Genel görünüme dön
Segman bıçağı

Elmaslı, köşeler ve kavisli bölümler ile üstüste bindirmeler yapmayan çalışmalar için de uygundur.
Kesme çizgisi yakl. 2,2 mm, mermer, epoksit reçine ve çimento derzleri için standart model.
 

  • +%300 dayanma süresi, ah?ap içerisinde bulunan çivilere, kagir yap?lara kar?? dayan?kl?, çok h?zl? i? ak??? ve kesme kalitesi
  • En yüksek i? ak???, kö?eler için ideal uygunlukta

Uygun olduğu alet:
FSC 2.0 Q (FSC 2.0 Q)MOtlx 6-25 (MOtlx 6-25)
 

İndirmeler