FEIN gyártói garancianyilatkozat

(Állapot: 2020. január 1.)


Minden FEIN elektromos szerszámot alaposan megvizsgálunk, tesztelünk és a FEIN - minőségbiztosítás legszigorúbb ellenőrzésének vetünk alá. Az eladóval szembeni szerződéses vagy törvényi garanciális igényeket ez a gyártó garancianyilatkozat nem érinti, azok változatlanul fennállnak.


A FEIN gyártói garanciát a következő feltételek teljesülése esetén nyújtjuk:


 1. A garanciális időszak a fogyasztó számára két év. Vállalat általi használat esetén a garanciális időszak egy év. A garanciális időszak kezdete az első felhasználó általi vásárlás időpontja.
 2. Nem tartoznak a garancia hatálya alá:
  • a. a szerszámok azon alkatrészei, amelyek a használat következtében fellépő kopásnak vagy egyéb természetes kopásnak vannak kitéve (például a szénkefék vagy a forgórészek) és ennek következtében korlátozott élettartammal rendelkeznek, valamint az elektromos szerszámok olyan sérülései, amelyek használat következtében fellépő kopásra vagy egyéb természetes kopásra vezethetők vissza. Ezért nem jelenti a termék hiányosságát és nem tartozik a FEIN gyártói garancia hatálya alá, ha a nagy igénybevétel miatt a termék garanciális időtartama lejárta előtt eléri az élettartama végét.
  • b. Vis maior események, például tűz, robbanás, leesés, áramütés, külső környezeti hatások és egyéb elemi károk miatti sérülések.
  • c. Azok a hiányossáságok, amelyek a kezelési utasítások figyelmen kívül hagyására, a termék szakszerűtlen használatára, túlterhelésére, valamint a termék hiányos karbantartására vagy ápolására vezethetők vissza.
  • d. Azok a sérülések, amelyek olyan pótalkatrészek, illetve felszerelhető tartozékok vagy tartozékok és kiegészítő termékek használatából adódnak, amelyek nem eredeti FEIN alkatrészek és amelyek használata hozzájárult a termék károsodásához, illetve szerepet játszott a kár bekövetkeztében.
  • e. Azok a termékek, amelyeken módosításokat vagy kiegészítéseket végeztek.
  • f. Azok az elektromos kéziszerszámok, amelyek részben vagy egészében szét vannak szerelve; ezek nem mutathatók be, illetve nem küldhetők be garanciaigények érvényesítéseként.
 3. Elismert garanciaigény esetén a FEIN saját belátása alapján kétféle módon teljesítheti azt: a FEIN a felhasználó számára díjmentesen megjavítja a szerszámot, vagy kicseréli azt egy másik, kifogástalanul működő szerszámra (adott esetben a szerszám egy következő modelljére). A kicserélt alkatrészek vagy szerszámok a FEIN tulajdonába kerülnek.
 4. A garanciaigényt a garanciális időszakon belül kell érvényesíteni az 1. bekezdésben megadottak szerint. Ehhez teljeskörűen be kell nyújtani vagy be kell küldeni az eladó vagy valamely FEIN garanciaszerviz részére az adott elektromos kéziszerszámot és az eredeti vásárlási bizonylatot, amely tartalmazza a vásárlás dátumát és a termék megnevezését.
 5. A garanciális javítás során kicserélt alkatrészekre új, egységes 12 hónapos garanciális időszak vonatkozik, amely a megjavított kéziszerszám felhasználó részére történő átadásával kezdődik. A ki nem cserélt alkatrészekre ez az új garanciális időszak nem vonatkozik. A garanciális szolgáltatás nyújtásával magára a kéziszerszámra vállalt garanciális időszak nem hosszabbodik meg.
 6. Beküldés esetén a beküldő (vásárló) viseli a szállítási költségeket és kockázatot. Alternatív megoldásként a vásárló igénybe veheti a FEIN szállítási szolgáltatását, amennyiben az az adott országban elérhető.
 7. A jelen garancianyilatkozatból eredő garanciális kötelezettségeknek kizárólag csak a FEIN, valamint a FEIN által erre kifejezetten felhatalmazott cégek tehetnek eleget.

3 éves FEIN PLUS garancia:

(Állapot: 2020. január 1.)


 1. Az eredeti vevő (felhasználó) számára három évre meghosszabbítjuk a FEIN gyártói garancianyilatkozatban vállalt garanciális időszakot minden 2020. január 1-ét követően a felhatalmazott szakkereskedőnél vásárolt FEIN elektromos kéziszerszámra, szalagcsiszoló gépre, valamint Li-ion akkukra és a hozzájuk tartozó töltőkészülékekre, amennyiben a vásárló a vásárlás napjától számított 6 héten belül regisztrálja magát. Amennyiben nem rendelkezünk ettől eltérően, a 3 éves FEIN PLUS garanciára a FEIN gyártói garancianyilatkozat rendelkezései vonatkoznak.
 2. A garanciális időtartam a „3 éves FEIN PLUS garancia“ nem hosszabbítható meg 3 évnél hosszabb időre.
 3. Nem tartoznak a „3 éves FEIN PLUS garancia” hatálya alá: a FEIN emelt frekvenciás elektromos szerszámok, az AccuTec csavarozók, a balanszerek, a csőmegmunkáló szerszámok, a pneumatikus szerszámok, a NiCd- és NiMH-akkuegységek, valamint ezek töltőberendezései és a termékcsomagolások, például a szerszámkoffer. Ezekre továbbra is a FEIN gyártói garancia érvényes.
 4. Szintén kivételt jelentenek azok a termékek, amelyeket olyan országokban vásárolnak és használnak, amelyek nem vesznek részt a „3 éves FEIN PLUS garancia“ programban. A résztvevő országok listája a warranty.fein.com weboldalon tekinthető meg.
 5. A FEIN gyártói garancia 2. pontjában felsorolt feltételek kiegészítéseként olyan esetben, ha egy meghatározott termék esetében egy összehasonlítható hiányosságot három alkalommal reklamáltak meg, ez a termék kizárható a „3 éves FEIN PLUS garancia“ hatálya alól.
 6. Azok a termékek is kizárásra kerülnek a programból, amelyeket először regisztráltak, majd újra értékesítettek (másodlagosan értékesített termékek). Használt gépek vásárlója nem regisztrálhatja újra a terméket a „3 éves FEIN PLUS garancia“ programba.
 7. A regisztrációt a vásárlónak a warranty.fein.com webhelyen kell elvégeznie. Alternatív megoldásként az eladó (kereskedő ) is regisztrálhatja a terméket a vásárló jóváhagyásával. A regisztráció megerősítését a regisztrációs bizonylat és az eredeti vásárlási bizonylat jelenti, amely tartalmazza a vásárlási dátumot. Regisztrációra csak akkor kerül sor, ha a vásárló úgy nyilatkozik, hogy egyetért a regisztrációhoz kért adatok mentésével és tárolásával.

Garancia Előnyök:

 • A garancia meghosszabbítása
 • A megbízható működés garantált
 • 3 éves FEIN PLUS garancia
Garancia forródrót
EW 1867 Hungária Kft
2100 Gödöllő
Ipari Park, 8071/47 hrsz.

GPS koordináták:
47°35’22,1”É
19°19’42,7”K

Tel.:+36 28 503 100
Fax.: +36 28 404 729

info@ew1867.hu www.fein.hu www.ew1867.hu