1. Veiligheidsblad

Veiligheidsdatabladen (SDB) zijn een instrument voor het communiceren van veiligheid informatie over stoffen en mengsels, met inbegrip van informatie van de / n desbetreffende chemische veiligheidsrapporten / s. Het is de bedoeling om een ​​professionele gebruiker van de behandeling van stoffen en mengsels noodzakelijke gegevens over te brengen en aanbevelingen te gebruiken om maatregelen die noodzakelijk zijn voor de gezondheid, de veiligheid op het werk en bescherming van het milieu maatregelen te nemen.

Actuele veiligheidsbaden (SDB) voor FEIN producten vindt u hier.

2. Trillingswaarden / geluidemissiewaarden

De geluid-, en trillingbeschermingsverordening is bedoeld om de bescherming van de gebruiker tegen de risico's ten gevolge van lawaai en trillingen te garanderen.

Actuele waarden voor FEIN producten vindt u hier.

Trillingswaarden


3. Schadelijke stoffen (SVHC)

De Europese Chemicalien organisatie (ECHA) heeft de stof Cadmium op de kandidatenlijst voor schadelijke stoffen (SVHC) geplaatst. Deze stof is aanwezig in het binnenste gedeelte van Nikkel-Cadmium accucellen zal gedurende de levensloop van de accu niet vrij komen. Hiermee voldoen we aan de verplichting tot bekendmaking van informatie over stoffen en producten volgens EU-regel nr. 1907/2006 (REACH) artikel 33. Op verzoek van de consument verstrekt elke leverancier van een product wat voldoet aan de criteria van artikel 57 en overeenkomstig artikel 59, paragraaf 1 en in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g / g), informatie over; veilig gebruik van het product, wanneer er voldoende informatie beschikbaar is, maar ten minste de naam van de stof.

  • Materiaalnaam: Cadmium
  • EG-Nr.: 231-152-8
  • CAS-Nr.: 7440-43-9
  • Gebruik: intergreerd bestandsdeel in een Nikkel-Cadmium accucel
  • De stof komt tijdens de levensduur van de accu niet vrij
  • Verdere informatie over SVHC vind u op de website
    http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Betreffende FEIN artikelen


Materiaalnummer (Omschrijving)
ASW12-17 Z (71109650012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 ZO (71109850014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), Accu-Tec Set     ASM12-12 12V= (71120150010), Accu-Tec Set ASM9-6-2ST  9,6V= (71121150010) , Accu (92604030028, 92604066026, 92604067020, 92604068028, 92604069022, 92604081022, 92604083029)

Vaak gestelde vragen

In het geval dat u noch vragen heeft, kijkt u dan a.u.b. onder FAQs, of schijf ons een email.

Naar FAQs