Privacy policy

De beveiliging van persoonsgegevens en dus van uw privacy neemt Fein zeer serieus. We willen u hier daarom informeren hoe we uw gegevens gebruiken en beschermen. Voor Fein is het vanzelfsprekend dat daarbij alle wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming worden nageleefd, om voor u de grootst mogelijke bescherming van uw privacy te kunnen garanderen. Lees de volgende informatie zorgvuldig door.

naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zakelijke functionaris voor de gegevensbescherming

Deze richtlijnen inzake gegevensbescherming gelden voor de gegevensverwerking door

RHH Rotterdams Handelshuis B.V.
Wagenmakerstraat 13
2984 BD Ridderkerk
Tel.: 0180-441600
Fax: 0180-415007
info@fein.nl

 

RHH Rotterdams Handelshuis B.V. is verantwoordelijke volgens art. 4 lid 7 van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).

Bij vragen of voorstellen met betrekking tot onze privacyverklaring (ook wel 'richtlijn inzake gegevensbescherming' genoemd) of overige kwesties met betrekking tot de gegevensverwerking, kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, via het volgende e-mailadres:
info@fein.nl

Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens en wijze en doel van het gebruik ervan

a) Bezoek aan onze website

Als u onze website fein.com opent, wordt door de browser op uw eindapparatuur automatisch informatie aan de server van onze website gestuurd. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenoemd logbestand opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij geregistreerd zonder dat u daar iets voor hoeft te doen en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres van de aanvragende computer,
 • Datum en tijd van de toegang,
 • naam en URL van de opgevraagde bestanden,
 • Website vanaf welke toegang plaatsvindt (referrer-URL),
 • gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer evenals de naam van uw toegangsprovider.

De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Garantie op een goede en snelle verbinding met en een comfortabel gebruik van onze website,
 • Evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit en
 • voor overige administratieve doeleinden.

De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, regel 1 onder f van de AVG. Ons gerechtvaardigde belang volgt uit de hierboven vermelde doeleinden. De gegevens worden niet verwerkt om gevolgtrekkingen te doen omtrent uw persoon.

b) aanmelding voor onze Nieuwsbrief

Als u conform artikel 6, lid 1, regel 1 onder a van de AVG uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig onze nieuwsbrief over de door u geselecteerde thema's toe te zenden. Voor ontvangst van de nieuwsbrief is het voldoende dat u een e-mailadres opgeeft.

U kunt zich altijd afmelden, bijvoorbeeld via een link aan het eind van elke nieuwsbrief. U kunt uw afmelding ook altijd per e-mail sturen aan info@fein.nl. Bij beide mogelijkheden zijn er geen andere kosten aan de afmelding verbonden dan die voor het doorgeven van uw afmelding volgens de basistarieven.

Via het hierboven genoemde e-mailadres kunt u uw gegevens ook laten corrigeren of verwijderen.

c) gebruik van ons contactformulier

Wij bieden u de mogelijkheid met ons contact op te nemen via het formulier op de website, bijv. als auteur. Daarvoor is het nodig dat u een geldig e-mailadres opgeeft, zodat wij weten van wie de aanvraag afkomstig is en wij deze kunnen beantwoorden. Verdere gegevens kunnen vrijwillig worden opgegeven.

De gegevensverwerking met als doel om contact met ons op te nemen, vindt plaats volgens artikel 6, lid 1, regel 1 onder f van de AVG op basis van uw vrijwillig afgegeven toestemming.

De voor het gebruik van het contactformulier door ons opgevraagde persoonsgegevens worden verwijderd als de door u gestelde vraag is afgehandeld.

d) bestelling van goederen, onlinediensten of overige diensten

Via de in onze website geïntegreerde online-shop bieden we u de mogelijkheid om goederen, onlinediensten of overige diensten te bestellen. In het kader van de bestelprocedure verzamelen wij persoonsgegevens, met name uw naam en adres en bankgegevens, afhankelijk van de geselecteerde betaalmethode. We gebruiken de door u opgegeven gegevens voor het vervullen en afhandelen van uw bestelling, voor de toegang tot de onlinediensten of voor het uitvoeren van de overige diensten. Bij een bestelling via onze webshop ontvangt u per e-mail een bevestiging van de ontvangst van uw bestelling met de tekst van de overeenkomst en uw bestelgegevens (bevestiging ontvangst van bestelling). Deze kunt u in uw e-mailaccount opslaan; deze mail wordt ook door ons opgeslagen. Via het internet, dat wil zeggen in de webshop, zijn uw bestelgegevens om veiligheidsredenen na verzending van uw bestelling niet meer toegankelijk.

