Pytanie FEIN MultiMaster/SuperCut
Czy istnieją jakiekolwiej adaptery służące dokręcaniu akcesoriów do urządzeń MultiMaster (mocowanie na gwiazdkę) oraz do urządzeń SuperCut (podwójne gniazdo sześciokątne)?
Tak, dostęone są różne adaptery, w zalężności od maszyny. W celu otrzymania dalszeych informacji prosimy o kontakt serwis@fein.pl.
Czy istnieją adaptery umożliwiajace mocowanie akcesoriów do maszyn SuperCut w maszych MultiMaster?
Nie, urządzenie SuperCut przeznaczone jest do pracy o większej wydajności i zastosowanie deykowanych do niego akcesoriów w urządzeniu MultiMaster mogłoby spowodować jego przeciążenie.
Czy jest możliwe używanie akcesoriów MultiMaster z systemem mocowania "na gwiazdkę" w modelach ze starszym typem mocowania?
Tak, średnica obdwu uchwytów jest taka sama. W celu poprawy transmisji mocy zaleca się stosowanie kolejności adaptera o numerze katalogowym 3 01 09 189 01 0 i zestawu śrub o nr katalogowym 4 30 33 087 06 5.
Czy możliwe jest cięcie fliz za pomocą narzędzia MultiMaster?
Nie, to narzędzi eoscylacyjne nie jest przystosowane do cięcia fliz.
W przypadku wycinania fug mój brzeszczot z węglików spiekanych zużywa się bardzo szybko?
Spoiny płytek posiadają większy udział cementu lub kleju do płytek, brzeszczot z węglików spiekanych nie jest do tego wystarczająco mocny. Zalecamy używanie brzeszczotów diamentowych.
Jaką prędkość należy ustawić na urządzeniu?
W przypadku wybranych akcesorii na pudełku znajdziecie Państwo informacjędotyczącą maksymalnej prędkości. Na przykład w zestawie do polerowania profili.Generalnie, prędkość należy odstosowywać do rodzaju wykonywanej pracy oraz materiału.Zaleca się rozpocząć pracę z niską prędkością i zwiększać ją stopniowo w zależności od wykonywanej pracy.Generalnie, podczas prac szlifierskich, z powodu powstającego ciepła poprzez tarcie, zalecamy pracę na 4 poziomie prędkości.W przypadku pracy przy wyższej prędkości ryzykuje się stopienie plastiku z zapięciem na rzep.
Z jakimi akcesoriami możliwe jest cięcie śrub lub elementów stali nierdzewnej?
Nie istnieje takie akcesorium. Ponieważ w trakcie oscylacji tylko kilka ząbków jest w użyciu, szybko się one nagrzewają i mogłyby przepalić brzeszczot.
Czy można modyfikować stary typ mocowania urządzenia MultiMaster na nowy typ mocowania na gwiazdkę?
Z przyczyn technicznych jest to niemożliwe. Istnieje jednak adapter o numerze katalogowym 30109189010. Ten adapter poprawia przenoszenie momentu obrotowego i dlatego polecamy go dla starszego MultiMaster o okrągłym uchwycie.
Jaki jest powód topienia się plastikowej podkładki do szlifowania ?
Generalnie podczas operacji szlifowania, z powodu powstającego ciepła w związku z tarciem, zalecamy ustawienie prędkości do maksimum 4. W przypadku ustawienia większej prędkości i dużego nacisku ryzykujmemy topieniem się tworzywa sztucznego z zapięciem na rzep.
Co jest powodem rozpadania się zestawu do szlifowania?
Zaleca się korzystanie z zestawu przy maksywalnej prędkości 4.
Jaki jest powód łamania się ząbków w brzeszczotach?
Po zanurzeniu ostrza w materiale należy stosować ruch piłowania co pomoże uzyskać maszynie optymalne cięcie. Z powodu braku miejsca ząbki brzeszczotu będą uderzać w materiał co będzie powodować wyginanie się i łamanie.
Gdzie mogę dostać akcesoria do narzędzia MultiMaster oraz SuperCut.
U najbliższego Dealera FEIN. Znajdziecie go Państwo na stronie internetowej http://www.fein.pl/pl_pl/wyszukiwanie-dystrybutora/
Pytania i odpowiedzi na temat katalogu części zamiennych
Jakie wymagania techniczne musi spełniać komputer, aby katalog działał?
 • Windows 98 do Windows 7
 • Internet Explorer 6.0, Firefox 3.0, Opera 9.52, Safari 4.0, Chrome 17.0
 • Flash-Player firmy Adobe jest konieczny do wyświetlania rysunków
 • W przeglądarce Internet Explorer musi być aktywowany JavaScript
Jakie ceny są wyświetlane?
