Online-tarkastus

Syötä selvittämäsi sarjanumero Online-tarkastukseen. Siitä näet heti, koskeeko tämä konettasi vai ei.

Sarjanumero on virheellinen.
Tarkasta

Tapahtui virhe! Ole hyvä ja tarkasta antamasi tiedot.

Koskee syötettyä sarjanumeroa.

Sähköpostiosoite: magdrill_care_fi@fein.com

Henkilökohtaiset tiedot
Takaisinsoitto

Ei koske syötettyä sarjanumeroa.

Henkilökohtaiset tiedot

* Pakolliset kentät

Takaisinsoitto - Haluan, että minulle soitetaan takaisin

* Pakolliset kentät
Q&A
Kuinka montaa konetta tämä takaisinveto koskee? Ja kuinka montaa maata ja mitä ajanjaksoa?
FEIN on myynyt mainittuja malleja noin 8 000 yksikköä ja 150 varaosaa 53 maahan. Keernaporakoneet, joita takaisinveto koskee, on valmistettu FEINin tuotantolaitoksella Yhdysvalloissa. Varaosia on valmistettu eri puolella maailmaa. Kyseessä olevista rakenneosista 150 on tuotu markkinoille.
Missä maissa koneita on myyty eniten?
Suurin osa koneista Amerikassa on myyty USA:ssa ja Kanadassa; Euroopassa eniten koneita on myyty Saksassa ja Ranskassa.
Miltä kyseisten käyttäjien kompensaatio näyttää?
Hyvitämme käyttäjille ostohinnan tai tarjoamme, mallista riippuen, parempilaatuisen koneen tilalle. Me vastaamme tietysti palautuksen kustannuksista.
Miten voi olla, että asbestia sisältäviä tiivisterenkaita on voitu asentaa (reilun kahdeksan vuoden ajan) niin, että ette ole tätä huomanneet? Onko teillä ongelmia laadunvalvonnassa? Eikö teidän toimitusketjunne ole hallinnassa?
Vuonna 2021 lakimääräykset tiettyjen vaarallisten aineiden käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa Euroopassa tiukkenevat. Sähkötyökalujen laatuvalmistajana tuotteidemme turvallisuus ja asiakkaidemme tyytyväisyys on meille luonnollisesti ensiarvoisen tärkeää. Niinpä ryhdyimme varmistamaan tuotteidemme vaatimustenmukaisuutta kattavasti myös tulevien vaatimusten osalta. Näiden varmistustoimien yhteydessä olemme todenneet, että yllä mainittuihin keernaporakoneisiin, joiden merkkinä on FEIN, Slugger ja Slugger by FEIN, on asennettu tiivisterengas, joka sisältää yhtä asbestilajia. Tämä koskee lisäksi varaosia, joiden numerot ovat 30610055000, 32498611010 (tiivisteet) ja rakennekokonaisuutta 31508314030.
Onko tässä takaisinvedossa kyse vapaaehtoisesta turvallisuustoimenpiteestä vai lakisääteisestä menettelystä?
Olemme luonnollisesti yhteydessä kyseisten maiden viranomaisiin ja noudatamme lain säännöksiä.
Mikä asbestilaji on konkreettisesti tunnistettu?
Kyseessä on krysotiili.
Mihin krysotiiliä on käytetty?
Krysotiiliä on käytetty lämpöä kestäviin materiaaleihin, esimerkiksi tiivisteisiin.
Missä olosuhteissa krysotiiliä voi päästä vapautumaan teidän koneissanne käytetyistä tiivisteistä ja aiheuttaa terveysvaaran käyttäjälle?
Tämänhetkisen tiedon mukaan kosketuksessa kyseiseen tiivisterenkaaseen – etenkin jos kyseinen tiivisterengas murtuu, hajoaa tai kaapiutuu – voi vapautua asbestikuituja. Asbesti voi olla vaarallista, jos siitä vapautuu hienoja kuituja, jotka voivat joutua hengitysilmaan. Pelkkä ihokosketus ei aiheuta sinällään vaaraa.
Onko teillä käytettävissänne asiantuntijalausuntoa mahdollisista terveyteen liittyvistä riskiskenaarioista? Jos on, millaisia ne ovat?
Tähänastiset tutkimukset tuotantolaitoksissamme eivät ole tuoneet esiin minkäänlaista kuormitusta. Me teemme jatkotutkimuksia ja odotamme saavamme tuloksia tammikuun 2020 lopussa.
Millä konkreettisilla toimenpiteillä varmistatte, että vastaavanlaiset tapahtumat vältetään tulevaisuudessa?
FEIN suorittaa perusteellisen alkutarkastuksen uusille sähkötyökaluille ja tarvikkeille, jotka tuodaan markkinoille. Tämän alkutarkastuksen yhtenäiset prosessit määritetään yrityksen keskuksessa Saksassa ja ne ovat voimassa maailmanlaajuisesti. Lisäksi teemme tuotteiden vaatimustenmukaisuuden niin sanotun REACH-RoHS-arvioinnin, joka on myös voimassa tuotteille kaikkialla maailmassa. Tämä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi tehdään sekä uusille sähkötyökaluille ja tarvikkeille että markkinoilla jo oleville tuotteille. FEIN valvoo sen mukaisesti koko kone- ja tarvikevalikoimansa yhteensopivuutta lakimääräysten ja säännösten kanssa jatkuvasti. FEINille yrityksenä laadukkaat sähkötyökalut ja tarvikkeet ovat tärkeä asia, jotta käyttäjille voidaan taata parhaat mahdolliset järjestelmät. Tämän jatkuvan valvonnan puitteissa juuri havaitsimme yllä mainitun poikkeaman.
