Spørsmål FEIN MultiMaster/SuperCut
Finnes det et adapter for å feste MultiMaster tilbehør på SuperCut maskiner?
Ja, Forskjellige adaptere er tilgjengelige for forskjellige modeller. For hjelp, vennligst benytt firmapost@csmessel.no.
Finnes det en adapter for å feste SuperCut tilbehør på MultiMaster maskiner?
Nei, SuperCut tilbehør er designet for større belastninger, og vil overbelaste MultiMaster maskinene.
Er det mulig å bruke MultiMaster tilbehør med stjernefeste på gamle MultiMastere med rundt feste?
Ja, innerdiameteren på stjernen er den samme som diameteren på den med rundt feste. Forå forbedre kraftoverføringen anbefaler vi adapter art. nr.: 3 01 09 189 01 0 og skruesett art.nr.:4 30 33 087 06 5.
Er det mulig å kutte fliser med MultiMaster?
Nei, det oscillerende verktøyet er ikke egnet til å kutte fliser.
Når jeg freser opp enkelte fuger, slites Harmetall-sagbladet mitt veldig fort?
Fugemasse med høyt innhold av sement, eller flislim, gjør at Harmetall-sagbladet slites fort. Bruk Diamant sagblad.
Hvilken hastighet skal jeg stille inn?
På noen tilbehør finnes det informsjon på pakken om maksimum hastighet. F eks. Profilslipesettet.Generelt avhenger hastigheten av bruk og materialet det jobbes i.Vi anbefaler å starte med en lav hastighet, og i henhold til bruk, øke hastigheten gradvis.Genereltanbefaler vi maks hastighet 4 i forbindelse med sliping/pussing, pga friksjonsvarme.For høy hastighet, eller for hardt press på slipeskiven, kan forårsake at borrelås plasten smelter.
Hvilket tilbehør kan brukes til å kutte skruer eller rustfritt stål?
Det er ikke noe tilbehør som er beregnet for dette. På grunn av den lille oscillerende bevegelsen, er det kun noen få tenner av sagbladet som benyttes. Disse vil varmes opp veldig raskt, og ødelegge herdingen i sagtennene og dermed også sagbladet.
Kan man modifisere en gammel MultiMaster med rundt feste til Stjernefeste?
Nei, dette er ikke mulig.Adapter (art.nr.: 30109189010) forbedrer kraftoverføringen, og derfor anbefales den for gamle MultiMaster med rundt hull.
Hva er grunnen til at plastikken smelter påslipeplatene?
På grunn av friksjonsvarme. For høy hastighet, eller for hardt press på slipeskiven, forårsaker varmeutvikling, og dermed at borrelås plasten smelter. Generelt anbefaler vi maks hastighet 4 i forbindelse med sliping/pussing.
Hva er årsaken til at Profilslipesettet går fra hverandre?
Bruk Profilslipesettet med maks hastighet 4.
Hvorfor knekker tennene på sagbladet?
Ved saging i metall, bør man bruke en sagliknende bevegelse, (bevege bladet i sage retningen) for å oppnå maksimal sage effektivitet. Uten denne bevegelsen vil tennene bare slå mot metallet, og brekke.
Hvor kan jeg kjøpe tilbehør til min MultiMaster eller SuperCut?
Vi har forhandlere over hele landet. Adresser ol finner du på: http://www.fein.de/nn_no/forhandlersoking/
Spørsmål og svar om reservedelskatalogen
Hvilke tekniske forutsetninger må PC-en oppfylle for at katalogen skal fungere?
 • Windows 98 til Windows 7
 • Internet Explorer 6.0, Firefox 3.0, Opera 9.52, Safari 4.0, Chrome 17.0
 • Flash-Player fra Adobe må være installert for at du skal kunne se tegningene
 • JavaScript må være aktivert i Internet Explorer
Hvilke priser vises?
Alle angitte priser er veiledende priser ekskl. eventuell merverdiavgift fra C. & E. Fein GmbH. Beregningen tar utgangspunkt i prisene som gjelder på leveringsdatoen. Vi tar forbehold om overføringsfeil og endringer av teknikk, form og utseende.
