Kysymys FEIN MultiMaster/SuperCut
Onko olemassa adapteria,MultiMaster-tarvikkeiden (tähtikiinnityksellä) kiinnittämiseksi SuperCut (8-kulmainen kiinnitys)?
Kyllä on, useita erilaisia koneen mallista riippuen. Kysy info@otatuote.fi.
Onko olemassa adapteria, jolla kiinnittää SuperCutin teriä (8-kulmainen kiinnitys) MultiMasteriin?
Ei. SuperCutit on suunniteltu rankempaan käyttöön ja sen tarvikkeet ylikuormittaisivat MultiMasteria.
Onko mahdollista käyttää MultiMasterin tähtikiinnitteisiä tarvikkeita pyöreässä työkalunpitimessä?
Kyllä, tähtikiinnitteisen terän pyöreän reiän sisämitta on sama kuin pyöreällä kiinnitysreiällä olevan terän. Jotta voima välittyisi vielä paremmin, suosittelemme käyttämään adapteria 30109189010 ja kiinnitysruuvisarjaa 43033087065.
Voiko MultiMaster-työkaluilla katkaista laattoja?
Ei, värähtelytekniikkaan perustuva työkalu ei sovellu laattojen katkaisemiseen.
HM-sahanterä kuluu hyvin nopeasti loppuun saumanaukaisutyössä?
HM-sahanterä ei ole riittävän vahva laattasaumoihin, joissa on suurempi annos sementtiä tai laattaliimaa. Käytä tähän timanttiterää.
Mitä nopeutta pitäisi käyttää milläkin terällä työskenneltäesssä?
Joidenkin tarvikepakkausten takana on tietoa maksiminopeudesta, esim. profiilihiomasarja.Yleisesti ottaen, säädettävä nopus riippuu käyttötarkoituksesta ja materiaalista.Suosittelemme aloittamaan pienellä nopeudella ja työn etenemisestä riippuen nostamaan nopeutta asteittain.Yleensä hiomatöissä tulisi työskennellä (kitkakuumenemisesta johtuen) korkeintaan nopeudella 4 Käytettäessä liian suurta nopeutta tai painetta, hioma-alustan muovi saattaa sulaa.
Millä lisätarvikkeella voi katkaista ruuveja tai ruostumatonta terästä?
Tähän tarkoitukseen ei ole lisätarviketta. Koska oskilloinnissa tapahtuu vain pieni liike, käytössä on kerrallaan vain muutama hammas. Ne kuumenisivat ja kuluisivat loppuun hyvin nopeasti.
Onko mahdollista modifioida vanhempi, pyöreällä kiinnitysreiällä oleva MultiMaster tähtikiinnitteiseksi?
Se ei ole teknisistä syistä mahdollista. On olemassa kitka-adapteri 30109189010. Tämä adapteri parantaa momentin välitystä ja siksi suosittelemme sen käyttämistä vanhemmissa MultiMaster.
Miksi hiomatallojen muuoviosat sulavat?
Yleensä suosittelemee hiontatöihin korkeintaan nopeutta 4. Suuremmilla nopeuksilla ja suurella paineella muovialusta saattaa sulaa.
Miksi profiilihiomasarja hajoaa?
Käytä profiilihiomasarjaa korkeintaan nopeudella 4.
Mikä on syynä siihen, että sahanterän hampaat katkeaa?
Sahattaessa kovaan materiaaliin tulee sahattaessa liikuttaa konetta siten, että sahanterän molemmille puolille syntyy pelivaraa.Ilman "pelivaraa" sahanterän hampaat osuvat materiaallin, ne taipuvat ja katkeavat.
Mistä saan lisätarvikkeita MultiMasteriin/SuperCutiin?
Lähimmältä jälleenmyyjältäsi. Katso lähin jälleenmyyjä täältä http://www.fein.de/fi_fi/jaelleenmyyjaehaku/
Kysymyksiä ja vastauksia varaosaluettelosta (ETK)
Mitkä tekniset vaatimukset tietokoneen on täytettävä, jotta luettelo toimii?
 • Windows 98 - Windows 7
 • Internet Explorer 6.0, Firefox 3.0, Opera 9.52, Safari 4.0, Chrome 17.0
 • Flash-Player Adobelta on asennettava piirrosten katsomiseksi
 • JavaScriptin on oltava aktivoitu Internet Explorer -selaimessa
Mitkä hinnat näytetään?
Kaikki ilmoitetut hinnat ovat C. & E. Fein GmbH:n ohjeellisia hintasuosituksia, joihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (OVH, ALV 0 %). Laskennan kannalta ratkaisevia ovat toimituspäivänä voimassa olevat hinnat. Siirtovirheet ja muutokset tekniikassa, muodossa ja ulkonäössä mahdollisia.