De door u verstrekte gegevens worden op basis van artikel 6, lid 1, regel 1 onder b van de AVG door C. & E. Fein GmbH en door haar contractpartners (dochteronderneming of distributeur van FEIN) gebruikt om contractuele verplichtingen ten opzichte van u na te leven.

Wij gebruiken uw gegevens ook om u in voorkomend geval te informeren over verdere producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik voor dit doel, zonder dat hiervoor andere kosten dan die voor het doorgeven van uw bezwaar volgens de basistarieven ontstaan. U kunt uw bezwaar altijd per e-mail sturen aan info@fein.nl. Via dit e-mailadres kunt u uw gegevens ook laten corrigeren of verwijderen.

e) Registratie vanwege onze 3-jaar garantie

De door u verstrekte gegevens worden op basis van artikel 6, lid 1, regel 1 onder b van de AVG door C. & E. Fein GmbH en door haar contractpartners (dochteronderneming of distributeur van FEIN) gebruikt om contractuele verplichtingen ten opzichte van u na te leven.

Verder wordt uw postadres door de partner met wie u een overeenkomst hebt afgesloten uitsluitend gebruikt om u af en toe nadere informatie over de FEIN-producten te sturen.

U kunt te allen tijde vormloos bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden ten opzichte van uw medecontractant, idealiter per e-mail aan het navolgende adres: info@fein.nl.

De aanmelding voor de 3 jaar FEIN PLUS-garantie kan op elk moment worden herroepen. De desbetreffende gegevens worden dan direct gewist. Denk eraan dat daarmee alle gegevens die door u in het kader van de 3 jaar FEIN PLUS zijn geregistreerd, verloren gaan en uw aanspraak op de garantieverlenging vervalt.

Richt uw herroeping
per e-mail aan info@fein.nl
per post aan RHH Rotterdams Handelshuis B.V., Wagenmakerstraat 13, 2984 BD Ridderkerk
per fax aan het faxnummer 0180-415007.
U kunt hier verdere informatie vinden met betrekking tot onze garantieverklaring.

Samenwerking met Facebook

Gebruik van Facebook Social Plugins

Dit aanbod maakt op grond van artikel 6, lid 1, regel 1 onder f van de AVG gebruik van Social Plugins ('plug-ins') van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt geëxploiteerd ('Facebook'). De plug-ins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo's (witte 'f' op blauwe tegel, de begrippen 'Like', 'Vind ik leuk' of een pictogram van een 'duimpje omhoog') of zijn gemarkeerd met het bijschrift 'Facebook Social Plugin'. De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kan hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Als een gebruiker een website van dit aanbod opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt diens browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-ins wordt door Facebook direct aan uw browser overgedragen en door deze in de website geïntegreerd. De aanbieder heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in registreert, en informeert de gebruikers daarom conform zijn actuele kennis. Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het aanbod heeft geopend. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek herleiden tot diens Facebook-account. Als gebruikers interactief met de plug-ins reageren, doordat ze bijvoorbeeld de Like-button gebruiken of commentaar verzenden, wordt de betreffende informatie door uw browser direct aan Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen. In het geval dat een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat toch de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres opvraagt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland slechts een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en de desbetreffende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers, kunt u vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit aanbod gegevens over hem verzamelt en met zijn bij Facebook opgeslagen gebruikersgegevens integreert, moet hij zich voor het bezoek aan de website bij Facebook uitloggen. Overige instellingen en protest tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden, zijn mogelijk binnen de profielinstellingen van Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Onze websites maken gebruik van Social Plugins ('plug-ins') van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook'). De plug-ins kunnen worden herkend aan een van de Facebook-logo's (witte 'f' op blauwe tegel, de buttons 'Like' of 'duimpje omhoog') of zijn gemarkeerd met het bijschrift 'Facebook Social Plugin'. De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kan hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als uw een website opent die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de plug-ins wordt door Facebook direct aan uw browser overgedragen en door deze in de website geïntegreerd. We hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in registreert, en informeren u daarom hierover conform onze actuele kennis.

