Stell av ditt Fein produkt


Stell av batteri utføres av bruker.


Hold verktøyet tørt og rent.

  • Unngå store temperatur variasjoner ved lagring.

Støvsug overflatene. Blås rent i luftspaltene med tørr og oljefri trykkluft. Ved bruk av keramisk slipepapir, er regelmessig vedlikeholde av maskinen helt nødvendig.


Lad batteriene periodisk, slik at de ikke tømmes helt.

  • For lagring over lengere perioder, bør Li-Ion batterier lades bare delvis (2 grønne LED)
  • Hvis et NiCd/NiMh skal lagres over lengere tid, må det lades 100%.
    Og deretter lades hver 3. måned, pga selvutlading i batteriet.
  • For mer info -> FAQ

Ytterligere informasjon finnes i bruksanvisningen.

Andre spørsmål
Vi svarer gjerne på tekniske spørsmål om vedlikehold, service og reparasjoner på Fein produkter :
service@csmessel.no


Vedlikehold


Vedlikehold skal utføres av autorisert person.
Typisk vedlikehold er utvendig og innvendig rensing, og bytte av slitedeler (lager, fett pakninger ol.). Slutt-testing skal utføres i henhold til NO VDE 0701/0702.
Hvor ofte vedlikehold må utføres avhenger av bruk, og påvirkes av støv, luftfuktighet, driftstid osv.Vedlikeholdsintervaller


Normal spenning
(50Hz)


Daglig:
Daglig rengjøring må utføres for arbeider som forårsaker mye støv.

Året:
Ved lite bruk, bør maskinen rengjøres minst en gang i året.

Isolasjonstest må utføres minst hver gang man bytter børster.

HF utstyr uten overflate kjøling (180-300 Hz)


Daglig:
Daglig rengjøring må utføres for arbeider som forårsaker mye støv.

Året:
Ved lite bruk, bør maskinen rengjøres minst en gang i året.

Isolasjonstest må utføres minst hver 300 bruks timer.

HF utstyr med overflate kjøling (180-300 Hz)


Året:
Ved lite bruk, bør maskinen rengjøres minst en gang i året.

Isolasjonstest må utføres minst hver 300 bruks timer.


Reparasjoner


Fein anbefaler at service og vedlikehold utføres av Fein autoriserte verksteder. Disse er utstyrt og utdannet for de fleste typer maskiner.


Profesjonelt service og vedlikehold utføres kun med Fein original deler. Ved å benytte Fein originaldeler opprettholdes garantien.


Følgende deler kan byttes av bruker, ved behov:
Tilbehør, håndtak, festebolter, chuck/verktøyholder osv.