FEIN produsentgaranti f.o.m. 01.09.2013

Alle FEIN-elektroverktøy blir nøye utprøvd og testet og gjennomgår strenge kontroller i FEINs kvalitetssikringssystem. Utover den lovfestede garantien (to år for private førstehåndskjøpere (forbrukere) og ett år for profesjonelle førstehåndskjøpere (forbrukere) – alltid regnet fra kjøpsdato) gjelder derfor en tre års produsentgaranti ved kjøp av FEIN elektroverktøy som dekker eventuelle produksjons- og materialfeil. Se betingelsene nedenfor.


3 års FEIN PLUS-garanti:

For alle FEIN elektroverktøy og GRIT båndslipemaskiner kjøpt f.o.m. 01.09.2013 samt li-ion-batterier og tilhørende ladere forlenges denne garantitiden til 3 år for førstehåndskjøper (forbruker) dersom kjøper registrerer seg senest 6 uker etter kjøpsdato.


Følgende omfattes ikke av den treårige FEIN PLUS-garantien: FEIN høyfrekvenselektroverktøy, Accu Tec-skrutrekkere, balanser, rørbearbeidingsverktøy, trykkluftverktøy, NiCd- og NiMH-batteripakker og tilhørende ladere.


Kjøperen må selv registrere kjøpet på Internett under www.fein.com/warranty. Registreringsbekreftelsen, som må skrives ut med det samme, og den originale kvitteringen som viser kjøpsdatoen, gjelder som bevis på den utvidede garantien. Registreringen kan bare gjennomføres dersom kjøper samtykker i at opplysningene som er angitt, vil bli lagret.


Ved produksjons- eller materialfeil vil reparasjon skje kostnadsfritt. Dersom reparasjon ikke er mulig, byttes apparatet kostnadsfritt mot et nytt (eventuelt mot en nyere modell).


Denne garantien omfatter imidlertid ikke skader som oppstår som følge av ikke forskriftsmessig bruk, som f.eks. manglende overholdelse av bruksanvisningen, overbelastning, bruk med feil nettspenning, feil strømtype eller uegnet tilbehør samt påvirkning utenfra, som fall eller slag. Likeledes er bruksbetinget slitasje av normal art og normalt omfang ikke omfattet av garantien. Garantien på litium-ion-batterier er begrenset til 700 ladesykluser.


Service på bakgrunn av denne garantierklæringen utføres kun av FEIN selv og av firmaer som uttrykkelig er autorisert til dette av FEIN.


Dersom garantikrav skal gjøres gjeldende, må det aktuelle elektroverktøyet sammen med det originale kvitteringen (som viser kjøpsdato og produktbetegnelse) og registreringsbekreftelsen legges frem eller sendes inn. Delvis eller fullstendig demonterte elektroverktøy kan ikke mottas.


Kontraktsmessige eller lovmessige garantikrav overfor selger berøres ikke av denne produsentgarantien.


Garanti Fordeler:

  • Forlengelse av garantien
  • Garantert pålitelig funksjon
  • 3 års FEIN PLUS-garanti
Garanti-hotline
CS Messel
Østre Aker vei 105
0596 Oslo
Postboks 104
Veitvet 0518 Oslo
T. + 47 22 90 71 40
F. + 47 22 30 82 42

firmapost@csmessel.no