Fråga FEIN MultiMaster/SuperCut
Finns det några adaptrar för att fästa MultiMaster-tillbehör (stjärnfäste) på SuperCut (12-kantsfäste)?
Ja, det finns olika adaptrar tillgängliga beroende på maskinmodell. Fråga kundtjänst på info@hultaforsgroup.se.
Finns det några adaptrar för att fästa SuperCut-tillbehör (12-kantsfäste) på MultiMaster?
Nej, SuperCut tillbehör är utformade för högre prestanda och kan överbelasta MultiMaster.
Är det möjligt att använda MultiMastertillbehör med stjärnfäste på äldre MultiMaster med rund verktygsinfästning?
Ja, den inre diametern på stjärnfästet är samma som diametern på den runda verktygsinfästningen. För att förbättra kraftöverföringen rekommenderar vi att använda adapter 30109189010 och spännskruvsats 43033087065.
Är det möjligt att kapa kakel med MultiMaster?
Nej, det oscillerande verktyget är inte lämpligt för att kapa kakel.
När jag avlägsnar fogar slits min hårdmetallklinga mycket snabbt?
Hårdmetallklingan är inte tillräckligt stark för kakelfog med en högre andel av cement eller kakelfix i fogen. Använd diamantbestyckade sågklingor.
Vilken hastighet skall jag använda till olika tillbehör?
På vissa tillbehör hittar du information om maximal hastighetsinställning på förpackningen. T ex på profilslipsatsen.Generellt beror hastighetsinställningen på användningsområde och material.Vi rekommenderar att starta med låg hastighet och beroende på arbetsuppgift öka hastigheten gradvis.Generellt för slipning rekommenderar vi att ställa hastigheten upp till max nivå 4 pga friktionsvärme.Vid högre hastighetsinställning och högt tryck på slipplattan kan du riskera att smälta plasten på kardborrplattan.
Med vilka tillbehör är det möjligt att kapa skruv eller rostfritt stål?
Det finns inget tillbehör för detta. På grund av att det endast är en liten rörelse under oscillering, är endast ett fåtal tänder är i bruk. De skulle hettas upp mycket snabbt och förstöra sågbladet eller sågklingan.
Är det möjligt att modifiera äldre MultiMaster med rund verktygshållaren till stjärnfäste?
På grund av tekniska skäl är det inte möjligt. Det finns en adapter med beställningsnummer 30109189010. Denna adapter ökar friktionen och det är därför vi rekommenderar den för äldre MultiMaster med runt fäste.
Vad är orsaken till att plasten smälter på slipplattorna?
Generellt för slipning rekommenderar vi att ställa hastigheten upp till max nivå 4 pga friktionsvärme. Vid högre hastighetsinställning och högt tryck på slipplattan kan du riskera att smålta plasten på kardborrplattan.
Vad är orsaken till att profilslipsatsen faller isär?
Använd profilslipsatsen på max hastighetsnivå 4.
Vad är orsaken till trasiga tänder på sågbladen?
Vid nedsänkning i massivt material, bör du använda en sågande rörelse. Detta kommer att underlätta för maskinen att såga in i materialet för optimal kapning.Utan utrymme kommer tänderna på sågbladet att slå mot materialet och bli böjda och gå sönder
Var kan jag få tag på tillbehör för min MultiMaster eller SuperCut?
Hos en av våra återförsäljare i nära dig. Adress hittar du på www.fein.se/sv_se/soek-aterfoersaeljare
Frågor och svar om reservdelskatalogen (ETK)
Vilka tekniska förutsättningar måste en pc uppfylla för att katalogen ska fungera?
 • Windows 98 till Windows 7
 • Internet Explorer 6.0, Firefox 3.0, Opera 9.52, Safari 4.0, Chrome 17.0
 • Flash-Player från företaget Adobe måste vara installerad, för att se ritningarna
 • I Internet Explorer måste JavaScript vara aktiverat
Vilka priser visas?
