1. Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad (SDB) er et instrument for informasjon forbundet med kjemiske stoffer, arbeids- og miljøsikkerhet. Det er spesielt viktig for den profesjonelle brukeren at data og omgangsanbefalinger gis, slik at det tas hensyn til beskyttelse mot helseskader, miljø og arbeidsplassikkerhet

Aktuelle sikkerhetsdatablader (SDB) for FEIN-produkter, finner De her

2. Vibrasjonsverdi/Lydemisjonsverdi

Støy- og vibrasjons-arbeidsforskriftene skal sikre brukeren mot skader påført av støy og vibrasjon

Aktuelle verdier for FEIN produkter finner De her

Vibrasjonsverdier


3. (SVHC) Substances of very high concern

ECHA (European Chemicals Agency) har klassifisertCadmium på SVHC - listen. Dette stoffet/substansen finnes i Ni-Ca cellen, og forblir der i batteriets levetidHerved oppfylles kravet om om å videreformidle informasjon om substanser i produkter som omfattes av EU regulativ nr. 1907/2006 (REACH) 33. På forespørsel fra forbruker, om stoffer nevnt i Artikkel 57 og identifisert i henhold til Artikkel 59(1), i konsentrasjon høyere en 0,1% vekt pr vekt (w/w), skal forhandler framskaffe tilstrekkelig informasjon til forbruker, for sikker håndtering av produktet. Minimum er: navnet på stoffet/substansen.

  • Substansen navn: cadmium
  • EC-Nr.: 231-152-8
  • CAS-Nr.: 7440-43-9
  • Bruk: Nikkel cadmium battericeller inneholder Cadmium
  • Substansen vil ikke frigjøres under battericellens levetid
  • For ytterligere informasjon om SVHC, besøk siden
    http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Fein produker som omfattes av regulativet


Matrial nummer (Betegnelse)
ASW12-17 Z (71109650012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 ZO (71109850014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), Accu-Tec Set     ASM12-12 12V= (71120150010), Accu-Tec Set ASM9-6-2ST  9,6V= (71121150010) , Accumulator (92604030028, 92604066026, 92604067020, 92604068028, 92604069022, 92604081022, 92604083029)

Vanlige spørsmål

Dersom De har spørsmål, vennligst se FAQ eller send oss et brev eller e-mail

Til FAQs