FEIN produsentgaranti

(versjon 1. Januar 2020)


Alle FEIN-elektroverktøy blir nøye utprøvd og testet og gjennomgår strenge kontroller i FEINs kvalitetssikringssystem. Kontraktsmessige eller lovmessige garantikrav overfor selger berøres ikke av denne produsentgarantien.


Følgende betingelser gjelder for FEIN produsentgarantien:


 1. For private brukere er garantiperioden to år. Dersom brukeren er en bedrift, er garantiperioden ett år. Garantiperioden starter fra kjøpsdatoen til førstehåndskjøperen.
 2. Følgende omfattes ikke av garantien:
  • a. Verktøydeler som er utsatt for bruksrelatert eller annen naturlig slitasje (for eksempel kullbørster eller ankere) og som derfor har en begrenset levetid, samt andre skader på elektroverktøy på grunn av bruksrelatert eller annen naturlig slitasje. Dette anses derfor ikke som en mangel og omfattes ikke av FEIN produsentgarantien dersom levetiden på grunn av høy belastning er nådd før garantiperioden er utløpt.
  • b. Skader forårsaket av force majeure som brann, eksplosjon, fall, lyn, ekstreme omgivelsesforhold og andre naturkrefter.
  • c. Mangler som følge av manglende overholdelse av bruksanvisninger, ikke-forskriftsmessig bruk, overbelastning eller manglende vedlikehold eller pleie.
  • d. Skader som er oppstått på grunn av bruk av reservedeler, påmonterte deler eller tilbehør og tilleggsprodukter som ikke er originale FEIN-deler, når bruken av slike deler har forårsaket eller kan ha bidratt til skaden.
  • e. Produkter som det er blitt foretatt endringer eller utvidelser på.
  • f. Elektroverktøy som er delvis eller fullstendig demontert; de dekkes ikke av garantien og kan ikke returneres.
 3. FEIN kan imøtekomme godkjente garantikrav etter eget skjønn på to måter: FEIN kan reparere verktøyet gratis for brukeren eller erstatte det med et annet, feilfritt verktøy (eventuelt en nyere modell). Utskiftede deler eller verktøy går over i FEINs eie.
 4. Garantikravet må fremmes innen garantiperioden i samsvar med bokstav 1. Det gjeldende verktøyet og den originale kvitteringen, som må inneholde informasjonen om kjøpsdatoen og produktnavnet, fremlegges eller sendes i sin helhet til selgeren eller et FEIN-garantiverksted.
 5. Maskindeler som erstattes under en garantireparasjon, får en ny, enhetlig garantiperiode på 12 måneder som begynner når det reparerte verktøyet blir overlevert til brukeren. Deler som ikke er blitt erstattet, berøres ikke av dette. Garantiservicen forlenger eller fornyer ikke garantiperioden for selve verktøyet.
 6. Innsending skjer for innsenderens (kjøperens) kostnad og risiko. Alternativt kan kjøperen bruke FEINs hentetjeneste dersom en slik hentetjeneste er tilgjengelig i det aktuelle landet.
 7. Service på bakgrunn av denne garantierklæringen utføres kun av FEIN selv og av firmaer som uttrykkelig er autorisert til dette av FEIN.

3 års FEIN PLUS-garanti:

(versjon 1. Januar 2020)


 1. For alle FEIN elektroverktøy og båndslipemaskiner kjøpt f.o.m. 1. januar 2020 samt li-ion-batterier og tilhørende ladere forlenges garantiperioden i FEIN produsentgarantien til 3 år for førstehåndskjøper (forbruker) dersom kjøper registrerer seg senest 6 uker etter kjøpsdato. Med mindre annet er angitt nedenfor, gjelder bestemmelsene i FEIN produsentgarantien for 3 års FEIN PLUS-garantien.
 2. En forlengelse av garantiperioden utover 3 år er ikke mulig i programmet "3 års FEIN PLUS-garanti".
 3. Følgende omfattes ikke av "3 års FEIN PLUS-garantien": FEIN høyfrekvente elektroverktøy, AccuTec-skrutrekkere, balancere, rørbearbeidingsverktøy, trykkluftverktøy, NiCd- og NiMH-batteripakker og tilhørende ladere og produktemballasje, som kofferter. For disse produktene gjelder fortsatt FEIN produsentgarantien.
 4. Produkter som er kjøpt og brukes i et land som ikke deltar i programmet "3 års FEIN PLUS-garanti", omfattes heller ikke. Du kan se oversikten over land som deltar, på warranty.fein.com.
 5. I tillegg til kriteriene som er oppført i punkt 2 i FEIN produsentgarantien kan et produkt utelukkes fra "3 års FEIN Plus-garantien" dersom det er fremmet krav for en sammenlignbar produktfeil tre ganger for et bestemt produkt.
 6. Produkter som allerede er registrert og selges på nytt (bruktprodukter), utelukkes fra programmet. Kjøperen av en brukt maskin kan ikke registrere maskinen igjen for programmet "3 års FEIN PLUS-garanti".
 7. Kjøperen må selv registrere kjøpet på Internett på warranty.fein.com. Alternativt kan selgeren (forhandleren) foreta registreringen for kunden med vedkommendes samtykke. Registreringsbekreftelsen og den originale kvitteringen som viser kjøpsdatoen, gjelder som bevis på den utvidede garantien. Registreringen kan bare gjennomføres dersom kjøper samtykker i at opplysningene som er angitt, vil bli lagret.

Garanti Fordeler:

 • Forlengelse av garantien
 • Garantert pålitelig funksjon
 • 3 års FEIN PLUS-garanti
Garanti-hotline
CS Messel
Industriveien 10
1473 LØRENSKOG
Postboks 460
1471 LØRENSKOG
 
T. + 47 22 90 71 40
F. + 47 22 30 82 42

firmapost@csmessel.no