FEIN tillverkargarantiförklaring

(aktuell per 1 januari 2020)


Varje FEIN elverktyg kontrolleras noga, testas och genomgår de stränga kontrollerna i FEIN kvalitetssäkring. Garantianspråk enligt avtal eller lag gentemot försäljaren berörs inte av den här tillverkargarantin.


FEIN tillverkargarantin lämnas enligt följande villkor:


 1. Garantitiden för konsumenter är två år. Om användningen utförs av företag är garantitiden ett år. Löptiderna beräknas från den första användarens inköpsdatum.
 2. Från garantin undantas:
  • a. Verktygsdelar som omfattas av användningsslitage eller annat naturligt slitage (till exempel kolborstar eller ankare) och följaktligen har en begränsad livstid, liksom sådana skador på elverktyg som kan härledas till ett slitage på grund av användning eller ett annat naturligt slitage. Detta är därför inte att se som en brist och omfattas inte av FEIN tillverkargarantin, om livstiden på grund av hög belastning uppnås innan garantitiden har löpt ut.
  • b. Skador på grund av force majeure som brand, explosion, fall, blixtnedslag, extrema miljöförhållanden och andra naturskador.
  • c. Brister som orsakats av ignorerande av bruksanvisningar, felaktig användning, överbelastning eller bristande underhåll eller skötsel.
  • d. Skador som orsakats vid användning av reserv- respektive tillbyggnadsdelar eller tillbehör och kompletterande produkter som inte är FEIN originaldelar och användning av sådana delar kan leda till skadebilden respektive skulle kunna vara inblandade i att skadan har uppstått.
  • e. Produkter på vilka förändringar eller kompletteringar har utförts.
  • f. Elverktyg som delvis eller helt har tagits isär. Dessa kan inte förevisas eller skickas in som garantifall.
 3. Avhjälpning av ett accepterat garantifall kan av FEIN utifrån egen bedömning utföras på två sätt: För det första kan FEIN reparera verktyget utan kostnad för användaren eller för det andra ersätta det med ett oklanderligt verktyg (i vissa fall med en nyare modell). Utbytta delar eller verktyg övergår till FEIN:s egendom.
 4. Garantianspråket måste göras gällande inom garantitiden enligt siffra 1. För detta måste det berörda verktyget och originalkvittot, vilket måste innehålla uppgifter om inköpsdatum och produktbeteckning, lämnas in eller skickas in komplett till återförsäljaren eller en FEIN garantiverkstad.
 5. Delar på en maskin som bytts ut vid en garantireparation har en ny enhetlig garantitid på 12 månader, vilken börjar löpa i och med att det reparerade verktyget lämnas ut till användaren. Delar som inte har bytts ut berörs inte av denna garanti. Garantiåtgärden innebär inte att garantitiden för verktyget förlängs eller förnyas.
 6. Vid insändande av en produkt står avsändaren (köparen) för transportrisken och transportkostnaderna. Alternativt kan köparen ta hämtningstjänsten från FEIN i anspråk, om en sådan hämtningstjänst erbjuds i det aktuella landet.
 7. Garantianspråken står uteslutande FEIN själv och företag som uttryckligen godkänts av FEIN för.

3 års FEIN PLUS-garanti:

(aktuell per 1 januari 2020)


 1. För alla FEIN elverktyg och bandslipmaskiner samt litiumjonbatterier och tillhörande laddare, som köpts från den 1 januari 2020 hos en auktoriserad återförsäljare förlängs garantitiden för FEIN tillverkargarantin gentemot den första köparen (användare) till 3 år, om köparen registrerar sig inom 6 veckor från inköpsdatum. I den mån inget annat avvikande har reglerats gäller för 3 års FEIN PLUS-garanti bestämmelserna i FEIN tillverkargarantiförklaring.
 2. En förlängning av löptiden över de 3 åren är inte möjligt i programmet ”3 års FEIN PLUS-garanti”.
 3. Undantaget från ”3 års FEIN PLUS-garanti” är: FEIN högfrekvens elverktyg, AccuTec-skruvdragare, balansblock, rörbearbetningsverktyg, tryckluftsverktyg, NiCd- och NiMH-batteripaket samt tillhörande laddare och produktförpackningar som till exempel väskor. För dessa produkter gäller även fortsättningsvis FEIN tillverkargaranti.
 4. Undantagna är även produkter som har köpts och använts i ett land som inte deltar i programmet ”3 års FEIN PLUS-garanti”. Deltagande länder finns på warranty.fein.com.
 5. Förutom de i punkt 2 i FEIN tillverkargarantin uppräknade kriterierna kan om en jämförbar brist har reklamerats tre gånger för en viss produkt, denna produkt uteslutas från ”3 års FEIN Plus-garanti”.
 6. Produkter som redan är registrerade och köps in på nytt (secondhandprodukter), är uteslutna från programmet. Köparen av en begagnad maskin kan inte på nytt registrera maskinen till ”3 års FEIN PLUS-garanti”.
 7. Registreringen måste köparen göra själv på Internet under warranty.fein.com. Alternativt kan säljaren (återförsäljaren) utföra registreringen för kunden med dennes samtycke. Som bekräftelse gäller registreringskvittot originalkvittot där inköpsdatumet framgår. Registreringen sker endast när köparen accepterar att angivna uppgifter sparas.

Garanti Fördelar:

 • Förlängning av garantin
 • Tillförlitlig funktion garanterad
 • 3 års FEIN PLUS-garanti
Garanti hotline
Hultafors Group Sverige AB
Box 38
SE - 517 21 Bollebygd | Sweden
www.hultaforsgroup.se
Tel kundtjänst: 033-723 75 50

Besöksadress:
Hultaforsvägen 21
SE – 517 96 Hultafors | Sweden

Leveransadress returer och reklamationer:
Hultafors Group Sverige AB
F-Lagret
Boråsvägen 14
SE-517 71 OLSFORS | Sweden

Info: info@hultaforsgroup.se