo také „zásady ochrany osobních údajů“) a s případnými dalšími záležitostmi týkajícími se zpracování osobních údajů se na pověřence pro ochranu osobních údajů můžete obracet také e-mailem na tuto adresu:
dpo@fein.sk
 

Shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů a způsob a účel jejich využívání

a) Návštěva našeho webu

Při otevření webu společnosti fein.com se na server webu z prohlížeče v koncovém zařízení automaticky odešlou určité informace. Tyto informace se dočasně ukládají do tzv. souboru protokolu. Bez vašeho přispění jsou shromažďovány následující informace, které zůstávají uložené, dokud nejsou automaticky vymazány:

 • IP adresa počítače, který odeslal požadavek,
 • Datum a čas přístupu,
 • Název a URL adresa požadovaného souboru,
 • Webová stránka, z níž směřoval přístup (URL adresa odkazující stránky),
 • použitý prohlížeč a operační systém počítače, který odeslal požadavek.

Tyto údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Zajištění bezproblémového navázání spojení a pohodlného používání našeho webu,
 • Vyhodnocování bezpečnosti a stability systému a
 • pro další administrativní účely.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 první pododstavec písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů. Tyto údaje nevyužíváme, abychom se dozvěděli něco o vás.

b) Přihlášení se k odběru našich bulletinů

Pokud s tím budete podle článku 6 odst. 1 první pododstavec písm. a) výslovně souhlasit, použijeme vaši e-mailovou adresu, abychom vám na ni pravidelně zasílali náš bulletin k tématům, která si zvolíte. Uvedení e-mailové adresy pro doručování bulletinu stačí.

Odběr můžete kdykoliv zrušit tím, že se odhlásíte, například kliknutím na příslušný odkaz na konci každého bulletinu. Alternativně tak můžete učinit i zasláním příslušného e-mailu na adresu info@fein.sk. S odhlášením vám v obou případech nevznikají žádné další výdaje, neboť platíte pouze standardně v rámci využívání příslušných komunikačních služeb, kterými nám své prohlášení pošlete.

Na výše uvedenou adresu můžete také zaslat žádost o opravu nebo vymazání vašich osobních údajů.

c) Používání našeho kontaktního formuláře

Další možností, jak nás můžete například jako autor kontaktovat, je formulář na našem webu. Ve formuláři je nutné uvést platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, kdo nám požadavek posílá, a mohli na něj odpovědět. Dobrovolně můžete uvést i další údaje.

Zpracování osobních údajů pro účely kontaktu s naší společností probíhá podle článku 6 odst. 1 první pododstavec písm. a) GDPR na základě vašeho dobrovolného souhlasu.

Osobní údaje získané při použití kontaktního formuláře jsou po vyřízení požadavku vymazány.

d) Objednávky zboží, online služby a další služby

V e-shopu, který je součástí našeho webu, si můžete objednávat zboží, online služby a další služby. Při objednávání shromažďujeme osobní údaje, zejména vaše jméno a vaši adresu nebo bankovní spojení podle zvoleného způsobu úhrady. Sdělené osobní údaje používáme ke splnění a vyřízení vaší objednávky, pro přístup k online službám nebo k poskytování dalších služeb. Při objednávce v našem e-shopu dostanete e-mailem potvrzení o doručení objednávky, které obsahuje text smlouvy a údaje z objednávky (potvrzení objednávky). Můžete si ho uložit ve svém e-mailovém účtu. Zůstává uložené také u nás. Po odeslání objednávky nejsou tyto údaje z bezpečnostních důvodů již přístupné po internetu, tzn. nejsou přístupné v e-shopu.

Vámi sdělené osobní údaje jsou společností C. & E. Fein GmbH a jejími smluvními partnery (dceřinou společností FEIN nebo distributorem) využívány v souladu s článkem 6 odst. 1 první pododstavec písm. b) GDPR pro účely plnění smluvního vztahu s vámi.

Vaše osobní údaje nám slouží také k tomu, abychom vás mohli v případě potřeby informovat o dalších produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Proti využívání svých osobních údajů za tímto účelem se můžete kdykoliv ohradit vznesením příslušné námitky, kterým vám nevznikají žádné další výdaje, neboť platíte pouze standardně v rámci využívání příslušných komunikačních služeb, kterými nám své prohlášení pošlete. Námitku můžete poslat kdykoliv e-mailem na adresu info@fein.sk. E-mailem zaslaným na tuto adresu můžete také požádat o opravu nebo výmaz svých osobních údajů.

e) Registrace kvůli naší tříleté záruce

Vámi sdělené osobní údaje jsou společností C. & E. Fein GmbH a jejími smluvními partnery (dceřinou společností FEIN nebo distributorem) využívány v souladu s článkem 6 odst. 1 první pododstavec písm. b) GDPR pro účely plnění smluvního vztahu s vámi.