Wszystkie wyświetlone ceny to sugerowane ceny detaliczne netto (bez podatku VAT) C. & E. Fein GmbH. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o ceny obowiązujące w dniu dostawy. Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów transmisji, wprowadzenia zmian technicznych oraz wzorniczych.
Jak mogę sprawdzić ostatnią datę aktualizacji katalogu części zamiennych?
Po uruchomieniu katalogu części zamiennych w lewym dolnym narożniku będzie widoczna data ostatniej aktualizacji katalogu (patrz przykład).
Pytania i odpowiedzi na temat wiercenia rdzeniowego
W jaki sposób mogę zapobiec przegrzewaniu, tępieniu lub łamaniu ostrzy podczas wiercenia?
Cały czas podczas wiercenia należy zapewnić dobre smarowanie. Będzie ono optymalne przy zastosowaniu chłodzenia wewnętrznego wiertarki rdzeniowej i zwyczajnego płynu obróbkowego.
Co muszę zmienić, jeśli wiertło drga na wierconym materiale lub gwiżdże?
 • Sprawdź, czy ostrza wiertła nie są stępione.
 • Prowadnice muszą być ustawione przy urządzeniu bez luzu. W przeciwnym razie urządzenie należy odesłać do serwisu FEIN.
 • Zwiększaj ostrożnie siłę posuwu do czasu ustania drgań. Uwaga: Zbyt wysoka siła posuwu może spowodować uniesienie urządzenia.
Co muszę zmienić, jeśli łamią się ostrza lub wiertło łamie się na uchwycie?
 • Sprawdź, czy ostrza wiertła nie są stępione.
 • Prowadnice muszą być ustawione przy urządzeniu bez luzu. W przeciwnym razie urządzenie należy odesłać do serwisu FEIN.
 • Zmniejsz siłę posuwu.
Jakich zasad należy przestrzegać przy ustawianiu maszyny?
 • Urządzenie należy ustawić na czystej powierzchni bez śladów zgorzeliny.
 • Stopa magnetyczna musi stać całą powierzchnią na wierconym materiale.
 • Wiercony materiał musi mieć grubość przynajmniej 12 mm i musi posiadać właściwości magnetyczne
Jeśli nie jest spełniony jeden lub więcej z powyższych warunków,
 • Siła mocowania magnesu nie jest zagwarantowana.
 • Urządzenie może zatkać się na wierconym materiale.
 • Może dojść do złamania ostrzy lub pęknięcia uchwytu wiertła.
Co zrobić, jeśli materiał nie ma właściwości magnetycznych lub jest cieńszy niż 12 mm?
W takim przypadku należy użyć płytę lub pompę próżniową. Produkty te są opisane w katalogu.
Dlaczego należy stosować wiertło prowadzące?
 • Aby trafić dokładnie w środek otworu.
 • Aby wypchnąć rdzeń.
Jakich zasad należy przestrzegać podczas wiercenia?
 • Ostrożnie przyłożyć wiertło i wykonać otwór w miarę możliwości w jednej operacji.
 • Nie wyłączać wiertarki podczas wiercenia, ponieważ mogłoby to spowodować złamanie ostrzy.
 • Przed wyciągnięciem wiertła z niegotowego otworu należy pozostawić przez chwilę włączoną wiertarkę bez zdjęcia wióra na dnie otworu. Spowoduje to złamanie wióra u nasady na dnie otworu.
 • Wiertło wyciągać z otworu zawsze przy obrotach wiertarki w prawo
Co należy zrobić w razie zablokowania się wiertła?
Wyłączyć silnik wiertarki. Wykręcić ostrożnie wiertło w prawo kluczem płaskim.
Gdzie mogą pojawić się trudności podczas wiercenia rdzeniowego?
 • W pobliżu spoin spawalniczych lub linii cięcia palnikiem wskutek wysokich temperatur może dojść do zmian struktury. Może to spowodować szybkie zużycie wiertła rdzeniowego.
 • W przypadku otworów nachodzących na siebie wiertło rdzeniowe może zablokować się na przejściu pomiędzy istniejącym a nowym otworem. Może to spowodować złamanie ostrzy.
Jakich zasad należy przestrzegać przy przechowywaniu i transporcie wierteł rdzeniowych?
 • Wiertła rdzeniowe należy transportować i przechowywać zawsze w oryginalnym opakowaniu lub w odpowiednim miejscu w walizce transportowej.
 • Wiertła rdzeniowe należy chronić przed uderzeniem, ponieważ w przeciwnym razie mogłoby to spowodować stępienie lub złamanie ostrzy.
Pytania i odpowiedzi na temat akumulatorów
W jaki sposób należy przechowywać akumulatory?
