1.Bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní listy (BOZP) jsou nástrojem pro přenos informace týkající se bezpečnosti.

3.Aktuální bezpečnostní předpisy(BOZP) pre FEIN výrobky naleznete zde

2.Hodnoty vibrací/emise hluku

Hladiny hluku a vibrací jsou nařízezenímBOZP a slouží k zajištění ochrany pracovníků proti hluku a vibracím.

Aktuální hodnoty pro FEIN výrobky naleznete zde

Hodnoty vibrací


3. Problematické látky (SVHC)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), stanovila látku kadmium na kandidátský seznam látek vzbuzujících velké obavy (SVHC). Tato látka se nachází uvnitř nikl-kadmiových akumulátorů, a není uvolněná v průběhu životnosti akumulátoruTímto se dostáváme k povinnosti zveřejňovat informace o látkách ve výrobcích podle nařízení EU č. 1907/2006 (REACH) 33. Na žádost spotřebitele každý dodavatel výrobku, který splňuje kritéria v článku 57 a je označen v souladu s článkem 59, odstavec 1 v koncentraci vyšší než 0,1 procent (w / w), spotřebitel musí, pro bezpečné použití výrobku, mít dostatečné informace, jako napr.minimum, název látky.

  • Výrobek: Kadmium
  • EG-Nr .: 231-152-8
  • CAS-Nr .: 7440-43-9
  • Použití: nedílná součást v niklokadmiových akumulátorech
  • materiál se neuvolní v průběhu životnosti baterie
  • Další informace o SVHC k dispozici na internetových stránkách
    http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Originál FEIN produkt


Císlo materiálu (Název)
ASW12-17 Z (71109650012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 ZO (71109850014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), Accu-Tec Set     ASM12-12 12V= (71120150010), Accu-Tec Set ASM9-6-2ST  9,6V= (71121150010) , Accumulator (92604030028, 92604066026, 92604067020, 92604068028, 92604069022, 92604081022, 92604083029)

Často kladené otázky

Pokud máte jakékoliv dotazy, prosíme vyplnit tlačivo FAQ. Nebo nám napište e-mail.

K tlačivu FAQ