Alla visade priser är en ej bindande prisrekommendation exkl. gällande mervärdesskatt från C. & E. Fein GmbH. Avgörande för beräkningen är priserna som gäller på leveransdagen. Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar, ändrad form och utseende samt överföringsfel.
Hur ser jag när reservdelskatalogen senast uppdaterades?
När reservdelskatalogen har startats ser du nere till vänster när katalogen senast uppdaterades (se exempel).
Frågor och svar om kärnborrning
Hur kan jag förhindra när jag borrar att skären blir för varma, blir trubbiga eller går sönder?
Tänk vid borrning alltid på en god smörjning. Denna uppnås optimalt när man arbetar med invändig kylning via kärnborrmaskinen och en vanlig borremulsion.
Vad måste jag ändra om kärnborret bullrar eller visslar på materialet som ska borras?
 • Kontrollera huruvida kärnborrets skär ännu är skarpa.
 • Styrningarna måste vara inställda på maskinen utan glapp. Om detta inte är fallet ska du sända din maskin till FEIN-kundtjänst.
 • Öka försiktigt matningskraften till vibrationerna upphör. Varning: Vid för hög matningskraft kan det hända att maskinen lyfts upp.
Vad måste jag ändra om skär går sönder eller borret går av vid skaftet?
 • Kontrollera huruvida kärnborrets skär ännu är skarpa.
 • Styrningarna måste vara inställda på maskinen utan glapp. Om detta inte är fallet ska du sända din maskin till FEIN-kundtjänst.
 • Minska matningskraften.
Vad ska beaktas när maskinen installeras?
 • Ytan där maskinen placeras måste vara ren och fri från glödspån.
 • Magnetfoten måste ligga an helt mot materialet som ska borras.
 • Materialet som ska borras måste vara minst 12 mm och magnetiserbart
Om en eller flera av de ovan nämnda förutsättningarna inte är uppfyllda,
 • är magnethållkraften inte garanterad.
 • kan maskinen flytta sig på materialet som ska borras.
 • kan skären gå sönder eller borr gå av vid skaftet.
Vad gör jag om materialet inte är magnetiserbart eller tunnare än 12 mm?
I detta fall fall måste arbetet ske med vakuumplatta och -pump. Dessa artiklar finns beskrivna i katalogen.
Varför ska ett centreringsborr användas?
 • För att exakt träffa borrhålets mitt.
 • För att stöta ut borrkärnan.
Vad ska beaktas vid borrning?
 • Sätt på borren försiktig och borra igenom i ett moment om möjligt.
 • Stäng inte av maskinen under borrningen, annars kan skären gå sönder.
 • Innan borret dras tillbaka ur ett ej färdigställt hål låt då maskinen gå en kort stund på hålets botten utan avverkning. Härigenom elimineras spånansatserna i hålets botten.
 • Dra alltid ut borret ur hålet med högerroterande maskin igång
Vad ska göras när borret fastnar?
Stänga av borrmotor. Vrid ut kärnborret försiktigt åt höger med en U-nyckel.
Var kan det uppstå svårigheter vid kärnborrning?
 • I närheten av svetsfogar eller kapsnitt från skärbrännare kan det uppkomma strukturförändringar genom de höga temperaturerna. Därigenom kan kärnborret slitas upp mycket snabbt.
 • Vid överlappande hål kan kärnborret haka fast vid övergången mellan befintligt borrhål och nytt borrhål. Därigenom kan skären gå sönder.
Vad ska beaktas vid lagring och transport av kärnborr?
 • Transport samt lagring av kärnborren ska endast ske i originalförpackningen eller på avsett ställe i transportväskan.
 • Kärnborr ska skyddas mot stötar annars kan skären bli trubbiga eller gå sönder.
Frågor och svar om batteriskötsel
Hur ska jag förvara mina batterier?
