GRIT GX

Systemet som växer med kraven: GRIT GX är konstruerad efter byggsatsprincipen. Det betyder att en fullvärdig bandslip används som bas – och vid behov kan användbarheten enkelt utökas med hjälp av extra moduler. Detta sparar tid, pengar och plats. Tack vare denna flexibla konstruktion lämpar sig GX programmet speciellt för frekvent användning inom hantverket. Utöver detta övertygar GRIT GX programmet genom maximal kapacitet och tillförlitlighet samt god ekonomi under användningen.