Genel görünüme dön
Plastik kaplamalı

İş parçası yüzeyini mekanik hasarlardan korumak için