NiCd-/NiMH-batterier bör endast i fulladdat tillstånd förvaras under en längre tid. Pga. självurladdning krävs en efterladdning senast var 3:e månad. Litiumjonbatterier bör under längre tid varken lagras tomma eller fulladdade. Omfattande försöksserier har visat att optimal lagring sker vid en laddnivå på 40 - 50 % och vid låga temperaturer men inte under 0°C. Förvaring vid 5 - 10°C är optimal. Pga. självurladdning krävs en efterladdning senast var 12:e månad.
Bör man ta ut batteriet ur apparaten om den inte används under en längre tid?
Ja. Även i den avstängda apparaten kan det finnas en låg ström vilken efter längre tid leder till en djupurladdning, vilken skadar batteriet och i värsta fall förstör det.
Vad är självurladdning?
Genom självurladdning förlorar ett NiCd/NiMH-batteri inom tre månader ca 60 - 80 % av sin laddning om det inte används. För litiumjonbatterier är det 3 - 5 % laddningsförlust per månad. Självurladdningen är temperaturberoende och större vid höga temperaturer. Idealiskt är rumstemperatur.
Vad är djupurladdning?
Med djupurladdning menar man att ett batteri kramas ur tills det överhuvudtaget inte avger någon ström. Därvid sjunker spänningen till 0 V. Behålls detta tillstånd sker det kemiska reaktioner på elektroderna och dessa blir delvis helt obrukbara. Resultatet är att batteriet förlorar laddningen och det i extrema fall överhuvudtaget inte längre går att ladda. Av detta skäl bör man helst inte ladda ur batterier under en typberoende urladdningsslutspänning och så snabbt som möjligt åter ladda. Litiumjonbatterier och litiumjonpolymerbatterier bör principiellt inte laddas ur helt. Som tumregel gäller att ett litiumjon- resp. ett litiumjonpolymerbatteri åter bör laddas när det ännu har en restkapacitet på ca 10 - 20 %. Bra litiumjonbatterier har principiellt en komplicerad skydds- resp. övervakningskoppling i batteripacken, som förhindrar en djupurladdning/överladdning och vid behov även en explosion.
I vilket temperaturområde ska jag använda mina batterier?
NiMH-batterier är ej lämpade för användning vid temperaturer under 0 °C. Redan i närheten av fryspunkten har de en klart minskad kapacitet, från ca -10 °C är de helt obrukbara. NiCd-batterier är även lämpade för användning ner till -10°C. Ett litiumjonbatteri kan användas i ett temperaturområde från -10 °C till +55 °C, uppladdning dock endast när batteriets temperatur är +5 - +45°C. Batteriets ideala temperatur ligger vid rumstemperatur. En temperatursensor i batteriet ser till att snabbladdning inte sker utanför detta område.
Hur lång livslängd har batterier?
NiMH-batterier mellan 400 och 700 gånger, NiCd-batterier kan laddas 500 till 1000 gånger och litiumjonbatterier upp till 1000 gånger (kapacitetsberoende). Dessa värden uppnås dock bara under optimala förhållanden. Beroende på behandling och skötsel av batteriet kan antalet cykler även vara mindre. Kapaciteten minskar med batteriets ålder. I allmänhet betraktas batterier under 70 % märkkapacitet som utslitna.
Vad betyder memory-effekt (vid NiCd-teknik), resp. Lazy-Battery-effekt?
Batteriet kommer ihåg hur mycket det har använts. Om batteriet inte ladas ur helt innan det laddas bildas det små kristaller på elektroderna och det medför försämrad laddning. Om du flera gånger i följd inte laddar ur ditt batteri blir batteritiderna allt kortare. Vid NiMH-tekniken kan batteritröghetseffekten (Lazy-Battery-Effekt) uppträda jämförbart med den klassiska memoryeffekten. Litiumjonbatterier och litiumjonpolymerbatterier kan och får alltid efterladdas. Dessa batterier har ingen memoryeffekt, dock bör frekventa korta laddningar undvikas. Även fulladdning i flera steg - med eller utan delvis urladdning inemellan - skadar inte. Litiumjonbatterier och litiumjonpolymerbatterier bör emellertid inte laddas ur helt. Som tumregel gäller att ett litiumjon- resp. ett litiumjonpolymerbatteri åter bör laddas när det ännu har en restkapacitet på ca 10 - 20 %. Vid litiumjonbatterier är det inte heller nödvändigt att ladda och ladda ur ett nytt batteri flera gånger för att det ska uppnå full kapacitet. Om den första laddningen har utförts korrekt har batteriet full kapacitet från första dagen. Att koppla från och åter ansluta ett laddat batteri till laddaren medför inte högre laddning utan skadar snarare batteriet.
