Prohlášení o poskytnutí záruky výrobce FEIN od 01.09.2013

Každé elektrické nářadí FEIN je pečlivě zkoušeno, testováno a podléhá přísné kontrole řízení kvality společnosti FEIN. Proto společnost FEIN nabízí nad rámec zákonné záruky (dva roky pro soukromé první majitele (uživatele) a jeden rok pro komerční první majitele (uživatele) – vždy počítáno od data nákupu) na zaregistrované elektrické nářadí tříletou záruku výrobce podle níže uvedených podmínek na bezchybné zpracování a materiál bez vady.


3letá záruka FEIN PLUS:

Na veškeré elektrické nářadí FEIN a pásové brusky GRIT i lithium-iontové baterie a příslušné nabíječky zakoupené od 01.09.2013 v autorizovaných specializovaných prodejnách se tato záruka vůči prvním majitelům (uživatelům) prodlužuje na 3 roky, jestliže se kupující zaregistruje do 6 týdnů od data prodeje.


Tříletá záruka FEIN PLUS neplatí pro: vysokofrekvenční elektrické nářadí FEIN, šroubováky AccuTec, vyvažovací zařízení, nástroje na opracování trubek, pneumatické nářadí, baterie NiCd a NiMH a příslušné nabíječky.


Registraci musí kupující provést sám prostřednictvím internetu na stránkách www.fein.com/warranty. Jako potvrzení slouží doklad o registraci, který se musí ihned vytisknout, a originální pokladní doklad, z něhož vyplývá datum prodeje. K registraci dojde teprve tehdy, jestliže kupující vyjádří svůj souhlas s uložením uvedených údajů.


V případě vady zpracování nebo materiálu dojde k bezplatné opravě nebo – pokud není oprava možná – k bezplatné výměně přístroje za nový (případně za následný model).


Tato záruka se však nevztahuje na škody způsobené neodborným používáním, např. nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze, přetížením, provozem s chybným síťovým napětím, chybným druhem proudu nebo použitím nevhodného příslušenství, a také způsobené cizími vlivy jako např. pádem či úderem. Záruka rovněž nezahrnuje opotřebení na základě používání v běžném rámci a rozsahu. Záruka na lithium-iontové baterie je omezena na 700 nabíjecích cyklů.


Plnění plynoucí z tohoto prohlášení o poskytnutí záruky přebírá sama společnost FEIN a firmy výslovně autorizované k této činnosti společností FEIN.


V případě uplatnění nároků z této záruky je třeba předložit či zaslat příslušné kompletní nářadí spolu s originálním pokladním dokladem (s uvedením data prodeje a označením produktu) a rovněž s dokladem o registraci. Částečně nebo zcela demontované elektrické nářadí nelze přijímat.


Smluvní nebo zákonné nároky ze záruky vůči prodejci nejsou touto zárukou výrobce dotčeny.


Záruka Výhody:

  • Prodloužení záručního servisu
  • Garantována spolehlivá funkce
  • 3letá záruka FEIN PLUS
Záruka, hotline
FEIN elektronáradie, s.r.o.
Stará Vajnorská 90
SK - 831 04 Bratislava
Tel. + 421 2 6500 82 90

info@fein.sk