Hvordan kan jeg se når reservedelskatalogen ble oppdatert sist?
Når du har startet reservedelskataogen, ser du nederst til venstre når katalogen ble oppdatert sist. (se eksempel).
Spørsmål og svar om kjerneboring
Hvordan kan jeg forhindre at skjærene blir overopphetet, sløve eller brekker under boring?
Pass alltid på god smøring når du borer. Dette oppnår du best ved å arbeide med innvendig avkjøling av kjerneboret og en vanlig boremulsjon.
Hva må jeg forandre dersom kjerneboret vibrerer eller piper på materialet som skal bores?
 • Kontroller om skjærene på kjerneboret fortsatt er skarpe.
 • Føringene på maskinen må være stilt inn uten slark. Dersom de ikke er det, ber vi deg sende maskinen til FEINs kundeservice.
 • Øk forsiktig fremmatingskraften til vibrasjonen stopper. Obs! Dersom fremmatingskraften er for høy, kan maskinen løfte seg fra materialet.
Hva må jeg forandre dersom skjærene brekker eller boret brekker ved skaftet?
 • Kontroller om skjærene på kjerneboret fortsatt er skarpe.
 • Føringene på maskinen må være stilt inn uten slark. Dersom de ikke er det, ber vi deg sende maskinen til FEINs kundeservice.
 • Reduser fremmatingskraften.
Hva må jeg passe på ved oppstilling av maskinen?
 • Flaten som maskinen settes opp på, må være ren og fri for lettantennelig materiale.
 • Magnetfoten må sitte med hele flaten mot materialet som skal bores.
 • Materialet som skal bores, må være minst 12 mm tykt og magnetiserbart.
Dersom en eller flere av forutsetningene ovenfor ikke er oppfylt,
 • kan ikke magnetens holdekraft garanteres.
 • kan maskinen forskyve seg på materialet som skal bores.
 • kan skjærene brekke eller boret brekke ved skaftet.
Hva gjør jeg dersom materialet ikke er magnetiserbart eller tynnere enn 12 mm?
I slike tilfeller må det arbeides med vakuumplate og -pumpe. Disse artiklene er beskrevet i katalogen.
Når skal man bruke et sentreringsbor?
 • For å treffe midten av borehullet helt nøyaktig.
 • For å skyve ut borekjernen.
Hva må man passe på ved boring?
 • Bormaskinen settes forsiktig mot emnet og boringen gjøres helst i én operasjon.
 • Maskinen må ikke slås av under boring, ellers kan borskjærene brekke.
 • Før boret trekkes ut av et hull som ikke er ferdig, må maskinen gå på emnet en kort stund uten sponavvirkning. Dette gjør at sponene som er i ferd med å dannes på emnet, brekker.
 • Boret må alltid trekkes ut av hullet mens maskinen går i høyregang.
Hva må jeg gjøre dersom boret kiler seg fast?
Slå av bormotoren. Trekk kjerneboret forsiktig ut mot høyre ved hjelp av en gaffelnøkkel.
Hvilke problemer kan man støte på ved kjerneboring?
 • I nærheten av sveisesømmer eller snitt utført med skjærebrenner kan høye temperaturer forårsake endringer i skjøten. Det kan gi svært stor slitasje på kjernebor.
 • Ved overlappende boring kan kjerneboret sette seg fast i overgangen mellom det gamle og det nye hullet. Det kan føre til at tennene brekker.
Hva må man passe på ved lagring og transport av kjernebor?
 • Transport og lagring av kjernebor bør bare skje i originalemballasjen eller på stedet som er beregnet for det i transportkofferten.
 • Kjernebor må beskyttes mot støt, ellers kan skjærene bli sløve eller brekke.
Spørsmål og svar om vedlikehold av batterier
Hvordan lagrer jeg batterier?
