Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad (SDB) är ett verktyg för att förmedla säkerhetsrelaterad information om ämnen och blandningar, inklusive information från relevanta kemikaliesäkerhetsrapporter. De är avsedda att ge professionella användare data och rekommendationer för den hantering som krävs när man arbetar med ämnen och blandningar så att nödvändiga åtgärder vidtas för hälsoskydd, säkerhet på arbetsplatsen och miljöskydd.

Aktuella säkerhetsdatablad (SDB) för FEIN-produkter hittar ni här.

Vibrationsvärden / Ljudemissionsvärden

Buller- och vibrationsföreskrifterna skall skydda användaren mot skador orsakade av buller och vibrationer.

Aktuella värden för FEIN-produkter hittar ni här.

Vibrationsvärden


3. Ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC)

Den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) har klassificerat ämnet kadmium som kandidat till listan över ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC). Detta ämne finns inuti nickelkadmiumbatterier och kommer inte att frigöras under batteriets livstid.På detta sätt fullgör vi våra skyldigheter att förmedla information om ämnen i varor enligt EU-förordningen nr. 1907/2006 (REACH) 33. På begäran av konsument skall leverantörer av en vara som innehåller ett ämne som uppfyller kriterierna i artikel 57 och identifieras i enlighet med artikel 59 (1) i koncentration över 0,1% viktprocent (w/w) ska ge konsumenten tillräcklig information, tillgänglig för leverantören, för att möjliggöra en säker användning av varan, inklusive, som ett minimum, namnet på det ämnet.

  • Ämnets namn: kadmium
  • EC-No.: 231-152-8
  • CAS-No.: 7440-43-9
  • Användning: Integrerad komponent i ett nickelkadmiumbatteri.
  • Ämnet kommer inte att frigöras under batteriets livstid
  • För ytterligare information om SVHC, besök
    http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Berörda FEIN produkter


Beställningsnummer
ASW12-17 Z (71109650012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 ZO (71109850014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), Accu-Tec Set     ASM12-12 12V= (71120150010), Accu-Tec Set ASM9-6-2ST  9,6V= (71121150010) , Batteri (92604030028, 92604066026, 92604067020, 92604068028, 92604069022, 92604081022, 92604083029)

Ofta ställda frågor

För mer information se vår FAQ eller skicka ett mail till oss.

Till FAQ