Door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van het aanbod hebt geopend. Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook het bezoek tot uw Facebook-account herleiden. Als u interactief met de plug-ins reageert, doordat u bijvoorbeeld de Like-button gebruikt of commentaar verzendt, wordt de betreffende informatie door uw browser direct aan Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen. In het geval dat u geen lid bent van Facebook, bestaat toch de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres opvraagt en opslaat.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten dienaangaande en instellingsmogelijkheid ter bescherming van uw privacy kunt u vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Als u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via onze websites gegevens over u verzamelt en in uw bij Facebook opgeslagen gebruikersgegevens integreert, moet u zich voor het bezoek aan onze website bij Facebook uitloggen.

Ook is het mogelijk de Facebook Social Plugins met Add-ons voor uw browser te blokkeren, bijvoorbeeld met de Facebook Blocker.

Facebook remarketing/retargeting

Op onze webpagina's worden conform artikel 6 lid 1 regel 1 onder f van de AVG remarketing-tags van het sociale netwerk van Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, geïntegreerd. Als u onze webpagina's bezoekt, wordt via de remarketing-tags een directe verbinding tussen uw browser en de server van Facebook tot stand gebracht. Facebook ontvangt zo de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Daardoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's tot uw gebruikersaccount herleiden. De informatie die zo wordt verkregen kunnen wij gebruiken om Facebook Ads weer te geven. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieders van de websites van Facebook geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens of in het gebruik ervan. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van facebook onder https://www.facebook.com/about/privacy/. Indien u niet wilt dat uw gegevens via Custom Audience worden verzameld, kunt u Custom Audiences hier uitschakelen.

Gebruik van Twitter-plugins (bijv. 'Twitter'-button)

Op onze website worden volgens artikel 6, lid 1, regel 1 onder f van de AVG zogenoemde Social Plugins ('plug-ins') van de microblog-dienst Twitter toegepast, die door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ('Twitter') worden geëxploiteerd. De plug-ins worden aangeduid met het Twitter-logo bijvoorbeeld in de vorm van een blauwe 'Twitter-vogel'. Een overzicht van de Twitter-plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier: https://dev.twitter.com/web/overview

Als u een pagina van onze websites opent die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een directe verbinding met de servers van Twitter tot stand. De inhoud van de plug-ins wordt door Twitter direct aan uw browser overgedragen en in de website geïntegreerd. Door de integratie ontvangt Twitter de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend, ook als u geen profiel bij Twitter hebt of op het betreffende moment niet bij Twitter bent ingelogd. Deze informatie, met inbegrip van uw IP-adres, wordt door uw browser direct aan een server van Twitter in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

Wanneer u bij Twitter bent ingelogd, kan Twitter het bezoek aan onze website direct tot uw Twitter-account herleiden. Als u interactie met de plug-ins hebt, doordat u bijvoorbeeld de 'Twitter'-button gebruikt, wordt de betreffende informatie door uw browser direct aan een server van Twitter doorgestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Twitter-account geopenbaard en daar aan uw contacten getoond.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter en uw rechten dienaangaande en instellingsmogelijkheid ter bescherming van uw privacy kunt u vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van Twitter: https://twitter.com/privacy

Als u niet wilt dat Twitter de via onze websites verzamelde gegevens direct tot uw Twitter-account herleidt, dient u zich voor het bezoek aan onze website bij Twitter uit te loggen. U kunt het laden van de Twitter-plug-in ook met add-ons voor uw computer compleet blokkeren, bijvoorbeeld met het script - blocker 'NoScript' http://noscript.net/.