NiCd/NiMH-batterier bør bare lagres lenge i fulladet tilstand. På grunn av selvutlading må batteriene etterlades minst hver 3. måned. Dersom litium-ion-batterier skal lagres over lengre tid, bør de ikke være tomme, men heller ikke helt fulle. Omfattende testing har vist at optimal lagring skjer ved 40 til 50 % kapasitet og ved lav temperatur, men ikke under 0 °C. Oppbevaring ved 5 °C til 10 °C er optimalt. På grunn av selvutlading må batteriene etterlades minst hver 12. måned.
Må man ta batteriet ut av apparatet hvis man ikke skal bruke det på en stund?
Ja. Også når apparatet er slått av, kan det bruke litt strøm. Når det har gått lang tid, fører dette til dyputlading, og batteriet kan skades eller i verste fall ødelegges helt.
Hva er selvutlading?
Selvutlading fører til at et NiCd/NiMH-batteri mister 60–80 % av ladingen i løpet av 3 måneder dersom det ikke bukes. Litium-ion-batterier mister 3–5 % av ladingen per måned. Selvutladingen er temperaturavhengig og større ved høye temperaturer. Romtemperatur er ideelt.
Hva er dyputlading?
Dyputlading vil si at batteriet blir helt tømt slik at det ikke avgir noe strøm. Da synker spenningen til 0 V. Dersom batteriet blir værende i denne tilstanden, oppstår det kjemiske reaksjoner på elektrodene, og de blir helt eller delvis ubrukelige. Resultatet er at batteriet mister enormt med kapasitet og i verste fall ikke kan lades lenger. Derfor bør man ikke lade ut batterier med en typeavhengig utladingsspenning, og de bør lades opp igjen så raskt som mulig. Litium-ion-batterier og litium-ion-polymer-batterier bør i prinsipp ikke lades helt ut. En tommelfingerregel er at man bør lade litium-ion- og litium-ion-polymer-batterier når det er ca. 10–20 % restkapasitet. Gode li-ion-batterier har som regel en kraftig beskyttelses-/overvåkningskobling som forhindrer dyputlading/overopplading og også eksplosjoner.
I hvilket temperaturområde bør jeg bruke batteriene?
NiMH-batterier egner seg ikke til bruk under temperaturer under 0 °C. Rundt frysepunktet har de tydelig redusert kapasitet, og fra og med ca. -10 °C er de helt ubrukelige. NiCd-batterier kan brukes ned til -10 °C. Litium-ion-batterier kan brukes fra -10 °C til + 55 °C. Lading kan imidlertid bare skje når batteriet har en temperatur på 5 °C til 45 °C. Den ideelle temperaturen er romtemperatur. En temperatursensor i batteriet sikrer at det ikke skjer hurtiglading utenfor dette området.
Hvor lang levetid har batterier?
NiMH-batterier fra 400 til 700 ganger, NiCd-batterier ca. 500 til 1000 ganger og li-ion-batterier kan lades opptil 1000 ganger (kapasitetsavhegig). Disse verdiene oppnås under optimale betingelser. Alt etter behandling og vedlikehold av batteriene kan antall sykluser være lavere. Kapasiteten avtar alltid i løpet av levetiden. Generelt regnes batterier med kapasitet under 70 % av nominell kapasitet som utslitt.
Hva betyr minneeffekt (ved NiCd-teknologi) eller lazy battery-effekt?
Batteriet "husker" hvor mye det ble belastet. Dersom batteriet ikke har blitt helt utladet før den nye ladingen, danner det seg små krystaller på elektrodene. Krystallene gjør det vanskeligere å lade batteriet. Dersom batteriet flere ganger etter hverandre ikke lades helt ut, blir batteritiden redusert. Ved NiMH-teknologien kan det oppstå en batteritreghetseffekt (lazy battery-effekt) som kan sammenlignes med den klassiske minneeffekten. Litium-ion-batterier og litium-ion-polymer-batterier kan til enhver tid etterlades. I disse batteriene oppstår det ingen minneeffekt. Det eneste man bør unngå, er hyppige, kortvarige ladesykluser. Fullading i flere etapper, med eller uten delvis utlading imellom, er ikke skadelig. Litium-ion-batterier og litium-ion-polymer-batterier bør imidlertid ikke lades helt ut. En tommelfingerregel er at man bør lade litium-ion- og litium-ion-polymer-batterier når det er ca. 10–20 % restkapasitet. Det er heller ikke nødvendig å lade og utlade nye batterier flere ganger for at de skal få full kapasitet. Dersom den første ladingen er utført riktig, har batteriet full kapasitet fra dag én. Dersom man kobler en full batteriblokk fra og til igjen, blir den ikke ladet mer, men den kan bli skadet.