W przypadku przechowywania akumulatorów NiCd/NiMH przez dłuższy czas należy je naładować do pełna. Wskutek samoczynnego rozładowania konieczne jest ładowanie akumulatora co najmniej co 3 miesiące. Akumulatorów litowo-jonowych nie należy przechowywać przez dłuższy czas całkowicie rozładowanych ani całkowicie naładowanych. Optymalna pojemność przechowywania akumulatora wyznaczona w szeregu kompleksowych prób wynosi 40-50% przy niższych temperaturach. Temperatura przechowywania nie powinna wynosić poniżej 0° C. Optymalna temperatura wynosi od 5° C do 10° C. Wskutek samoczynnego rozładowania konieczne jest ładowanie akumulatora przynajmniej co 12 miesięcy.
Czy w przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas należy z niego wyciągnąć akumulator?
Tak. Również w wyłączonym urządzeniu może przepływać niewielki prąd powodujący po dłuższym czasie całkowite rozładowanie, które jest szkodliwe dla akumulatora, a w ekstremalnym przypadku może nawet spowodować jego zniszczenie.
Co to jest samoczynne rozładowanie?
Wskutek samoczynnego rozładowania nieużywany akumulator NiCd/NiMH traci w ciągu 3 miesięcy około 60-80% pojemności. W przypadku akumulatorów litowo-jonowych utrata pojemności wynosi zaledwie 3-5% na miesiąc. Samoczynne rozładowanie jest uzależnione od temperatury i większe w wyższych temperaturach. Idealna jest temperatura pokojowa.
Co to jest głębokie rozładowanie?
Głębokie rozładowanie to rozładowanie akumulatora "do zera", gdy akumulator nie dostarcza już w ogóle prądu. Napięcie spada wtedy do 0 V. Jeśli nie usunie się tego stanu, w akumulatorze na elektrodach następują reakcje chemiczne, wskutek których stają się one częściowo lub całkowicie niezdatne do użytku. Efektem tego jest znaczny spadek pojemności akumulatora, a w skrajnym przypadku brak możliwości naładowania. Dlatego akumulatorów nie wolno rozładowywać poniżej końcowego napięcia rozładowania i w miarę możliwości należy je jak najszybciej ładować. Akumulatorów litowo-jonowych oraz litowo-jonowo-polimerowych nie należy całkowicie rozładowywać. Można przyjąć, że akumulatory litowo-jonowe oraz litowo-jonowo-polimerowe należy ładować, gdy pojemność spadnie do około 10-20%. Dobre akumulatory litowo-jonowe posiadają układy zabezpieczające przed głębokim rozładowaniem, przeładowaniem i eksplozją.
W jakiej temperaturze należy używać akumulatory?
Akumulatory NiMH nie nadają się do pracy w temperaturze poniżej 0° C. Już w okolicach temperatury zerowej wykazują znaczną stratę pojemności, a poniżej ok. -10° C stają się całkowicie niezdatne do użytku. Akumulatory NiCd można stosować w temperaturze do -10 C. Akumulatory litowo-jonowe można stosować w temperaturze od -10° C do +55° C, natomiast należy je ładować tylko w temperaturze od +5° C do +45° C. Idealna temperatura pracy akumulatora to temperatura pokojowa. Dzięki czujnikowi temperatury w akumulatorze nie ma możliwości naładowania go poza tym zakresem.
Jaka jest żywotność akumulatorów?
Akumulatory NiMH można ładować 400-700 razy, akumulatory NiCd 500-1000 razy, a akumulatory litowo-jonowe nawet 1000 razy (w zależności od pojemności). Wartości te uzyskuje się tylko w optymalnych warunkach. W zależności sposobu użytkowania akumulatora liczba cykli może być również niższa. Z czasem pojemność spada. Akumulatory o pojemności poniżej 70% pojemności nominalnej uznaje się za zużyte.
Co oznacza efekt pamięci (w akumulatorach NiCd) wzgl. efekt „leniwej baterii”?
Akumulator zapamiętuje stopień zużycia. Jeżeli akumulator nie zostanie całkowicie rozładowany przed ponownym naładowaniem, na elektrodach tworzą się małe kryształki, które zmniejszają pojemność ogniwa. Jeśli akumulator kilka razy pod rząd nie zostanie rozładowany całkowicie przed naładowaniem, jego pojemność będzie coraz mniejsza. W technologii NiMH może występować tzw. efekt „leniwej baterii” (lazy battery effekt), porównywalny z klasycznym efektem pamięci. Akumulatory litowo-jonowe oraz litowo-jonowo-polimerowe można ładować w dowolnym momencie. W akumulatorach tych nie występuje efekt pamięci. Należy jedynie unikać częstego krótkiego ładowania. Akumulatorowi nie szkodzi również ładowanie do pełna w kilku etapach, z częściowym rozładowaniem lub bez. Akumulatorów litowo-jonowych oraz litowo-jonowo-polimerowych nie należy jednak całkowicie rozładowywać. Można przyjąć, że akumulatory litowo-jonowe oraz litowo-jonowo-polimerowe należy ładować, gdy pojemność spadnie do około 10-20%. Akumulatorów litowo-jonowych nie trzeba również kilkakrotnie ładować i rozładowywać, aby osiągnęły swoją pełną pojemność. Jeśli prawidłowo wykona się pierwsze ładowanie, akumulator uzyskuje pełną pojemność już pierwszego dnia. Odłączenie i ponownie podłączenie naładowanego akumulatora do ładowarki nie powoduje lepszego naładowania, lecz raczej szkodzi.
