Hultafors Group Sverige AB

Box 38
SE - 517 21 Bollebygd | Sweden

Tel kundtjänst: 033-723 75 50

E-mail

 

Länkar till externa sidor

Vi kontrollerar inte innehållet i externa länkar. De är respektive tjänsteleverantörs ansvar.

 

Ej bindande information

Innehållet på webbplatsen är noga kontrollerat och bearbetat. Som leverantör kan vi emellertid inte ta ansvar för att informationen är korrekt, fullständig och uppdaterad. De olika bidragen representerar respektive författares åsikt.

 

Upphovsrättsinfo

Publicerad information och bilder på internetsidan är upphovsrättsskyddad. All användning av upphovsrättsskyddat material är förbjuden utan skriftligt godkännande av Fein GmbH.

 

Personuppgifter

All användning och vidarebefordran i kommersiellt syfte av personuppgifterna på webbplatsen är förbjuden (jfr § 28 BDSG).

 

E-postkommunikation

Det kan finnas säkerhetsbrister vid kommunikation via e-post på grund av Internets tekniska egenskaper. Blir vi som tjänsteleverantör kontaktade via e-post, så utgår vi ifrån att vi kan svara via e-post, om du inte uttryckligen undanbett dig den typen av kommunikation.

 

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States.
In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.
Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.
The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Version: 17.07.2013
Företagsinfo enligt teletjänstlagen §6 (Teledienstgesetz, TDG)