GRIT GI

GRIT GI programmet är perfekt avstämt till alla slipanvändningar, material och format inom metallindustrin. Tack vare byggsatssystemet kan den aktuellt bästa maskinen sättas samman – även för delvis redan automatiserade arbetssteg. Maskinens höga kvalitet, robusthet och extrema effekt garanterar högsta effektivitet och livscykelekonomi, eftersom den arbetar absolut tillförlitligt även i kontinuerlig drift.