1. Fişe tehnice de siguranţă

Fişele tehnice de siguranţă sunt un instrument pentru transmiterea informaţiilor legate de siguranţă cu privire la substanţe şi amestecuri, inclusiv a informaţiilor din rapoartele de siguranţă a substanţelor aplicabile. Acestea au rolul de a pune la dispoziţia utilizatorului profesionist datele şi recomandările de manipulare necesare la lucrul cu substanţe şi amestecuri, astfel încât să se poată lua măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii, pentru siguranţa la locul de muncă şi pentru protecţia mediului.

Aici găsiţi aici fişele tehnice de siguranţă actuale pentru produsele FEIN.

2. Valori de vibraţie /valori de emisii acustice

Ordonanţa privind protecţia muncii în termeni de zgomot şi vibraţii are rolul de a asigura protecţia persoanelor în caz de pericol cauzat de zgomot şi vibraţii.

Aici găsiţi valorile actuale pentru produsele FEIN.

Valori de vibraţie


3. Substanțe de risc mare (SVHC)

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a clasificat cadmiu substanta ca un candidat pentru lista substanțelor motive de îngrijorare deosebită (SVHC). Această substanță se află în interiorul acumulatorilor cu nichel-cadmiu și nu va fi lansat pe durata de viață a acumulatorului. Prin prezenta ne îndeplinim obligația de transmitere a informațiilor privind substanțele din articole în conformitate cu regulamentul UE nr. 1907/2006 (REACH) 33. La cererea unui consumator, orice furnizor al unui articol care conține o substanță care îndeplinește criteriile de la articolul 57 și identificate în conformitate cu articolul 59 alineatul (1), într-o concentrație de peste 0,1% din greutate (g / g) furnizează consumatorului informații suficiente, disponibile la furnizor, pentru a permite utilizarea în siguranță a articolului, inclusiv, cel puțin, denumirea substanței respective.

  • Denumirea substanței: cadmiu
  • CE-nr .: 231-152-8
  • CAS-No .: 7440-43-9
  • Utilizare: Integrat componente într-un acumulator nichel-cadmiu
  • Substanța nu va fi eliberat pe durata de viață a bateriei
  • Pentru mai multe informații despre SVHC, vizitați
    http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Produse FEIN afectate


Numărul de material
ASW12-17 Z (71109650012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 ZO (71109850014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), Accu-Tec Set     ASM12-12 12V= (71120150010), Accu-Tec Set ASM9-6-2ST  9,6V= (71121150010) , Accumulator (92604030028, 92604066026, 92604067020, 92604068028, 92604069022, 92604081022, 92604083029)

Întrebări frecvente

Dacă mai aveţi întrebări, consultaţi secţiunea de întrebări şi răspunsuri (FAQ). Sau scrieţi-ne un e-mail.

Spre întrebări şi răspunsuri (FAQ)