Mistä näen, koska ETK on viimeksi päivitetty?
ETK:n käynnistyttyä näet vasemmasta alakulmasta, koska luettelo on viimeksi päivitetty (katso esimerkki).
Kysymyksiä ja vastauksia keernaporauksesta
Miten voin estää hampaiden ylikuumenemisen, tylsymisen tai murtumisen porattaessa?
Porattaessa on aina varmistettava hyvä voitelu. Se on optimaalinen käytettäessä sisäjäähdytystä keernaporakoneen kautta ja tavallista porausnestettä.
Mitä minun on muutettava, jos keernapora kalisee tai viheltää porattavan materiaalin päällä?
 • Tarkista, ovatko keernaporan hampaat vielä teräviä.
 • Ohjainten täytyy olla säädettyinä välyksettä koneella. Jos näin ei ole, lähetä kone FEIN-asiakaspalveluun.
 • Lisää varovasti syöttövoimaa, kunnes kalina vaimenee. Huomio: Jos syöttövoima on liian suuri, kone voi irrota alustasta.
Mitä minun on muutettava, jos hampaat murtuvat tai pora murtuu varresta?
 • Tarkista, ovatko keernaporan hampaat vielä teräviä.
 • Ohjainten täytyy olla säädettyinä välyksettä koneella. Jos näin ei ole, lähetä kone FEIN-asiakaspalveluun.
 • Vähennä syöttövoimaa.
Mitä on huomioitava asetettaessa konetta paikalleen?
 • Pinnan, jolle kone asetetaan, on oltava puhdas ja hehkuhilseetön.
 • Magneettijalan on oltava porattavan materiaalin päällä laajalla alueella.
 • Porattavan materiaalin on oltava vähintään 12 mm:n paksuista ja magnetoitavaa
Jos yksi tai useampi yllä mainituista edellytyksistä ei täyty,
 • magneetin pitovoima ei ole taattu.
 • kone voi juuttua porattavaan materiaaliin.
 • hampaat voivat murtua tai poran varsi saattaa repeytyä.
Mitä teen, jos materiaali ei ole magnetoitavaa tai se on alle 12 mm:n paksuista?
Tällöin on käytettävä alipainelevyä ja -pumppua. Nämä tuotteet on kuvattu luettelossa.
Miksi on käytettävä keskitysporaa?
 • Tarkkaan osumiseen porausreiän keskipisteeseen.
 • Poratun ytimen poistamiseen.
Mitä on huomioitava porattaessa?
 • Aseta porakone varovasti porattavalle pinnalle ja poraa reikä yhtäjaksoisesti, jos se on mahdollista.
 • Älä sammuta konetta porauksen aikana, muutoin laikat voivat murtua.
 • Ennen kuin porakone vedetään pois keskeneräisestä porauksesta, sen on annettava käydä lyhyesti porauksen pohjalla ilman lastunirrotusta. Tällöin porauksen pohjalla kiinni olevat lastut katkeavat.
 • Vedä porakone aina porauksesta koneen käydessä ja pyöriessä oikealle
Mitä on tehtävä, jos pora jumittuu?
Sammuta poramoottori. Kierrä keernapora varovasti irti kääntämällä kiintoavaimella oikealle.
Milloin keernaporauksessa voidaan kohdata vaikeuksia?
 • Hitsaussaumojen tai leikkuupolttimien erotusleikkausten lähellä liitoksiin voi tulla muutoksia korkeiden lämpötilojen vaikutuksesta. Niiden takia keernapora voi kulua erittäin nopeasti.
 • Limittäisissä porauksissa keernapora voi tarttua vanhan ja uuden porausreiän väliseen siirtymäkohtaan. Tällöin hampaat voivat katketa.
Mitä on huomioitava keernaporia varastoitaessa ja kuljetettaessa?
 • Keernaporia on kuljetettava ja säilytettävä alkuperäisissä pakkauksissa tai niille tarkoitetussa paikassa kuljetuslaatikossa.
 • Keernapora on suojattava iskuilta, muuten hampaat voivat tylsyä tai murtua.
Kysymyksiä ja vastauksia akkujen kunnossapidosta
Miten minun on säilytettävä akkujani?
