Genel görünüme dön
Taşlama aracı A

Metallerin son perdahlamaya kadar ince taşlaması iҫin ince kumlu taşlama şeridi. En iyi yüzey neticeleri iҫin. Ağır yün dokusu, korindon tam sentetik recine bağlamı.
75 x 2 000 mm
 

Uygun olduğu alet:
GRIT GX 75 (GRIT GX 75)GRIT GX 75 2H (GRIT GX 75 2H)GRIT GX 75 (GRIT GX 75)GRIT GI 75 (GRIT GI 75)GRIT GI 75 2H (GRIT GI 75 2H)GIMS 75 (GRIT GIMS 75)GIMS 75-6 (GIMS 75-6)GIMS 75 2H (GIMS 75 2H)GRIT GKS 75 (GRIT GKS 75)GRIT GKS 75 (GRIT GKS 75)GRIT GKS 75 (GRIT GKS 75)GRIT GKS 75 (GRIT GKS 75)GRIT GKS 75 2H (GRIT GKS 75 2H)GRIT GIS 75 (GRIT GIS 75)
 

İndirmeler