1. Biztonsági adatlapok.

A biztonsági adatlap (SDB) egy eszköz, amely az anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos biztonságot érintő információkat közli belértve az anyagokat érintő biztonsági jelentéseket. Arra alkalmas, hogy a hivatásos felhasználónak biztosítson adatokat és környezeti ajánlásokat a használt anyagokról és keverékekről, hogy az egészségvédelem, a munkahelyi biztonság és a környezetvédelem számára szükséges intézkedéseket meg tudja valósítani.

Aktuális biztonsági adatlapokat (SDB) a FEIN termékekhez itt talál.

2. Vibrációs értékek / zajszint értékek.

A zaj- és vibrációs munkavédelmi rendelet kell, hogy biztosítsa a dolgozóknak a zaj és vibráció veszélyeivel szembeni biztonságát.

Aktuális értékeket a FEIN termékekhez itt talál.

Vibrációs értékek.


3. Problémát okozó anyagok (SVHC)

Az Európai Vegyi Anyagokat Vizsgáló Ügynökség (ECHA)a Cadmiumot a különösen problémát okozó anyagok közé sorolta. Ez az anyag a Nikkel-Cadmium akkumulátorok belsejében található, és az akkumulátor élettartama alatt nem válik szabaddá.Ez EU 1907/2006 (REACH) 33. Cikkelye szabályozza ezekről az anyagokról szóló információkat, melyeket kötelező továbbadnunk.Minden szállító egy bizonyítványt kell, hogy kiadjon, amely az 57. cikkely kritériumait kell, hogy teljesítse, és ha az 59. cikkely 1-es bekezdése által említett anyag több, mint 0,1 tömegszázalékot tesz ki, ezt a felhasználóval, hogy biztonságosasn használhassa,közölni kell, de minimálisan legalább az érintett anyag nevét!

  • Anyagnév: cadmium.
  • EG-Nr.: 231-152-8
  • CAS-Nr.: 7440-42-9
  • Felhasználás: egy Ni-Cd akku része
  • Az anyag az akkumulátor élettartama alatt nem kerül a szabadba
  • További információk az SVHC -ről a
    http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table oldalon!

Az érintett FEIN cikk


Anyag száma (Megnevezés)
ASW12-17 Z (71109650012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 ZO (71109850014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), Accu-Tec Set     ASM12-12 12V= (71120150010), Accu-Tec Set ASM9-6-2ST  9,6V= (71121150010) , Akku (92604030028, 92604066026, 92604067020, 92604068028, 92604069022, 92604081022, 92604083029)

Gyakran feltett kérdések

Amennyiben még kérdései vannak, tekintse meg a GYIK -ban! Vagy egyszerűen írjon nekünk egy mailt!

A GYIK -hoz.