Váš smluvní partner vám také může na vaši poštovní adresu příležitostně posílat další informace k produktům FEIN.

Proti využívání svých osobních údajů k reklamním účelům se můžete kdykoliv ohradit vznesením příslušné námitky vůči svému smluvnímu partnerovi, a to neformálně a ideálně e-mailem na adresu: info@fein.sk.

Registraci pro účely tříleté záruky FEIN PLUS můžete kdykoli zrušit. Příslušné údaje pak budou ihned vymazány. Upozorňujeme ale, že tím budou nejen vymazány veškeré vaše osobní údaje shromažďované v rámci tříleté záruky FEIN PLUS, ale zároveň ztratíte i nárok na delší záruku.

Odvolání svého souhlasu můžete poslat
e-mailem na adresu info@fein.sk
poštou na adresu FEIN elektronáradie s.r.o., Stará Vajnorská 90, SK - 831 04 Bratislava
Další informace týkající se našeho prohlášení o záruce najdete zde.

Spolupráce s Facebookem

Používání sociálních pluginů Facebooku

Na našem webu používáme v souladu s článkem 6 odst. 1 první pododstavec písm. f) GDPR sociální pluginy (dále jen „pluginy“) sociální sítě facebook.com provozované společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“). Tyto pluginy poznáte podle loga Facebooku (bílé „f“ v modré dlaždici, tlačítko „Like“ nebo „To se mi líbí“ nebo symbol palce ukazujícího nahoru) nebo podle textu „Facebook Social Plugin“. Přehled sociálních pluginů Facebooku a jejich grafickou podobu naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Pokud uživatel otevře stránku na našem webu, která takový plugin obsahuje, naváže prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu předá Facebook přímo prohlížeči, který ho zapojí do stránky. Protože poskytovatel nemá žádný vliv na rozsah dat, která Facebook prostřednictvím tohoto pluginu shromažďuje, informuje uživatele podle aktuálního stavu jeho znalostí: Prostřednictvím pluginu se Facebook dozví, že uživatel otevřel příslušnou stránku našeho webu. Pokud je uživatel přihlášen ke svému účtu na Facebooku, může Facebook návštěvu přiřadit k jeho účtu. Jestliže uživatel s pluginy komunikuje, například klikne na tlačítko „To se mi líbí“, prohlížeč odešle příslušné informace přímo na server Facebooku, kde se tyto informace uloží. Možnost, že Facebook získá IP adresu uživatele a uloží ji, existuje i v případě, že uživatel nemá na Facebooku účet. Podle Facebooku je v Německu ukládána pouze anonymizovaná IP adresa. Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a využívání společností Facebook a vaše práva a možnosti nastavení k ochraně soukromí uživatelů jsou podrobně popsány v zásadách Facebooku pro ochranu osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/. Pokud uživatel Facebooku nechce, aby o něm Facebook shromažďoval údaje prostřednictvím našeho webu a spojoval je s jeho údaji uloženými na jeho účtu na Facebooku, musí se před návštěvou našeho webu z Facebooku odhlásit. Další nastavení včetně zákazu využívání údajů pro reklamní účely naleznete v nastaveních profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Na našem webu používáme sociální pluginy (dále jen „pluginy“) sociální sítě facebook.com provozované společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále „Facebook“). Tyto pluginy poznáte podle loga Facebooku (bílé „f“ v modré dlaždici, tlačítko „To se mi líbí“ nebo symbol palce ukazujícího nahoru) nebo podle textu „Facebook Social Plugin“. Přehled sociálních pluginů Facebooku a jejich grafickou podobu naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pokud otevřete stránku na našem webu, která takový plugin obsahuje, naváže prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu předá Facebook přímo prohlížeči, který ho zapojí do stránky. Protože nemáme žádný vliv na rozsah dat, která Facebook prostřednictvím tohoto pluginu shromažďuje, informujeme uživatele podle aktuálního stavu našich znalostí:

Prostřednictvím pluginu se Facebook dozví, že jste otevřeli příslušnou stránku našeho webu. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, může Facebook návštěvu přiřadit k vašemu účtu. Jestliže komunikujete s pluginy, například kliknete na tlačítko „To se mi líbí“, prohlížeč odešle příslušné informace přímo na server Facebooku, kde se tyto informace uloží. Možnost, že Facebook získá IP adresu uživatele a uloží ji, existuje i v případě, že nemáte na Facebooku účet.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a využívání společností Facebook a vaše práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí jsou podrobně popsány v pokynech Facebooku k ochraně dat: https://www.facebook.com/policy.php.