Mikä on tuotteiden vaatimustenmukaisuuden REACH-RoHS-arviointi?
REACH-/RoHS-vaatimustenmukaisuus koskee etenkin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajia ja maahantuojia. "REACH" on lyhenne sanoista "Registration" (rekisteröinti), "Evaluation" (arviointi), "Authorisation" (lupamenettelyt) ja "Chemicals" (kemikaalit). RoHS puolestaan on lyhenne englanninkielisistä sanoista "Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment" tai lyhyemmin "Restriction of certain hazardous substances" (suomeksi: Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa). Euroopan Unionin RoHS-direktiivi (direktiivi 2002/95/EY) otettiin käyttöön, jotta tiettyjen terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden käyttöä sähköisissä ja elektronisissa laitteissa ja varaosissa voitiin rajoittaa.
Miten paljon FEIN tekee töitä sen eteen, että kaikki koneiden ja varaosien omistajat ja käyttäjät todella tavoitetaan?
Vastuun kantamiseksi asiakkaitamme kohtaan olemme lopettaneet välittömästi mainittujen koneiden ja varaosien kaikenlaisen käytön, korjauksen, huollon ja myynnin. Vedämme takaisin kaikki keernaporakoneet ja varaosat, joita tämä asia koskee ja jotka ovat markkinoilla. Olemme luoneet verkkosivustolle linkin , jotta käyttäjämme voivat tunnistaa kyseiset koneet ja varaosat helposti sekä saada tietoa turvallisesta takaisinvedon toteutuksesta. Linkin takaa löytyy myös turvallisuushuomautus. Lisäksi käymme avointa ja läpinäkyvää keskustelua myyntiedustajiemme ja alan median kanssa, jotta saavutamme kaikki käyttäjät.
Miksi minun pitää palauttaa koneeni?
Yllä mainittuja koneita ei saa enää käyttää, pitää käynnissä, korjata, huoltaa eikä myydä. Kaikki kyseiset koneet on kerättävä välittömästi talteen ja niihin on liimattava tiivisteen alueelle tavallisesti kaupan oleva, vahvistettu kuitupohjainen ilmastointiteippi ja ne on sijoitettava säilytykseen suojattuihin, lukittuihin säiliöihin, esimerkiksi alkuperäiseen laukkuunsa. TÄRKEÄÄ: näissä toimenpiteissä on ehdottomasti pidettävä suojahansikkaita ja hengityssuojainta (tyyppi FFP3). Suojavarusteet on käytön jälkeen laitettava yhdessä koneen kanssa säilytykseen suojattuun, lukittuun säiliöön. Koneiden koteloita ei missään tapauksessa saa avata itse. Mikäli sinulla ei ole sopivia varastointimahdollisuuksia tai et pysty erottelemaan kyseisiä koneita, käänny välittömästi meidän puoleemme. Asbesti on terveydelle haitallista ja voi tietyissä olosuhteissa aiheuttaa syöpää. Koneita, varaosia ja rakennekokonaisuuksia käytettäessä saattaa periaatteessa irrota asbestikuituja. Tämä pätee etenkin silloin, kun kyseinen tiivisterengas murtuu, hajoaa tai kaapiutuu, eli toisin sanoen etenkin mahdollisen korjauksen yhteydessä. Tämän vuoksi käyttö ja myynti on lopetettava välittömästi. Pyydämme tukeanne ja tuotteiden välitöntä palauttamista koneiden jatkotutkimuksia varten.
Onko kone/koneet pakko palauttaa?
Yllä mainittuja koneita ei saa enää käyttää, pitää käynnissä, korjata, huoltaa eikä myydä. Kaikki kyseiset koneet on kerättävä välittömästi talteen ja niihin on liimattava tiivisteen alueelle tavallisesti kaupan oleva, vahvistettu kuitupohjainen ilmastointiteippi ja ne on sijoitettava säilytykseen suojattuihin, lukittuihin säiliöihin, esimerkiksi alkuperäiseen laukkuunsa. TÄRKEÄÄ: näissä toimenpiteissä on ehdottomasti pidettävä suojahansikkaita ja hengityssuojainta (tyyppi FFP3). Suojavarusteet on käytön jälkeen laitettava yhdessä koneen kanssa säilytykseen suojattuun, lukittuun säiliöön. Koneiden koteloita ei missään tapauksessa saa avata itse. Mikäli sinulla ei ole sopivia varastointimahdollisuuksia tai et pysty erottelemaan kyseisiä koneita, käänny välittömästi meidän puoleemme. Asbesti on terveydelle haitallista ja voi tietyissä olosuhteissa aiheuttaa syöpää. Koneita, varaosia ja rakennekokonaisuuksia käytettäessä saattaa periaatteessa irrota asbestikuituja. Tämä pätee etenkin silloin, kun kyseinen tiivisterengas murtuu, hajoaa tai kaapiutuu, eli toisin sanoen etenkin mahdollisen korjauksen yhteydessä. Tämän vuoksi käyttö ja myynti on lopetettava välittömästi. Pyydämme tukeanne ja tuotteiden välitöntä palauttamista koneiden jatkotutkimuksia varten.