Opieka techniczna


Obsługa techniczna może być wykonywana przez użytkownika maszyny.


Utrzymuj narzędzie elektryczne w stanie czystym i suchym.

  • Należy unikać dużych wahań temperatury podczas przechowywania (kondensacji).

Odkurzaj powierzchnię maszyny czystym (bez zawartości oleju), sprężonym powietrzem. Przy zastosowaniu  ceramicznych materiałów ściernych konieczna jest regularna konserwacja urządzenia.


Okresowo ładuj akumulatory.

  • W dłuższym okresie czasu akumulatory Litowo-Jonowe powinny być przechowywane tylko częściowo naładowane (wskaźnik: 2 zielone diody LED)
  • Przywróć akumulatory NiCd / NiMH, na dłuższy okres czasu tylko wtedy, gdysą w pełni naładowane.
    Ładowanie jest konieczne co najmniej raz na 3 miesiące, ze względu na samorozładowania.
  • Dalsze informacje -> FAQ

Dalsze, szczegółowe informacje znajdziecie państwo w Instrukcji Obsługi urządzenia.

lnne pytania
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania na temat serwisu technicznego, konserwacji i napraw produktów FEIN pod adresem:
serwis@fein.pl


Konserwacja


Konserwacja może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
Zazwyczaj konserwacja obejmuje zewnętrzne i wewnętrzne czyszczenie, testowanie i odnowę zużywających się części (np łożyska, smary, uszczelnienia). Testowanie funkcjonalności i niezawodności musi być wykonane zgodnie z EN VDE 0701/0703.
Częstotliwość konserwacji zależy od warunków otoczenia, na przykład: kurz, wilgotność powietrza, czas pracy itp.Okresy konserwacji


Normalna częstotliwość
(50 Hz)


Codzienna:
Codzienna konserwacja jest wymagana w przypadku operacji, które generują duże ilości pyłu, a miejsce pracy nie jest wyposażone w system jego odciągu.

Raz w roku:
W przypadku krótkiego czasu użytkowania (małego obciążenia), urządzenie powinno być konserwowane przynajmniej raz w roku.

Maszyna musi podlegać konserwacji a izolację należy sprawdzać najpóźniej w momencie wymiany szczotek węglowych.

Wysoka częstotliwość bez chłodzenia powierzchniowego (sieci energetyczne przemysłowe 180-300 Hz)


Codzienna:
Codzienna konserwacja jest wymagana w przypadku operacji, które generują duże ilości pyłu, a miejsce pracy nie jest wyposażone w system jego odciągu.

Raz w roku:
W przypadku krótkiego czasu użytkowania (małego obciążenia), urządzenie powinno być konserwowane przynajmniej raz w roku.

Maszyna musi podlegać konserwacji, a izolację należy sprawdzać najpóźniej po 300 roboczo-godzinach.

Wysoka częstotliwość z chłodzeniem powierzchniowym (sieci energetyczne przemysłowe 180-300 Hz)


Raz w roku:
W przypadku krótkiego czasu użytkowania (małego obciążenia), urządzenie powinno być konserwowane przynajmniej raz w roku.

Maszyna musi podlegać konserwacji, a izolację należy sprawdzać najpóźniej po 300 roboczo-godzinach.


Naprawy


FEIN sugeruje, aby konserwacja i naprawy wykonywane były przez autoryzowane serwisy FEIN. Są one wyposażone oraz posiadają stosowne kompetencje do wykonywania tego typu prac.


Profesjonalna konserwacja i naprawy są przeprowadzane tylko przy wykorzystaniu oryginalnych części zmaiennych FEIN. Tylko korzystając z oryginalnych części zamiennych FEIN można utrzymać prawo do gwarancji.


Następujące części mogą być wymieniane przez użytkownika, jeżeli jest to konieczne:
Narzędzia / Akcesoria dodatkowe uchwyty, elementy zaciskowe i kołnierze,specyficzne uchwyty, uchwyty na narzędzia wiertnicze / (specyficzne dla maszyny).