Underhåll


Denna service kan utföras av användaren.


Håll ditt elektriska verktyg rent och torrt.

  • Undvik stora variationer i temperatur under lagring (kondensation).

Dammsug ytan på din maskin och blås rent spjälorna med torr, oljefri tryckluft. Vid användning av keramiska slipmedel krävs regelbundet underhåll av maskinen.


Ladda dina batterier regelbundet.

  • Om litiumjonbatterier skall lagras en längre period skall de lagras endast delvis laddade (2 gröna LED).
  • NiCd/NiMH batterier som lagras under en längre period skall vara fulladdade.
    Uppladdning är nödvändig minst var tredje månad på grund av självurladdning.
  • Ytterligare information -> FAQ

Du kan hitta ytterligare maskinspecifik information i bruksanvisningen.

Andra frågor
Vi svarar gärna på dina frågor om service, underhåll och reparationer av FEIN produkter:
s.g.maskinservice@hotmail.se


Service


Detta underhåll får endast utföras av kvalificerade serviceelektriker.
Vanligtvis innehåller en service yttre och inre rengöring, testning och utbyte av slitdetaljer (t.ex. lager, fetter, tätningar). En test av funktionalitet och tillförlitlighet måste utföras, enligt EN VDE 0701/0703.
Frekvensen av underhåll beror på omgivningsbetingelserna, t.ex. damm, luftfuktighet, drifttid etc.Underhållsintervall


Normal frekvens
(50 Hz)


Daglig:
Daglig underhåll krävs för verksamhet som producerar extremt mycket damm utan utsugsanordning.

Varje ar:
Med låga drifttider, ska maskinen servas minst varje år.

Maskinen måste servas och isoleringen måste kontrolleras senast vid byte kolen.

Högfrekvens utan ytkylning (industri kraftnät 180-300 Hz)


Daglig:
Daglig underhåll krävs för verksamhet som producerar extremt mycket damm utan utsugsanordning.

Varje ar:
Med låga drifttider, ska maskinen servas minst varje år.

Maskinen måste servas och isoleringen måste kontrolleras senast efter 300 drifttimmar.

Högfrekvens med ytkylning (industri kraftnät 180-300 Hz)


Varje ar:
Med låga drifttider, ska maskinen servas minst varje år.

Maskinen måste servas och isoleringen måste kontrolleras senast efter 300 drifttimmar.


Reparationer


FEIN föreslår att låta underhåll och reparationer utföras av behöriga FEIN verkstäder. Dessa är utrustade och utbildade för alla typer av reparationer.
Du kan hitta din auktoriserade FEIN verkstad här


Professionell service, underhåll och reparationer utförs endast med original FEIN reservdelar. Genom att använda original FEIN reservdelar du behåller dina krav på garanti.


Följande delar kan bytas av användaren om det behövs:
Tillbehör, extra handtag, spännanordningar och flänsar, skyddskåpor, borrchuckar och verktygshållare.