Czy efekty te są odwracalne?
Jeśli z biegiem czasu pojemność akumulatora NiCd spadnie, można ją przywrócić poprzez odświeżenie akumulatora. Rozładować akumulator NiCd podczas pracy (nie rozładować go całkowicie!) i naładować maksymalnie. Cykl ten powtórzyć kilka razy. Po każdym cyklu rozładowania i naładowania pojemność będzie się zwiększać. Do akumulatorów NiMH jest konieczne urządzenie do odświeżania.
Czy akumulatory można naprawiać?
Nie ma możliwości trwałego naprawienia akumulatora. Nawet jeśli inne firmy twierdzą, że są w stanie tanio naprawić akumulatory, to skuteczność naprawy jest krótkotrwała, ponieważ nowe ogniwa nie są dopasowane do pozostałych elementów. Firma FEIN i jej przedstawiciele oferują długoterminową jakość. Uszkodzone akumulatory są wymieniane na nowe.
W celu zachowania sprawności akumulatora litowo-jonowego przez maksymalnie długi czas należy przestrzegać następujących zasad:
 • Najważniejsze jest pierwsze ładowanie. Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator do pełna.
 • Każdy akumulator posiada ograniczoną liczbę cykli ładowania. Dlatego akumulatora nie należy ładować przy każdej okazji. Należy go używać do momentu prawie zupełnego rozładowania (10-20% pojemności).
 • Jeśli akumulator zostanie rozładowany poniżej napięcia nominalnego, mogą nastąpić procesy, które spowodują jego uszkodzenie lub zniszczenie. Dlatego akumulatory FEIN posiadają układ elektroniczny, który ostrzega użytkownika i wyłącza urządzenie, zanim dojdzie do głębokiego rozładowania.
 • Również częste nadmierne ładowanie może trwale uszkodzić akumulator. Dlatego ładowarka wyłącza się automatycznie natychmiast po naładowaniu akumulatora. Ładowarki nie można potem zmusić do wznowienia ładowania poprzez jej odłączenie i ponowne podłączenie! Nie powoduje to lepszego naładowania, lecz jest szkodliwe dla akumulatora!
 • Baterię należy ładować w temperaturze pokojowej (około 18 - 21° C). Unikaj ładowania zimnego akumulatora, ponieważ jest to szkodliwe dla ogniw. Szczególnie przy niskich temperaturach w okresie zimowym pozostawić akumulator w temperaturze pokojowej do nagrzania i dopiero potem naładować.
 • Również wysokie temperatury są szkodliwe dla akumulatora. Nigdy nie zostawiaj akumulatora czy całej walizki narzędziowej w letnie gorące dni w samochodzie lub bezpośrednio na słońcu. W temperaturze powyżej +60° C akumulator litowo-jonowy traci nieodwracalnie swoją pojemność.
 • Akumulatorów litowo-jonowych nie należy przechowywać przez dłuższy czas całkowicie rozładowanych ani całkowicie naładowanych. Optymalna pojemność przechowywania akumulatora wyznaczona w szeregu kompleksowych prób wynosi 40-50% przy niższych temperaturach. Temperatura przechowywania nie powinna wynosić poniżej 0° C. Optymalna temperatura wynosi od 5° C do 10° C. Wskutek samoczynnego rozładowania konieczne jest ładowanie akumulatora przynajmniej co 12 miesięcy.
 • Nieużywany akumulator należy przechowywać w chłodnym, lecz nie zimnym miejscu. Również nieużywane akumulatory tracą energię – akumulator litowo-jonowy ok. 3-5% na miesiąc.
 • Jeśli akumulator litowo-jonowy nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go naładować najpóźniej po upływie 12 miesięcy, gdyż w przeciwnym razie może dojść do jego nieodwracalnego uszkodzenia.
 • Stare, zużyte akumulatory należy oczywiście przekazać do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Czy firma FEIN sprzedaje swoje urządzenia i części zamienne bezpośrednio?
Nie, nasze elektronarzędzia i części zapasowe sprzedajemy wyłącznie za pośrednictwem sieci naszych autoryzowanych punktów serwisowych i dystrybutorów FEIN.