Pokud jste uživateli Facebooku, ale nechcete, aby o vás Facebook shromažďoval údaje prostřednictvím našeho webu a spojoval je s vašimi údaji uloženými na vašem účtu na Facebooku, musíte se před návštěvou našeho webu z Facebooku odhlásit.

Sociální pluginy Facebooku je možné zablokovat použitím doplňků do prohlížeče, například Facebook Blocker.

Remarketing/retargeting prostřednictvím Facebooku

Na našem webu se v souladu s ustanoveními článku 6 písm. 1 první pododstavec písm. f nařízení GDPR používají remarketingové značky sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Při návštěvě našeho webu se prostřednictvím remarketingové značky naváže přímé propojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebooku je tak poskytnuta informace, že jste se svojí IP adresou navštívili náš web. Vaši návštěvu na našem webu pak může Facebook přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Takto získané informace můžeme využívat k zobrazování reklam Facebooku. Upozorňujeme, že jako provozovatel webu nejsme společností Facebook informováni o obsahu předávaných údajů ani o jejich využívání. Podrobnější informace naleznete v prohlášení společnosti Facebook k ochraně osobních údajů na https://www.facebook.com/about/privacy/. Pokud nesouhlasíte se shromažďováním osobních údajů prostřednictvím služby Custom Audience, můžete službu na tomto odkazu zakázat.

Používání pluginů Twitteru (např. tlačítka „Tweet“)

Na našem webu se v souladu s ustanoveními článku 6 písm. 1 první pododstavec písm. f nařízení GDPR používají tzv. sociální pluginy (dále jen „pluginy“) mikroblogovací služby Twitter provozované společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dále jen „Twitter“). Tyto pluginy jsou označeny logem Twitter, např. v podobě modrého "ptáčka Twitter". Přehled pluginů Twitteru a jejich vzhled najdete zde: https://dev.twitter.com/web/overview

Pokud otevřete stránku na našem webu, která takový plugin obsahuje, naváže prohlížeč přímé spojení se servery společnosti Twitter. Obsah pluginu předá Twitter přímo vašemu prohlížeči, který ho zapojí do stránky. Tímto zapojením získá společnost Twitter informaci, že váš prohlížeč otevřel příslušnou stránku našeho webu, a to i v případě, že nemáte profil v síti Twitter nebo na něj momentálně nejste přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) odešle prohlížeč přímo na server společnosti Twitter ve Spojených státech amerických, kde se uloží.

Pokud jste přihlášeni na Twitteru, může Twitter vaši návštěvu na našem webu přímo přiřadit k vašemu účtu na Twitteru. Pokud budete s doplňky komunikovat, například kliknete na tlačítko „Tweet“, bude příslušná informace rovněž přímo odeslána na server společnosti Twitter, kde se uloží. Kromě toho budou tyto informace také zveřejněny na vašem účtu na Twitteru a budou se zobrazovat vašim kontaktům.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a využívání společností Twitter a vaše práva a možnosti nastavení k ochraně vašeho soukromí jsou podrobně popsány v zásadách Twitteru pro ochranu osobních údajů: https://twitter.com/privacy

Pokud si nepřejete, aby informace shromažďované o vaší návštěvě na našem webu Twitter přímo přiřazoval k vašemu účtu na Twitteru, musíte se před návštěvou na našem webu nejprve odhlásit ze svého účtu na Twitteru. Načítání pluginů společnosti Twitter můžete zcela zabránit také pomocí doplňků do prohlížeče, např. pomocí nástroje na blokování skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/).

