Otázky FEIN MultiMaster/SuperCut
Existuje adaptér pro upnutí příslušenství MultiMaster (hvězda) do stroje SuperCut (šestihran)?
Ano, různé adaptéry, v závislosti na zařízení, obraťte se na služby (info@fein.sk).
Existuje adaptér pro upnutí příslušenství SuperCut (šestihran) do stroje MultiMaster (šestihran)?
Ne, SuperCut nástroje jsou určeny pro větší sílu a ne pro MultiMaster.
Je možné příslušenství s hvězdou upnout do staršího MultiMaster s kruhovým upnutím?
Ano, vnitřní průměr hvězdy odpovídá vnějšímu průměru kruhového upínání. Pro zlepšení výkonu přenosu adaptéru části. No: 3 01 09 189 01 0 je doporučena šroub upnutí s objednacím číslem 4 30 33 087 06 5.
Lze řezat s FEIN MultiMaster dlaždice?
Ne, oscilační nářadí není vhodné pro řezání dlaždic.
Při čištění spár se můj tvrdokovový nástroj rychle zničí?
Spáry mezi dlaždicemi s vyšším podílem cementu nebo lepidla zničí rychle tvrdokovový nástroj. Prosím, použijte diamantové kotouče.
Jaké otáčky mám nastavit, na ten který nástroj?
Na některých štítcích je údaj o maximálních otáčkách pro některé nástroje. např. Profilové broušení.Obecně platí, že otáčky a materiál jsou vzájemně závislé.Doporučuje se začít s malou rychlostí a můžeme ji postupně zvyšovat v závislosti na pracovní rychlosti.Všebecne při broušení platí, že kvůli teplotám bychom měli brousit na max.pozícii 4.Při vyšší rychlosti a větším tlaku se poškodí plast a suchý zip.
S jakým příslušenství mohu dotahovat šrouby nebo řezat nerez oceli?
Pro dotahování šroubů nejsou tu žádné nástroje. Vzhledem k mírnému pohybu kmitání je málo zubů v záběru. Velmi rychle se v nerezu ohřejí a nůž se může spálit.
Mohu príslušenstvodo starého FEIN MultiMaster (kulaté upnutí) upnout do upnutí ve tvaru hvězdy?
Upnutí není možné z technických důvodů. Adaptér objednací číslo: 30109189010 zlepšuje přenos točivého momentu, a proto se doporučuje pro starší MultiMaster ss upínáním na otvor.
Proč sloučit nástroje při broušení?
Obecně platí, že byste měli pracovat při broušení kvůli teplu s maximální úrovní 4. Při vyšší rychlosti a větším tlaku plastu na suchý zip se poškodí deska.
Proč se rozpadá můj profilový set na broušení?
Profil set na broušení pracuje při max pozici 4.
Proč se lámou zuby na vnějším E-CUT pilovém kotouči?
Když se ponoří do pevného materiálu mělo by se pohybovat se strojem nahoře a dole. Tím pádem se kolem funkce vytvoří volný prostor. Bez volného prostoru zuby narážejí na materiál a tehdy se zlomí.
Kde mohu koupit příslušenství pro můj MultiMaster / SuperCut?
U jednoho z našich prodejců ve vašem okolí. Adresy, viz http://www.fein.cz/cs_cz/vyhledani-prodejce/
Otázky a odpovědi ke katalogu náhradních dílů
Jaké technické předpoklady musí splňovat PC, aby katalog fungoval?
 • Windows 98 až Windows 7
 • Internet Explorer 6.0, Firefox 3.0, Opera 9.52, Safari 4.0, Chrome 17.0
 • Flash-Player musí být instalován od společnosti Adobe, abyste si mohli prohlédnout výkresy.
 • V Internet Exploreru musí být aktivní JavaScript.
Které ceny jsou zobrazeny?
Všechny zobrazené ceny jsou nezávazná cenová doporučení včetně platné DPH (cenový údaj výrobce včetně daně z přidané hodnoty) společnosti C. & E. Fein GmbH. Rozhodující pro výpočet jsou ceny platné v den dodávky. S výhradou chyb vzniklých při přenosu a změn v technice, tvaru a vzhledu.
Jak poznám, kdy byl naposledy aktualizován katalog náhradních dílů?
Po spuštění katalogu náhradních dílů vlevo dole uvidíte, kdy byl katalog naposledy aktualizován. (Viz příklad).
