800630018

Verificare online

Vă rugăm să introduceţi numărul de serie determinat în câmpul de verificare online. Acesta vă indică imediat dacă în cazul aparatului dumneavoastră este vorba despre o maşină vizată sau nu.

Număr de serie nu este valid.
Verificare

A apărut o eroare, vă rugăm să verificaţi datele dumneavoastră.

Numărul de serie introdus este vizat.

E-mail: magdrill_care_ro@fein.com
Hotline: 800630018

Date personale
Call Back

Numărul de serie introdus nu este vizat.

Date personale

* Câmpuri obligatorii

Call Back - Doresc să fiu rechemat

* Câmpuri obligatorii
Q&A
Câte aparate din câte ţări şi din ce perioadă sunt afectate?
Din modelele menţionate, FEIN a vândut aproximativ 8.000 de unităţi şi 150 de piese de schimb în 53 de ţări. Carotierele afectate au fost montate la sediul FEIN din SUA. Piesele de schimb sunt fabricate în întreaga lume. Dintre componentele afectate au fost introduse pe piaţă 150.
În ce ţări au fost vândute majoritatea aparatelor?
În America de Nord, majoritatea aparatelor au fost vândute în SUA şi Canada; în Europa, majoritatea acestora au fost vândute în Germania şi Franţa.
Cât de mare este compensaţia utilizatorilor afectaţi?
Rambursăm utilizatorilor noştri preţul de achiziţie sau oferim, în funcţie de modelul vizat, un aparat de schimb din clasa superioară. În plus, suportăm, bineînţeles, cheltuielile de returnare.
Cum se poate ca o garnitură de etanşare să fie montată (de mai bine de opt ani) fără ca dumneavoastră să observaţi acest lucru? Aveţi o problemă cu asigurarea calităţii? Nu aveţi sub control lanţul de aprovizionare?
Începând cu anul 2021 se va înăspri cadrul legal cu privire la utilizarea anumitor substanţe periculoase pe piaţa europeană a echipamentelor electrice şi electronice. În calitate de producător de scule electrice de calitate superioară, acordăm o atenţie deosebită siguranţei produselor noastre şi satisfacţiei clienţilor noştri. Din acest motiv am efectuat o verificare extinsă cu privire la conformitatea cu cerinţele viitoare. Pe parcursul acesteia am constatat că la nivelul carotierelor menţionate mai sus de la mărcile FEIN, Slugger şi Slugger by FEIN a fost montată o garnitură de etanşare care conţine un tip de azbest. În plus, sunt vizate piesele de schimb cu numerele 30610055000, 32498611010 (garnituri) şi ansamblul 31508314030.
În cazul acestei rechemaţii este vorba despre o măsură de siguranţă voluntară sau de o procedură prevăzută legal?
Bineînţeles că ne aflăm în contact cu autorităţile din ţările vizate şi respectăm cerinţele legale.
Ce tip de azbest a fost identificat în mod concret?
Este vorba despre crisotil.
Pentru ce a fost utilizat crisotilul?
Substanţa crisotil a fost utilizată pentru materialele termorezistente, cum ar fi, de exemplu, garniturile.
În ce condiţii se poate scurge crisotilul din garniturile montate la aparatele dumneavoastră şi poate reprezenta un pericol pentru sănătatea utilizatorului?
Conform cunoştinţelor actuale, la contactul cu o garnitură de etanşare afectată – garnitura de etanşare afectată ar trebui mai ales să se rupă, să fie distrusă sau răzuită – se pot elibera fibre de azbest. Azbestul poate deveni periculos în cazul în care sunt eliberate fibre fine care pot ajunge în aerul respirat. Contactul pur cu pielea este inofensiv.
Aveţi expertize care prezintă posibile scenarii de risc pentru sănătate? Dacă da, care sunt acestea?
Cercetările efectuate până acum în unităţile noastre de producţie nu au indicat niciun pericol. Efectuăm cercetări ulterioare şi aşteptăm rezultatele până la sfârşitul lunii ianuarie 2020.
Ce puteţi face în mod concret, pentru a evita pe viitor astfel de incidente?
La compania FEIN se realizează o probare iniţială temeinică a noilor scule electrice şi accesoriilor care sunt introduse pe piaţă. Procesele unitare ale acestei probări iniţiale sunt definite la sediul central al companiei din Germania şi sunt valabile la nivel mondial. În plus, se realizează o sincronizare a conformităţii REACH/RoHS, care este de asemenea obligatorie pentru produse la nivel mondial. Această sincronizare a conformităţii vizează atât noile scule electrice şi accesoriile, cât şi produsele care sunt deja pe piaţă. Drept urmare, FEIN monitorizează permanent întregul portofoliu pentru maşini şi accesorii în ceea ce priveşte cerinţele şi normele legale. Pentru compania FEIN, sculele electrice şi accesoriile calitative reprezintă o preocupare esenţială, pentru a putea pune la dispoziţia utilizatorilor cele mai bune sisteme posibile. Pe parcursul acestei monitorizări continue am constatat abaterea menţionată mai sus.