Používání pluginů AddThis (např. tlačítka „Share“)

Na našem webu se v souladu s ustanoveními článku 6 písm. 1 první pododstavec písm. f nařízení GDPR používají tzv. sociální pluginy (dále jen „pluginy“) záložkové služby AddThis provozované společností AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA (dále jen „AddThis“). Tyto pluginy jsou označeny logem AddThis, např. v podobě bílého znaménka plus na oranžovém podkladu. Přehled pluginů AddThis a jejich vzhled naleznete zde: https://www.addthis.com/get/sharing

Pokud otevřete stránku na našem webu, která takový plugin obsahuje, naváže prohlížeč přímé spojení se servery společnosti AddThis. Obsah pluginu předá AddThis přímo vašemu prohlížeči, který ho zapojí do stránky. Tímto zapojením získá AddThis informaci, že váš prohlížeč otevřel příslušnou stránku našeho webu, a k identifikaci vašeho prohlížeče uloží do koncového zařízení soubor cookie. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) odešle váš prohlížeč přímo na server společnosti AddThis ve Spojených státech amerických, kde se uloží. AddThis tyto údaje používá k sestavování anonymizovaných profilů uživatelů, které slouží jako základ pro personalizaci reklam, které se uživatelům webů s pluginem AddThis zobrazují podle jejich zájmů.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a využívání společností AddThis jsou podrobně popsány v zásadách ochrany osobních údajů této společnosti: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Pokud chcete shromažďování údajů službou AddThis do budoucna zakázat, můžete použít soubor cookie s vaším výslovným nesouhlasem, který si můžete stáhnout z tohoto odkazu: http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

Načítání pluginů společnosti AddThis můžete zcela zabránit také pomocí doplňků do prohlížeče, např. pomocí nástroje na blokování skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/).

Používání služby Google Analytics

Na tomto webu je v souladu s ustanoveními článku 6 písm. 1 první pododstavec písm. f nařízení GDPR používána služba Google Analytics, služba webových analýz provozovaná společností Google Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá tzv. soubory cookie. Jsou to textové soubory, které se ukládají do počítače a umožňují sledovat vaše přístupy na web. Informace o vašem používání tohoto webu získané prostřednictvím souborů cookie jsou odesílány na server společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde se ukládají. Na tomto webu byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp“, který zaručuje anonymizované shromažďování IP adres (tzv. maskování IP). Vaše IP adresa je společností Google na území Evropské unie nebo v dalších zemích Dohody o evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Z pověření provozovatele tohoto webu bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocení vašich přístupů na web, sestavování zpráv o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb pro provozovatele webové stránky souvisejících s přístupy na web a s používáním internetu. IP adresu, kterou služba Google Analytics získá z vašeho internetového prohlížeče, nebude společnost Google kombinovat s žádnými dalšími údaji. Ukládání souborů cookie můžete zabránit změnou nastavení internetového prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce tohoto webu. Shromažďování údajů vytvářených soubory cookies o přístupu na webové stránky (včetně Vaší IP adresy), jejich předávání společnosti Google a jejich zpracovávání společností Google můžete zabránit také tím, že si z níže uvedeného odkazu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs stáhnete a nainstalujete doplněk do internetového prohlížeče.

Shromažďování údajů službou Google Analytics můžete zakázat kliknutím na následující odkaz. Vytvoří se soubor cookie s vaším výslovným nesouhlasem, který při vaší příští návštěvě našeho webu zabrání dalšímu shromažďování vašich údajů.
Deaktivovat Google Analytics

Další informace o podmínkách používání a o ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/cs.html resp. na https://www.google.de/intl/cs/policies/. Na tomto webu byla služba Google Analytics rozšířena o kód „anonymizeIp“, který zaručuje anonymizované shromažďování IP adres (tzv. maskování IP).

Předávání osobních údajů, ověřování bonity

Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v těchto případech:

 • máme k tomu váš výslovný souhlas podle článku 6 odst. 1 první pododstavec písm. a) GDPR,
 • předávání je podle článku 6 odst. 1 první pododstavec písm. f) GDPR nezbytné k určení, výkonu nebo k obhajobě právních nároků a není důvod domnívat se, že máte nějaký chráněný zájem na tom, aby vaše údaje nebyly předávány,
 • pro případ, že je pro předávání podle článku 6 odst. 1 první pododstavec písm. c) GDPR nezbytné, pokud zde existuje zákonná povinnost, jakož i
 • předávání je ze zákona přípustné a podle článku 6 odst. 1 první pododstavec písm. b) GDPR je nezbytné k plnění smluvního vztahu s vámi; vaše osobní údaje takto předáváme například pověřené spediční firmě, která vyřizuje dodávku.