Otázky a odpovědi k jádrovému vrtání
Jak mohu zabránit tomu, aby se břity při vrtání nepřehřály, neztupily nebo nevylomily?
Při vrtání je třeba vždy dbát na dobré mazání. Toho je optimálně dosaženo, používá-li se vnitřní chlazení prostřednictvím jádrové vrtačky a běžná vrtací emulze.
Co musím změnit, pokud se jádrový vrták na vrtaném materiálu chvěje nebo píská?
 • Zkontrolujte, zda jsou břity jádrového vrtáku ještě ostré.
 • Vedení musejí být na stroji nastavena bez vůle. Pokud by tomu tak nebylo, zašlete stroj zákaznickému servisu FEIN.
 • Opatrně zvyšujte přítlačnou sílu, až poleví chvění. Pozor: U příliš vysoké přítlačné síly může dojít k nadzvednutí stroje.
Co musím změnit, pokud se vylomí břity nebo vrták u stopky praskne?
 • Zkontrolujte, zda jsou břity jádrového vrtáku ještě ostré.
 • Vedení musejí být na stroji nastavena bez vůle. Pokud by tomu tak nebylo, zašlete stroj zákaznickému servisu FEIN.
 • Snižte přítlačnou sílu.
Co mám dodržovat při instalaci stroje?
 • Povrch, na který stroj postavíte, musí být čistý a bez okují.
 • Magnetická noha musí plošně sedět na vrtaném materiálu.
 • Vrtaný materiál musí být tlustý minimálně 12 mm a magnetizovatelný.
Pokud jeden nebo několik shora uvedených předpokladů nejsou splněny,
 • Není zajištěna přídržná síla magnetu.
 • Může se stroj na vrtaném materiálu přesadit.
 • Mohou zlomit břity nebo může prasknout vrták u stopky.
Co udělám, není-li možné materiál magnetizovat nebo je tenčí než 12 mm?
V tomto případě musíte pracovat s vakuovou deskou a čerpadlem. Tyto výrobky jsou popsány v katalogu.
Proč mám používat středicí vrták?
 • K přesnému zasažení středu vrtaného otvoru.
 • K vyražení vrtného jádra.
Co musím dodržovat při vrtání?
 • Opatrně nasaďte vrták a pokud možno jedním tahem provrtejte.
 • Stroj během vrtání nevypínejte, jinak by mohlo dojít k vylomení břitů.
 • Před vytažením vrtáku z ještě nevyvrtaného otvoru nechejte stroj krátce běžet bez odběru třísek na vrtací základně. Tím budou ulomeny nárůstky na vrtací základně.
 • Vrták vždy vytahujte z otvoru u běžicího pravotočivého stroje.
Co mám dělat, jestliže vrták uvázne?
 • Vypněte motor stroje.
 • Jádrový vrták opatrně vytočte doprava za pomoci stranového klíče.
Kde mohou u jádrového vrtání nastat nějaké problémy?
 • V blízkosti svarů nebo oddělovacích řezů od řezacího hořáku může kvůli vysokým teplotám docházet ke změnám struktury. Proto může dojít k velmi rychlému opotřebení jádrového vrtáku.
 • V případě překrývajících se vrtů se může jádrový vrták zaseknout na přechodu mezi stávajícím a novým vrtaným otvorem. Tím se mohou břity vylomit.
Co musím při skladování a přepravě jádrového vrtáku dodržovat?
 • Jádrový vrták přepravujte a skladujte jen v originálním obalu nebo na určeném místě v přepravním kufříku.
 • Jádrové vrtáky je třeba chránit před nárazy, jinak by mohlo dojít ke ztupení či vylomení břitů.
Otázky a odpovědi k údržbě akumulátoru
Jak musím skladovat mé akumulátory?
Akumulátory NiCd / NiMH by měly být po delší dobu skladovány jen v plně nabitém stavu. Kvůli samovybíjení je dobíjení potřebné minimálně jednou za 3 měsíce. Lithium-iontové akumulátory nemají být po delší dobu skladovány prázdné, ale také ne úplně nabité. Optimální skladování stanovené v rámci řady náročných pokusů probíhá s kapacitou 40 až 50 % a za nízkých teplot, ale ne při teplotě pod 0 °C. Optimální je skladování při teplotě 5 až 10 °C. Kvůli samovybíjení je dobíjení potřebné minimálně jednou za 12 měsíců.