NiCd-/NiMH -akut saa varastoida pitemmäksi aikaa vain täyteen ladattuina. Koska akut tyhjenevät itsestään, niiden latausta on täydennettävä vähintään 3 kuukauden välein. Litium-ioni-akkuja ei saa säilyttää pitkiä aikoja tyhjinä, mutta ei myöskään täyteen ladattuina. Perusteellisissa tutkimuksissa optimaalisiksi varastointiehdoiksi on määritelty 40–50 %:n kapasiteetti ja alhaiset lämpötilat, ei kuitenkaan alle 0 °C. Ihanteellinen varastointilämpötila on 5–10 °C. Koska akut tyhjenevät itsestään, niiden latausta on täydennettävä vähintään 12 kuukauden välein.
Onko akku poistettava laitteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan?
Kyllä. Myös sammutetussa laitteessa voi olla vähän virtaa, joka johtaa pitemmän ajan kuluessa syväpurkautumiseen, joka vaurioittaa akkua ja pahimmassa tapauksessa tuhoaa sen.
Mitä itsepurkautuminen on?
Itsestään purkautumisen takia käyttämättömän NiCd/NiMH-akun latauksesta hupenee 3 kuukaudessa noin 60...80 %. Litium-ioni-akkujen lataus vähenee 3...5 % kuukaudessa. Latauksen itsepurkautuminen riippuu lämpötilasta, korkeissa lämpötiloissa se on voimakkaampaa. Paras lämpötila on huoneenlämpötila.
Mitä syväpurkaminen on?
Syväpurkamisella tarkoitetaan akun "puristamista kuiviin", kunnes siitä ei enää irtoa yhtään virtaa. Tällöin jännite laskee aina 0 V:iin asti. Jos tätä tilaa ylläpidetään, akun eletrodeissa tapahtuu kemiallisia reaktioita, jotka voivat tehdä akusta osittain tai kokonaan käyttökelvottoman. Tämän seurauksena akun kapasiteetti pienenee huomattavasti eikä sitä ääritapauksessa voida enää ladata ollenkaan. Tästä syystä akkuja ei saisi tyhjentää tyyppikohtaista alinta purkausjännitettä alemmas ja ne pitäisi ladata mahdollisimman pian uudelleen. Litium-ioni-akkujen ja litium-ioni-polymeeriakkujen lataus ei saa koskaan purkautua täysin. Nyrkkisääntönä pätee, että litium-ioni-akku tai litium-ioni-polymeeriakku on ladattava, kun sen kapasiteetista on jäljellä 10...20 %. Hyvissä Li-ioni-akuissa on aina kattavat akkupaketin suoja- taivalvontakytkennät, jotka estävät syväpurkamisen/ylilataamisen ja mahdollisen räjähtämisen.
Millä lämpötila-alueella minun pitäisi käyttää akkujani?
NiMH-akut eivät sovellu käytettäviksi alle 0 °C:n lämpötiloissa. Jo lähellä jäätymispistettä niiden kapasiteetti huononee huomattavasti, n. -10 °C:n lämpötiloista alkaen ne ovat täysin käyttökelvottomia. NiCd-akut soveltuvat käytettäviksi alhaisimmillaan -10 °C:n lämpötiloissa. Litium-ioni-akkua voidaan käyttää -10 - +55 °C:n lämpötiloissa, mutta ne voidaan ladata vain akun lämpötilan ollessa +5 - +45 °C. Akun ihanteellinen käyttölämpötila on huoneenlämpötila. Akun lämpötilatunnistin varmistaa, että tämän alueen ulkopuolella ei tapahdu pikalatausta.
Kuinka pitkä on akkujen käyttöikä?
NiMH-akut voidaan ladata 400–700 kertaa, NiCd-akut 500–1000 kertaa ja Li-ion-akut enintään 1000 kertaa (kapasiteetista riippuen). Nämä lukemat saavutetaan kuitenkin vain optimaalisissa olosuhteissa. Akkujen käsittelystä ja kunnossapidosta riippuen latauskerrat voivat myös vähentyä. Kapasiteetti pienenee akun ikääntyessä. Yleisesti kuluneina pidetään akkuja, joiden kapasiteetti on alle 70 % nimelliskapasiteetista.
Mitä tarkoittaa muisti- (NiCd-teknologiaa käytettäessä) eli laiskan akun ilmiö?