Kan jeg reversere disse effektene?
Dersom NiCd-batteriene etter hvert får lavere kapasitet, kan de fornyes: Lad NiCd-batteriet helt ut (ikke dyputlading!) ved å belaste det (altså i drift). Lad det helt opp. Gjenta disse trinnene flere ganger. Kapasiteten økes for hver gang. Til NiMH-batterier trenger du et refreshing-apparat.
Er det mulig å reparere batterier?
Det er ikke mulig å gjennomføre varige reparasjoner av høy kvalitet på batterier. Selv om andre tilbydere hevder at de kan reparere batterier billig, er effekten kortvarig i og med at de nye cellene ikke er tilpasset de eksisterende komponentene. FEIN og FEINs representanter tilbyr langvarig kvalitet. Defekte batterier byttes i prinsipp alltid ut.
Følg disse reglene for vedlikehold av litium-ion-batterier slik at ytelsen til energilageret opprettholdes lengst mulig:
 • Den første ladingen er avgjørende. Lad batteriet helt opp før du bruker det for første gang.
 • Alle batterier har et begrenset antall ladesykluser. Derfor bør du vente med å lade opp batteriet til det er nesten helt tomt (10 til 20 % lading).
 • Dersom batteriet lades ut til under nominell spenning, kan det føre til prosesser som skader eller ødelegger batteriet. FEINs batterier er derfor utstyrt med elektronikk som advarer brukeren og slår av apparatet før det blir fare for dyputlading.
 • Hyppig overopplading kan også gi batteriet varige skader. Derfor avslutter laderen automatisk ladingen med en gang batteriet er fulladet. Man må ikke koble laderen fra og til igjen i håp om å få tvunget batteriet til å ta imot enda mer strøm. Det fører ikke til at batteriet får mer lading, men kan skade det.
 • Ladingen bør som regel bare skje i romtemperatur (ca. 18 til 21 grader). Unngå å lade et kaldt batteri. Det kan skade cellene. Om vinteren, når det er kaldt ute, er det spesielt viktig at batteriet alltid varmes i romtemperatur før det lades.
 • Høye temperaturer er også skadelige for batteriet. På varme, solrike dager må batteriet eller aller helst hele verktøykofferten ikke bli liggende i bilen eller i solen. Ved temperaturer over +60 grader celsius blir li-ion-batteriets kapasitet redusert permanent.
 • Dersom litium-ion-batterier skal lagres over lengre tid, bør de ikke være tomme, men heller ikke helt fulle. Omfattende testing har vist at optimal lagring skjer ved 40 til 50 % kapasitet og ved lav temperatur, men ikke under 0 °C. Oppbevaring ved 5 °C til 10 ‏‏°C er optimalt. På grunn av selvutlading må batteriene etterlades minst hver 12. måned.
 • batterier som ikke brukes, bør oppbevare kjølig, men ikke kaldt. Også når de ikke brukes, mister batterier energi. Li-ion-battere mister 3 til 5 % per måned.
 • Dersom et litium-ion-batteri ikke skal brukes over lengre tid, må det lades igjen innen 12 måneder slik at det ikke får uopprettelige skader.
 • gamle, oppbrukte batterier må selvsagt kasseres på en miljøvennlig måte.
Selger FEIN maskiner eller reservedeler direkte?
Nei, vi selger bare maskiner og reservedeler via autorisert FEIN-verksteder og forhandlere.