Mám akumulátor při delším nepoužívání vyjmout z přístroje?
Ano. I ve vypnutém přístroji může protékat slabý proud, který po delší době způsobí hluboké vybití, což může poškodit akumulátor a v extrémním případě ho i zničit.
Co je samovybíjení?
Samovybíjením akumulátor NiCd / NiMH v nepoužívaném stavu během 3 měsíců ztratí asi 60 až 80 % svého nabití. U lithium-iontových akumulátorů je to 3 až 5 % ztráta výkonu za měsíc. Samovybíjení je závislé na teplotě a u vysokých teplot je vyšší. Ideální je pokojová teplota.
Co je hluboké vybití?
Pod hlubokým vybitím rozumíme „vytlačení" akumulátoru, až již nebude poskytovat vůbec žádný proud. Přitom klesne napětí až na 0 V. Je-li tento stav zachován, probíhají v akumulátoru chemické reakce na elektrodách, které tak mohou být částečně nebo úplně nepoužitelné. Výsledkem je, že akumulátor masivně ztrácí kapacitu a v extrémních případech již nelze vůbec nabít. Z toho důvodu by neměly být akumulátory pokud možno vybíjeny pod koncovým vybíjecím napětím závislým na typu a měly být co nejrychleji zase nabity. Lithium-iontové akumulátory a lithium-iontové polymerové akumulátory by ale neměly ze zásady být úplně vybíjeny. Základním pravidlem je, že by lithium-iontový, popř. lithium-iontový polymerový akumulátor měl být opětovně nabit, leží-li jeho zbytková kapacita ještě mezi 10 a 20 %. Dobré lithium-iontové akumulátory mají ze zásady nákladnou ochranu, popř. regulační obvody v akumulátoru, které brání hlubokému vybití / přebití a event. také výbuchu.
V jakém teplotním rozmezí mám akumulátory používat?
Akumulátory NiMH nejsou vhodné pro provoz při teplotách méně než 0 °C. Již v blízkosti bodu mrazu vykazují výraznou ztrátu kapacity, od asi -10 °C je nelze vůbec používat. Akumulátory NiCd jsou také vhodné pro provoz do -10 °C. Používání lithium-iontových akumulátorů je možné v teplotním rozmezí -10 až +55 °C, nabíjejte je ovšem jen při teplotě akumulátoru +5 až +45 °C. Ideální teplotní rozmezí akumulátorů je podobné pokojové teplotě. Snímač teploty v akumulátoru zajišťuje, že mimo toto rozmezí nedochází k rychlonabíjení.
Jak dlouhá je životnost akumulátorů?
Akumulátory NiMH mohou být nabíjeny 400 až 700krát, akumulátory NiCd zhruba 500 až 1000krát a lithium-iontové akumulátory až 1000krát (v závislosti na kapacitě). Těchto hodnot je však dosaženo jen za optimálních podmínek. Podle manipulace a údržby akumulátorů může být počet cyklů i nižší. Kapacita během celé doby životnosti klesá. Obecně jsou akumulátory se jmenovitou kapacitou méně než 70 % považovány za opotřebované.
Co znamená paměťový efekt (u technologie NiCd), popř. efekt „líné baterie"?
Akumulátor si zapamatuje, jak silně byl vybit. Není-li akumulátor před nabíjením úplně vybit, vytvoří se na elektrodách malé krystaly, které sníží možnost zachycování nábojů. Pokud tedy váš akumulátor několikrát za sebou úplně nevybijete, bude doba pohotovosti stále kratší. U technologie NiMH může dojít k efektu „líné baterie" (Lazy Battery Effect) srovnatelným s klasickým paměťovým efektem. Lithium-iontové akumulátory a lithium-iontové polymerové akumulátory mohou a smí být dobíjeny kdykoli. U těchto akumulátorů nedochází k paměťovému efektu, pouze je třeba zabránit častému krátkodobému nabíjení. Neškodí i plné nabíjení v několika etapách, s nebo bez částečného prozatímního vybíjení. Lithium-iontové akumulátory a lithium-iontové polymerové akumulátory by ale neměly být úplně vybíjeny. Základním pravidlem je, že by lithium-iontový, popř. lithium-iontový polymerový akumulátor měl být opětovně nabit, leží-li jeho zbytková kapacita ještě mezi 10 a 20 %. U lithium-iontových akumulátorů také není potřebné nový akumulátor několikrát nabít a vybít, aby dosáhl své úplné kapacity. Je-li počáteční nabíjení správně provedeno, pak akumulátor již prvního dne dosahuje své plné kapacity. Vysunutí a opětovné zasunutí kolíku nabitého akumulátorového bloku do nabíječky nevede ke zvýšenému nabíjení, ale spíše škodí.
