Bij het droog slijpen van roestvrijstalen buizen ontwikkelen zich aanloopkleuren. Ze zijn niet alleen een esthetisch probleem, maar verhogen ook het corrosierisico. Buizen moeten dan in een tijdrovend proces worden nabewerkt. Het aanlopen wordt veroorzaakt door de hitte die zich bij het droog slijpen ontwikkelt. De hitte brengt in het materiaal oxidatieprocessen op gang die als aanloopkleuren zichtbaar worden.

Zeer goede slijpresultaten zonder tijdrovend nabewerken levert daarentegen nat slijpen. Daarbij wordt een koelsmeermiddel direct op het te bewerken werkstuk aangebracht, zodat zich bij het slijpen geen of maar weinig hitte ontwikkelt en er geen aanloopkleuren ontstaan. Nat slijpen is aan te raden bij alle werkstappen, van het afslijpen tot en met de afwerking van het oppervlak.

Hoewel met nat of koel slijpen betere resultaten worden verkregen, schrikken vooral kleinere bedrijven terug voor de investering in een koelslijpinrichting. De investering loont echter al bij kleine aantallen: naast de kostenbesparingen die uit de hoge kwaliteit van het werk ontstaan, spaart het natslijpproces ook de slijpbanden. De levensduur ervan wordt duidelijk langer. Voor de vakman zorgt het nat slijpen voor meer arbeidsveiligheid en -comfort. Slijpstof wordt in het koelmiddel gebonden, zodat de stofbelasting in de werkplaats gering is. Een gesloten koelmiddelkringloop reduceert het koelmiddelverbruik en maakt de ecologisch verantwoorde afvoer gemakkelijker.

Koelslijpinrichtingen lonen voor alle bedrijven die roestvrij staal verwerken in de balustrade-, installatie- of reservoirbouw, maar ook voor de klassieke metaalbouw. Een alternatief voor de aanschaf van een complete natslijpinstallatie zijn modulaire bandslijpsystemen, zoals deze door FEIN onder het merk GRIT by FEIN worden aangeboden. Hier kunnen rondslijpmachines worden aangevuld met een koelsmeermodule die indien nodig zonder gereedschap wordt gemonteerd.

1

Industrieel rondslijpen in serie met een rondslijpmodule.

2

Voor het nat slijpen wordt de rondslijpmodule met een koelsmeermodule uitgebreid en wordt koelsmeermiddel direct op het werkstuk aangebracht.

3

Met nat slijpen worden betere resultaten verkregen en dit proces verlengt de levensduur van de slijpbanden.