Gebruik van AddThis-plug-ins (bijv. de button 'Share')

Op onze website worden volgens artikel 6, lid 1, regel 1 onder f van de AVG, zogenoemde Social Plugins ('plug-ins') gebruikt van de bladwijzerdienst AddThis die door AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, USA ('AddThis') worden geëxploiteerd. De plug-ins worden meestal aangeduid met een AddThis-logo bijvoorbeeld in de vorm van een wit plusteken op een oranjekleurige achtergrond. Een overzicht van de AddThis-plug-ins en hun uiterlijk vindt u hier: https://www.addthis.com/get/sharing

Als u een pagina van onze website opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser direct verbinding met de servers van AddThis. De inhoud van de plug-ins wordt door AddThis direct aan uw browser overgedragen en in de website geïntegreerd. Door de integratie ontvangt AddThis de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft geopend en slaat een cookie op uw apparaat op om uw browser te identificeren. Deze informatie, met inbegrip van uw IP-adres, wordt door uw browser direct aan een server van AddThis in de VS overgedragen en daar opgeslagen. AddThis gebruikt de gegevens om geanonimiseerde gebruikersprofielen op te stellen, die als basis dienen voor een gepersonaliseerde en op de betreffende interesses gebaseerde advertentie voor de bezoekers van websites met AddThis-plug-ins.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door AddThis kunt u vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Als u bezwaar wilt indienen tegen het voor de toekomst verzamelen van gegevens via AddThis, kunt u een zogenoemde opt-outcookie plaatsen; deze kunt u via de volgende link downloaden: http://www.addthis.com/privacy/opt-out.

U kunt het laden van de AddThis-plug-ins ook met Add-Ons voor uw computer compleet blokkeren, bijvoorbeeld met de script-blocker 'NoScript' http://noscript.net/.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt op grond van artikel 6, lid 1, regel 1 onder f van de AVG gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde 'Cookies'. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal aan een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. We hebben op deze website Google Analytics uitgebreid met de code 'anonymizeIp' om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenoemd IP-masking) te garanderen. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de Europese Unie of in andere verdragslanden van de overeenkomst buiten de Europese Economische Ruimte eerst afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om overige diensten die met het gebruik van de website en het internet samenhangen ten opzichte van de exploitant van de website te verrichten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgezonden IP-adres wordt door Google niet met andere gegevens samengevoegd. U kunt de opslag van cookies door een instelling van uw browser-software voorkomen; we wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website samenhangende gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de browser-plug-in te downloaden en installeren die via de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl verkrijgbaar is.

U kunt het verzamelen door Google Analytics blokkeren, door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-outcookie geplaatst, dat het in de toekomst verzamelen van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website blokkeert: Google Analytics deactiveren

Nadere informatie omtrent de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms/nl.html dan wel onder https://www.google.de/intl/nl/policies/. We wijzen u er op dat op deze website Google Analytics uitgebreid is met de code 'anonymizeIP' om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenoemd IP-masking) te garanderen.

Overdracht van persoonsgegevens, kredietwaardigheidsbeoordeling

Wij dragen uw persoonsgegevens door aan derden, wanneer

 • U uw conform artikel 6, lid 1, regel 1 onder a van de AVG uitdrukkelijke toestemming daaromtrent hebt gegeven,
 • het overdragen volgens artikel 6, lid 1, regel 1 onder f van de AVG dat vereist is voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, en er geen reden bestaat om aan te nemen dat u een zwaarwegender belang hebt bij het niet overdragen van uw gegevens.
 • voor het geval dat voor het overdragen op grond van artikel 6, lid 1, regel 1 onder c van de AVG een wettelijke verplichting bestaat, evenals
 • die wettelijk is toegestaan en volgens artikel 6, lid 1, regel 1 onder b van de AVG vereist is voor de afwikkeling van contractuele relaties met u; zo vindt bijvoorbeeld overdracht van uw gegevens plaats om een levering uit te voeren aan de verzendonderneming die met de levering belast is

Ter afhandeling van betalingen dragen wij uw betaalgegevens over aan de voor de betaling verantwoordelijke financiële instelling. Voor zover wij voor betaling leveren, vragen wij ter waarborg van onze gerechtvaardigde belangen eventueel een kredietwaardigheidsbeoordeling aan bij de SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Uw beschermwaardige belangen worden volgens de wettelijke bepalingen in acht genomen. Er vindt geen overdracht plaats aan overige derden.