Mohu tyto efekty zase zrušit?
Pokud po nějaké době klesne kapacita akumulátoru NiCd, může být opět obnovena regenerací: Akumulátor NiCd (žádné hluboké vybití!) úplně vybijte (při zatížení, tedy v provozu), úplně nabijte a tento postup několikrát zopakujte. Po každém tomto procesu se bude výkon zlepšovat. U akumulátorů NiMH je potřebný regenerační přístroj.
Mohou být akumulátory opraveny?
Trvalá, kvalitní oprava akumulátorů není možná. I když dealeři třetí strany tvrdí, že mohou akumulátory levně opravit, tak má tato oprava krátkodobý účinek, protože nové články nejsou sladěny se stávajícími komponentami. FEIN a jeho zastoupení nabízí dlouhodobou kvalitu. Poškozené akumulátory jsou ze zásady vyměňovány.
Následující pravidla byste měli k zachování co nejdelší výkonnosti zásobníku energie dodržovat při ošetřování lithium-iontových akumulátorů:
 • Rozhodující je první nabíjení. Před prvním nabitím akumulátor úplně nabijte.
 • Každý akumulátor má jen omezený počet cyklů nabíjení. Proto akumulátor nedobíjejte při každé příležitosti, ale používejte ho vždy tak dlouho, dokud nebude téměř úplně vybitý (10 až 20 % nabití).
 • Je-li akumulátor vybíjen za jeho jmenovitého napětí, může toto vést k procesům, které akumulátor poškodí nebo zničí. Proto mají akumulátory FEIN elektroniku, která uživatele varuje a vypne přístroj dříve, než může dojít k takovému hlubokému vybití.
 • I časté přebití může trvale poškodit akumulátor. Proto nabíječka automaticky ukončí nabíjení, jakmile je akumulátor plně nabitý. Nabíječka pak nesmí být vysunutím a zasunutím kolíků nucena k tomu, aby do akumulátoru zdánlivě napumpovala ještě více energie! To nevede k větší kapacitě při nabíjení, ale spíše k poškození!
 • Nabíjení by zpravidla mělo probíhat při pokojové teplotě (asi 18 - 21 stupňů). Nenabíjejte studený akumulátor, mohlo by dojít k poškození článků. Zvláště v případě nízkých venkovních teplot v zimě nechejte akumulátor nejdříve zahřát při pokojové teplotě, potom jej nabijte.
 • I vysoké teploty mohou poškodit akumulátor. Akumulátor nebo ještě lépe celý kufr na nářadí nenechávejte v horkých slunečních dnech ležet v automobilu nebo na slunci. Při teplotě více než +60 stupňů Celsia ztrácí lithium-iontový akumulátor trvale svou kapacitu.
 • Lithium-iontové akumulátory nemají být po delší dobu skladovány prázdné, ale také ne úplně nabité. Optimální skladování stanovené v rámci řady náročných pokusů probíhá s kapacitou 40 až 50 % a za nízkých teplot, ale ne při teplotě pod 0 °C. Optimální je skladování při teplotě 5 až 10 °C. Kvůli samovybíjení je dobíjení potřebné minimálně jednou za 12 měsíců.
 • Nepoužívaný akumulátor byste měli skladovat v chladu, ale ne na mrazu. I když akumulátory nepoužíváte, ztrácejí energii, lithium-iontový akumulátor 3 až 5 % za měsíc.
 • Není-li lithium-iontový akumulátor po delší dobu používán, měl by být opětovně nabit nejpozději po 12 měsících, jinak bude zničen bez možnosti opravy.
 • Staré, opotřebované akumulátory musí být samozřejmě ekologicky zlikvidovány.
Prodáváte stroje FEIN nebo náhradní díly přímo?
Ne, stroje a náhradní díly kupujeme jen prostřednictvím našich smluvních dílen FEIN a odborných prodejců.