1. Käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedote on asiakirja, joka välittää tietoa aineiden ja seosten turvallisuudesta sekä sisältää tietoja aineturvallisuutta koskevista alan raporteista. Käyttöturvallisuustiedotteen tarkoituksena on kertoa aineita ja seoksia työssään käsitteleville henkilöille kuinka niitä tulee käsitellä ja mitä työsuojelu-, työturvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksiä niiden käsittelyssä tulee noudattaa.

Päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteet löydät tästä

2. Tärinäarvot/Meluarvot

Melu- ja tärinäarvomääräysten tarkoituksena on suojata työntekijää melun tai tärinän aiheuttamalta vahingoittumiselta.

FEIN-tuotteiden päivitetyt arvot löydät tästä

www.fein.com/vibration


3. Erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC)

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on luokitellut kadmiumin erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluetteloon (SVHC). Tätä ainetta on nikkeli-kadmium-akuissa ja sitä ei vapaudu koko akun elinkaaren aikana.Täten noudatamme EU-säännöksen no. 1907/2006 (REACH) 33 mukaista velvollisuuttamme tiedottaa tuotteissa olevista aineista.Kuluttajan pyynnöstä jokainen tavarantoimittaja, jonka tuote sisältää artiklan 57 mukaista ainetta ja artiklan 59 kappaleessa 1 ilmoitettua konsentraattia enemmän kuin 0,1 painoprosenttia (w/w), asettaa kuluttajan käyttöön olemassaolevan, tuotteen turvallista käyttöä varten riittävän informaation, vähintään kyseisen aineen nimen.

  • Aineen nimi: kadmium
  • EU-No.: 231-152-8
  • CAS-No. 7440-43-9
  • Käyttö: integroitu komponentti nikkeli-kadmium-akuissa
  • Ainetta ei vapaudu koko akun elinkaaren aikana
  • Lisätietoja eritystä huolta aiheuttavista aineista
    http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

FEIN-tuotteet, joita tämä koskee


Tuotenro
ASW12-17 Z (71109650012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 Z Set BL SW13 (71109652012), ASW12-17 ZO (71109850014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW10 (71109851014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW11 (71109852014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW12 (71109853014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), ASW12-17 ZO Set BL SW13 (71109854014), Accu-Tec Set     ASM12-12 12V= (71120150010), Accu-Tec Set ASM9-6-2ST  9,6V= (71121150010) , Accumulator (92604030028, 92604066026, 92604067020, 92604068028, 92604069022, 92604081022, 92604083029)

Usein esitettyjä kysymyksiä

Mikäli sinulla on kysyttävää, katso UKK tai ota meihin yhteyttä sähköpostitse.

UKK