Brzeszczoty

do cięcia różnych materiałów. Maks. grubość materiału - zobacz tabelę