 

Gebruik van cookies

Op verschillende webpagina's worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. Zij richten daar geen schade aan en bevatten geen persoonlijke gegevens over u. De in de cookies opgeslagen informatie stelt ons in staat uw computer bij een volgend bezoek te herkennen. Dit verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en vergemakkelijkt uw gebruik van onze websites. De door cookies verwerkte gegevens zijn vereist voor de hierboven genoemde doelen ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden volgens artikel 6, lid 1, regel 1 onder f van de AVG.

u kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd, en van geval tot geval een beslissing kunt nemen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies in beginsel uitsluiten. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

uw rechten als belanghebbende bij de gegevenswerking

U hebt het recht tot

 • conform artikel 15 van de AVG inzage te verkrijgen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens. In het bijzonder kunt u inzage verlangen over de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar tegen de verwerking, het bestaan van recht op bezwaar, de bron van uw gegevens, voor zover deze niet bij ons zijn verzameld, evenals over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profiling en eventuele nuttige informatie omtrent de details ervan;
 • conform artikel 16 van de AVG onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen of completering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen;
 • conform artikel 17 van de AVG het wissen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen, voor zover de verwerking niet vereist is voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een wettelijke verplichting, op grond van de openbare belangen of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;
 • conform artikel 18 van de AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, u zich echter verzet tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet meer nodig hebben maar u deze nodig hebt voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of u conform artikel 21 van de AVG bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking ervan;
 • conform artikel 20 van de AVG uw persoonsgegevens, die u ons hebt gegeven, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of te verlangen dat deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen;
 • conform artikel 7, lid 3 van de AVG uw ooit aan ons afgegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking, die berustte op deze toestemming, voor de toekomst niet meer mogen voortzetten en
 • conform artikel 77 van de AVG bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van de plaats waar u gewoonlijk verblijft of werkzaam bent of van de vestigingsplaats van onze onderneming.

Recht van bezwaar

Voor zover uw persoonsgegevens op grondslag van gerechtvaardigde belangen conform artikel 6, lid 1, regel 1 onder f van de AVG worden verwerkt, hebt u het recht conform artikel 21 van de AVG bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover daar redenen voor zijn die gebaseerd zijn op uw specifieke situatie of wanneer het bezwaar gericht is op direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen recht op correctie dat zonder opgave van een bijzondere situatie door ons wordt uitgevoerd.

Als u gebruik wilt maken van uw intrekkings- of bezwaarrecht, kunt u een e-mail sturen aan info@fein.nl.

Gegevensbeveiliging

In het kader van uw bezoek aan onze website gebruiken wij de SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met de op dat moment hoogste mate van versleuteling die door uw browser wordt ondersteund. Daarbij gaat het meestal om een 256-bits versleuteling. Voor het geval uw browser geen 256-bits versleuteling ondersteunt, maken wij in plaats daarvan gebruik van 128-bits v3-technologie. Wanneer individuele pagina's van onze website versleuteld worden overgedragen, kunt u dit herkennen aan de weergave van het symbool van een sleutel dan wel een slotje in de statusbalk van uw browser.

Wij maken daarnaast gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of geheel verlies, vernietiging of tegen de onbevoegde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden continue verbeterd conform de technologische ontwikkelingen.

Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geldig en actueel en heeft als datum mei 2018

Op grond van de doorontwikkeling van onze website, ons aanbod of gewijzigde wettelijke of overheidsrichtlijnen kan het nodig zijn onze privacyverklaring aan te passen. U kunt de actuele privacyverklaring op elk moment op onze website onder fein.com openen en afdrukken.