Ce este o sincronizare a conformităţii REACH/RoHS?
Conformitatea REACH/RoHS afectează în primul rând producătorii şi importatorii de echipamente electrice şi electronice. „REACH” este prescurtarea pentru înregistrare („Registration”), evaluare („Evaluation”) şi autorizare („Authorisation”) a substanţelor chimice (Chemicals). RoHS este prescurtarea pentru „Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment” sau, pe scurt, „Restriction of certain hazardous substances”, în limba română: „Restricţionarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice”. Directiva RoHS a Uniunii Europene (Directiva 2002/95/CE) a fost introdusă pentru a restricţiona utilizarea anumitor substanţe care sunt periculoase pentru sănătate şi mediu în echipamentele şi piesele de schimb electrice sau electronice.
Ce eforturi depune FEIN pentru a ajunge cu adevărat la toţi proprietarii şi utilizatorii aparatelor şi pieselor de schimb?
Pentru a îndeplini aşteptările clienţilor noştri, am oprit imediat maşinile şi piesele de schimb menţionate pentru orice operaţiune, utilizare, reparare, întreţinere şi vânzare. Retragem toate carotierele şi piesele de schimb afectate şi aflate în circulaţie. Pentru a uşura identificarea şi returnarea în siguranţă a maşinilor şi pieselor de schimb afectate, am creat un site web la următorul link . Acesta conţine şi instrucţiunile privind siguranţa. În plus, comunicăm deschis şi transparent cu partenerii noştri de vânzări şi cu presa de specialitate pentru a putea comunica cu toţi utilizatorii.
De ce trebuie să returnez maşina/maşinile?
Nu mai este permisă operarea, utilizarea, repararea, întreţinerea sau vânzarea maşinilor menţionate mai sus. Toate maşinile vizate trebuie colectate fără întârziere, trebuie sigilate cu o bandă adezivă textilă uzuală în zona garniturii de etanşare afectate şi stocate în recipiente protejate, închise, de exemplu, în valiza originală. IMPORTANT: În acest scop trebuie purtate în mod obligatoriumănuşi de protecţie şi măşti de protecţie respiratorie (tip FFP3). După utilizare, acestea trebuie stocate împreună cu maşina în recipiente protejate, închise. În nicio situaţie nu este permisă deschiderea pe cont propriu a carcasei maşinilor. În măsura în care nu dispuneţi de spaţii corespunzătoare de depozitare sau dacă nu aveţi posibilitatea de a separa maşinile vizate, vă rugăm să ne contactaţi imediat. Azbestul este nociv pentru sănătate şi, în anumite condiţii, poate cauza cancer. În principiu, la utilizarea maşinilor, pieselor de schimb şi ansamblurilor pot fi eliberate fibre de azbest. Această situaţie survine în special dacă garnitura de etanşare vizată se rupe, este distrusă sau se exfoliază, aşadar, în special în cazul unei eventuale reparaţii. Prin urmare, se impune oprirea imediată a operaţiunilor şi a vânzărilor. Solicităm participarea dumneavoastră şi returnarea fără întârziere pentru efectuarea unei cercetări ulterioare a maşinilor.
Sunt obligat să returnez maşina/maşinile?
Nu mai este permisă operarea, utilizarea, repararea, întreţinerea sau vânzarea maşinilor menţionate mai sus. Toate maşinile vizate trebuie colectate fără întârziere, trebuie sigilate cu o bandă adezivă textilă uzuală în zona garniturii de etanşare afectate şi stocate în recipiente protejate, închise, de exemplu, în valiza originală. IMPORTANT: În acest scop trebuie purtate în mod obligatoriumănuşi de protecţie şi măşti de protecţie respiratorie (tip FFP3). După utilizare, acestea trebuie stocate împreună cu maşina în recipiente protejate, închise. În nicio situaţie nu este permisă deschiderea pe cont propriu a carcasei maşinilor. În măsura în care nu dispuneţi de spaţii corespunzătoare de depozitare sau dacă nu aveţi posibilitatea de a separa maşinile vizate, vă rugăm să ne contactaţi imediat. Azbestul este nociv pentru sănătate şi, în anumite condiţii, poate cauza cancer. În principiu, la utilizarea maşinilor, pieselor de schimb şi ansamblurilor pot fi eliberate fibre de azbest. Această situaţie survine în special dacă garnitura de etanşare vizată se rupe, este distrusă sau se exfoliază, aşadar, în special în cazul unei eventuale reparaţii. Prin urmare, se impune oprirea imediată a operaţiunilor şi a vânzărilor. Solicităm participarea dumneavoastră şi returnarea fără întârziere pentru efectuarea unei cercetări ulterioare a maşinilor.