Ke zpracování plateb předáváme vaše platební údaje bance, která je zpracováním platby pověřena. V případě plnění ještě před úhradou, si na ochranu našich oprávněných zájmů příp. ověřujeme bonitu uživatelů u společnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Vaše chráněné zájmy jsou zohledňovány v souladu s platnými právními předpisy. Vaše údaje nejsou předávány třetím osobám.

Používání souborů cookie

Na různých webech se používají soubory cookie. Jsou to malé textové soubory ukládané do počítače. Nijak v něm neškodí a neobsahují žádné vaše osobní údaje. Podle informací obsažených v souborech cookie vás při vaší další návštěvě na našem webu „poznáme“. Díky tomu je pro vás používání našeho webu příjemnější a jednodušší. Údaje zpracovávané prostřednictvím souborů cookie jsou nezbytné pro plnění uvedených účelů našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob, v souladu s ustanoveními článku 6 písm. 1 první pododstavec písm. f nařízení GDPR.

Nastavení prohlížeče můžete změnit tak, aby vás prohlížeč upozorňoval na každý soubor cookie. Může vás také pokaždé vyzvat k potvrzení souboru cookie nebo můžete soubory cookie úplně zakázat. Pokud soubory cookie zakážete úplně, můžete se stát, že některé funkce na našem webu nebudete moci využívat.

Vaše práva jakožto osoby, které se týká zpracování osobních údajů

Máte tato práva:

 • podle článku 15 GDPR požádat o informaci, jaké osobní údaje o vás zpracováváme. Máte právo zejména na tyto informace: účely zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, existence práva požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů nebo vznést námitku proti jejich zpracování, zdroj osobních údajů, pokud nejsou získávány u nás, a skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, a případně požadovat smysluplné informace týkající se používaných postupů;
 • podle článku 16 GDPR požádat o opravu nesprávných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů, které o vás vedeme, a to bez zbytečného odkladu;
 • podle článku 17 GDPR požádat o vymazání osobních údajů, které o vás vedeme, ledaže je jejich další zpracování nezbytné k uplatnění práva na svobodu vyjadřování a na informace, k plnění právních povinností, z důvodu veřejného zájmu nebo k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
 • podle článku 18 požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud zpochybňujete jejich správnost, jejich zpracování je protiprávní, ale odmítnete jejich vymazání, a naše společnost vaše údaje již nepotřebuje, avšak vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste vznesli námitku proti jejich zpracování podle článku 21 GDPR;
 • podle článku 20 GDPR získat vaše osobní údaje, které jste nám sdělili, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci údajů;
 • podle článku 7 odst. 3 GDPR kdykoli odvolat souhlas, který jste nám udělili. V budoucnu pak již nebudeme moci zpracovávat vaše osobní údaje, které jsme zpracovávali na základě vašeho souhlasu a
 • podle článku 77 GDPR podat stížnost u dozorového úřadu; zpravidla se můžete obracet na kontrolní úřad v zemi, kde máte trvalé bydliště nebo kde pracujete nebo v zemi sídla našeho vydavatelství.

Právo vznést námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle článku 6 odst. 1 první pododstavec písm. f) GDPR, máte podle článku 21 GDPR právo vznést proti zpracování námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace nebo v případě zpracování pro účely přímého marketingu. V případě přímého marketingu máte obecné právo vznést námitku, kterému vyhovíme vždy.

Pokud budete chtít využít svého práva na odvolání souhlasu nebo vznesení námitky, stačí, když nám pošlete příslušný e-mail na adresu info@fein.sk.

Bezpečnost údajů

Při vaší návštěvě na našem webu používáme metodu SSL (Secure Socket Layer) v kombinaci s nejvyšším stupněm šifrování, jaký váš prohlížeč podporuje. Zpravidla se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, používáme technologii 128bitového šifrování verze 3. Šifrovaný přenos stránky na našem webu poznáte podle toho, že se ve stavovém řádku prohlížeče zobrazuje symbol klíče nebo zamknutého zámku.

Kromě toho využíváme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili proti manipulaci, částečné nebo úplné ztrátě a přístupu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována podle technologického vývoje.

Aktuálnost a změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí v současné době. Jedná se o verzi z května 2018.

V souvislosti s dalším vývojem tohoto webu nebo naší nabídky nebo v důsledku změn zákonných předpisů nebo požadavků úřadů může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat. Aktuální znění prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete kdykoli na našem webu na adrese fein.com, z níž si ho můžete vytisknout.