Kan jag ångra dessa effekter?
Minskar NiCd-batteriets kapacitet med tiden kan den återställas genom en laddning: Ladda ur NiCd-batteriet helt (ingen djupurladdning!) (med last, alltså i drift), ladda upp helt och upprepa detta förlopp flera gånger. Med varje etapp blir prestanda bättre. Vid NiMH-batterier är en refreshing-apparat nödvändig.
Kan batterier repareras?
En permanent, kvalitetsanpassad reparation av batterier är inte möjlig. Även om andra företag hävdar att de kan reparera batterier billigt så är verkan av kort varaktighet eftersom de nya cellerna inte är anpassade till befintliga komponenter. FEIN och dess distributörer erbjuder kvalitet under lång tid. Defekta batterier byts alltid ut.
Följande regler bör man beakta vid skötsel av litiumjonbatterier för att bibehålla batteriets prestanda så länge som möjligt:
 • den första laddningen är avgörande. Ladda batteriet helt innan första användningen.
 • varje batteri har endast ett begränsat antal laddningscykler. Ladda därför inte batteriet vid varje tillfälle utan använd det alltid tills det är nästan tomt (10 - 20 % laddnivå).
 • om batteriet laddas ur under sin märkspänning kan det leda till processer som skadar eller förstör batteriet. FEIN-batterier har därför en elektronik, som varnar användaren och stänger av maskinen innan en sådan djupurladdning kan ske.
 • även frekvent överladdning kan skada batteriet permanent. Därför avslutar laddaren automatiskt laddningen så snart batteriet är fulladdat. Tvinga därefter inte laddaren att trycka in ännu mer laddning i batteriet genom att koppla från den och därefter koppla till den! Det medför inte högre laddning utan skadar snarare!
 • uppladdning ska i regel endast ske vid rumstemperatur (ca 18 - 21 grader). Undvik att ladda ett kallt batteri, det skadar cellerna. Speciellt vid låga utetemperaturer på vintern ska du alltid först låta batteriet bli varmt vid rumstemperatur, ladda därefter.
 • även höga temperaturer skadar batteriet. Låt inte batteriet och inte heller hela apparatväskan under varma dagar ligga i bilen eller i solen. Vid temperaturer över +60 grader Celsius förlorar litiumjonbatteriet kapacitet permanent.
 • Litiumjonbatterier bör under längre tid varken lagras tomma eller fulladdade. Omfattande försöksserier har visat att optimal lagring sker vid en laddnivå på 40 - 50 % och vid låga temperaturer men inte under 0°C. Förvaring vid 5 - 10°C är optimal. Pga. självurladdning krävs en efterladdning senast var 12:e månad.
 • ett ej använt batteri bör man förvara svalt men inte kallt. Även när de inte används förlorar batterier energi, litiumjonbatterier ca 3 - 5 % per månad.
 • om ett litiumjonbatteri inte används under längre tid så bör man ladda det senast efter 12 månader annars förstörs det och kan inte repareras.
 • gamla, förbrukade batterier måste naturligtvis avfallshanteras på ett miljöanpassat sätt.
Säljer FEIN maskiner eller reservdelar direkt?
Nej, vi säljer maskiner och reservdelar endast via våra auktoriserade FEIN-verkstäder och återförsäljare.