Garanție de producător FEIN

(ediția 1 ianuarie 2020)


Fiecare sculă electrică FEIN este verificată, testată cu atenție și supusă controalelor stricte de asigurare a calității FEIN. Drepturile cumpărătorului față de vânzător prevăzute de garanția contractuală sau legală rămân neafectate de această garanție a producătorului.


Garanția de producător FEIN este acordată în următoarele condiții:


 1. Perioada de garanție pentru consumator este de doi ani. Garanțiile prin intermediul companiilor au o perioadă de valabilitate de un an. Perioadele sunt calculate de la data primei achiziții.
 2. Sunt exceptate de la garanție:
  • a. Piesele supuse uzurii naturale sau uzurii determinate de exploatarea obișnuită (de exemplu perii de cărbune sau ancore) care au prin urmare o durată de viață limitată, precum și alte defecțiuni ale sculelor electrice datorate uzurii naturale sau uzurii determinate de exploatarea obișnuită. De aceea, încheierea duratei de viață înainte de expirarea perioadei de garanție, în urma gradului ridicat de solicitare, nu reprezintă un defect și nu este obiectul garanției de producător FEIN.
  • b. Deteriorările provocate de forță majoră, precum foc, explozie, prăbușire, trăsnet, condiții de mediu extreme și alte pagube provocate de dezastre naturale.
  • c. Defectele provocate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, folosirea incorectă, suprasolicitarea sau întreținerea ori îngrijirea deficitară.
  • d. Daunele apărute în timpul utilizării pieselor de schimb, respectiv pieselor atașabile sau accesoriilor și produselor complementare care nu sunt piese originale FEIN și dacă utilizarea acestui tip de piese a provocat contextul prejudiciului, respectiv a contribuit la apariția daunei.
  • e. Produsele modificate sau completate.
  • f. Sculele electrice demontate parțial sau complet; acestea nu pot fi prezentate sau expediate ca obiect al garanției.
 3. Firma FEIN poate soluționa discreționar obiectul acceptat al garanției, având două posibilități: Pe de o parte FEIN poate repara gratuit scula achiziționată, pe de altă parte o poate înlocui cu o sculă în stare ireproșabilă (cu un model mai nou dacă este cazul). Piesele sau sculele schimbate trec în proprietatea FEIN.
 4. Revendicarea garanției trebuie efectuată în cadrul perioadei de garanție, conform punctului 1. În acest sens vor fi prezentate sau expediate vânzătorului sau atelierului FEIN responsabil pentru garanții atât scula în cauză, cât și factura de cumpărare în original, care trebuie să conțină informații referitoare la data achiziției și denumirea produsului.
 5. Piesele unei mașini înlocuite pe baza garanției de reparații vor avea o nouă perioadă unitară de garanție de 12 luni, care începe în momentul predării sculei reparate utilizatorului. Aceasta nu se aplică pieselor neînlocuite. Acordarea garanției nu duce la prelungirea sau reînnoirea perioadei de garanție a sculei.
 6. Expeditorul (cumpărătorul) preia riscul și costurile de transport la expediere. Cumpărătorul poate beneficia alternativ de serviciul de livrare FEIN, dacă serviciul este disponibil în țara în care se află.
 7. Serviciile prevăzute în declarația de garanție se prestează exclusiv de către FEIN și de către firmele autorizate explicit în acest sens de către FEIN.

Garanția FEIN PLUS pe 3 ani:

(ediția 1 ianuarie 2020)


 1. Pentru toate sculele electrice FEIN și mașinile de șlefuit cu bandă, precum și pentru acumulatorii litiu-ion și încărcătoarele aferente, cumpărate de la comercianți autorizați începând cu data de 1 ianuarie 2020, perioada garanției de producător FEIN se prelungește la 3 ani față de prima achiziție (utilizator), în cazul în care cumpărătorul se înregistrează în decurs de 6 săptămâni de la data achiziției. Dacă nu se prevede altfel în continuare, garanției FEIN PLUS pe 3 ani i se vor aplica condițiile declarației de garanție de producător FEIN.
 2. În cadrul programului „Garanția FEIN PLUS pe 3 ani” nu este posibilă prelungirea perioadei peste cei 3 ani.
 3. Sunt excluse de la „Garanția FEIN PLUS de 3 ani”: Sculele electrice cu frecvență înaltă FEIN, mașinile de înșurubat AccuTec, sistemele de echilibrare, sculele pentru prelucrarea țevilor, sculele cu aer comprimat, pachetele de acumulatori NiCd și NiMH, precum și încărcătoarele aferente și ambalajele produselor, de exemplu gențile. Acestor produse li se aplică în continuare garanția de producător FEIN.
 4. Sunt excluse și produsele cumpărate și folosite într-o țară care nu participă la programul „Garanția FEIN PLUS pe 3 ani”. Țările participante pot fi vizualizate la warranty.fein.com.
 5. În cazul în care pentru același produs sunt reclamate trei defecte similare, acesta va fi exclus din „Garanția FEIN Plus pe 3 ani”, adițional criteriilor menționate la punctul 2 din garanția de producător FEIN.
 6. Produsele înregistrate și revândute (produse la mâna a doua) sunt excluse din program. Cumpărătorul unei mașini uzate nu poate reînregistra mașina în programul „Garanția FEIN PLUS pe 3 ani”.
 7. Înregistrarea trebuie efectuată online de către cumpărător la adresa warranty.fein.com. Ca alternativă, vânzătorul (distribuitorul) poate înregistra clientul, cu acordul acestuia. Confirmarea este reprezentată de documentul de înregistrare și de factura de cumpărare în original, pe baza căreia se poate determina data achiziției. Înregistrarea are loc numai atunci când cumpărătorul este de acord cu salvarea datelor solicitate.

Garanţie Avantaje:

 • Prelungirea perioadei de garanţie
 • Funcţionare fiabilă garantată
 • Garanţia FEIN PLUS pe 3 ani
Linie telefonică de asistenţă pentru garanţie
C. & E. FEIN GmbH
Reprezentanță România
Str. Buzești, nr. 50-52, et.11, Ap. Mod 107
Sector 1, 011015, Bucuresti

fein@fein.ro