Akku "muistaa", miten paljon sitä on käytetty. Jos akku ei tyhjene täysin ennen lataamista, sen elektrodeihin muodostuu pieniä kiteitä, jotka huonontavat akun latautumiskykyä. Jos et useammalla peräkkäisellä latauskerralla lataa akkua täysin täyteen, sen valmiusajat lyhenevät jatkuvasti. NiMH-teknologiaa käytettäessä voi esiintyä perinteiseen muisti-ilmiöön verrattavissa olevaa akun "laiskistumista". Litium-ioni-akkujen ja litium-ioni-polymeeriakkujen latausta voidaan ja sitä saa aina täydentää. Näissä akuissa ei esiinny muisti-ilmiöitä, vain usein toistuvaa lyhytaikaista lataamista on vältettävä. Myöskään useammassa osassa tapahtuva täyslataus - osittaisella tyhjenemisellä latausten välissä - ei vaurioita akkua. Litium-ioni-akkujen ja litium-ioni-polymeeriakkujen lataus ei saa kuitenkaan tyhjetä täysin. Nyrkkisääntönä pätee, että litium-ioni-akku tai litium-ioni-polymeeriakku on ladattava, kun sen kapasiteetista on jäljellä 10...20 %. Litium-ioni-akkuja ei tarvitse myöskään ladata ja tyhjentää useaan kertaan, jotta se saavuttaa täyden kapasiteettinsa. Jos ensimmäinen lataus on tehty oikein, akulla on täysi kapasiteetti ensimmäisestä päivästä alkaen. Täyden akkupaketin kytkeminen pistorasiaan ja irrottaminen siitä ei lisää latausta, vaan ennemminkin vaurioittaa akkua.
Voinko perua nämä vaikutukset?
Jos NiCd-akun kapasiteetti huononee ajan myötä, se voidaan palauttaa elvyttämällä akku: Pura NiCd-akun varaus kokonaan (ei syväpurkamista!) (kuormituksella, ts. käytössä), lataa akku täyteen ja toista menettely useaan kertaan. Toimintateho paranee jokaisella kerralla. NiMH-akkujen kanssa tarvitaan elvytyslaite.
Voidaanko akkuja korjata?
Akkujen kestävä ja laadukas korjaaminen ei ole mahdollista. Vaikka ulkopuoliset toimijat väittäisivät pystyvänsä korjaamaan akut edullisesti, korjauksen vaikutus on lyhytaikainen, koska uusia kennoja ei ole mukautettu entisiin komponentteihin. FEIN ja sen edustajat tarjoavat kestävää laatua. Vialliset akut vaihdetaan aina uusiin.
Seuraavia litium-ioni-akkuja koskevia sääntöjä on noudatettava, jotta energian varastointikyky pysyy hyvänä mahdollisimman pitkään:
 • ensimmäinen latauskerta on ratkaiseva. Lataa akku aivan täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 • jokaisen akun latauskertojen määrä on rajallinen. Älä siksi lataa akkua lisää aina tilaisuuden tullen, vaan käytä sitä aina niin kauan, kunnes se on lähes tyhjä (lataustaso 10...20 %).
 • jos akku tyhjenee nimellisjännitteensä alapuolelle, seurauksena voi olla akkua vaurioittavia tai sen tuhoavia prosesseja. FEIN-akuissa on siksi elektroniikkajärjestelmä, joka varoittaa käyttäjää ja sammuttaa laitteen, ennen kuin tällainen syväpurkautuminen tapahtuu.
 • myös usein toistuva ylilataaminen voi vaurioittaa akkua pysyvästi. Siksi laturi lopettaa lataamisen automaattisesti, kun akku on ladattu täyteen. Älä yritä pakottaa laturia lataamaan akkua lisää irrottamalla pistoke pistorasiasta ja kytkemällä se takaisin! Tällöin akku ei latautuisi lisää, vaan seurauksena olisi akun vaurioituminen!
 • lataus pitäisi tehdä yleensä aina huoneenlämpötilassa (n. 18–21 astetta). Älä lataa kylmää akkua, koska tällöin kennot vaurioituvat. Erityisesti talven kylmissä ulkolämpötiloissa akun on aina ensin annettava lämmitä huoneenlämpötilaan, vasta sen jälkeen sen saa ladata.
 • myös korkeat lämpötilat vahingoittavat akkua. Älä jätä akkua, tai vielä parempi, koko tarvikelaukkua, kuumina aurinkoisina päivinä autoon tai auringonvaloon. Yli +60 celsiusasteen lämpötiloissa Li-ion-akun kapasiteetti alenee pysyvästi.
 • Litium-ioni-akkuja ei saa säilyttää pitkiä aikoja tyhjinä, mutta ei myöskään täyteen ladattuina. Perusteellisissa tutkimuksissa optimaalisiksi varastointiehdoiksi on määritelty 40–50 %:n kapasiteetti ja alhaiset lämpötilat, ei kuitenkaan alle 0 °C. Ihanteellinen varastointilämpötila on 5–10 °C. Koska akut tyhjenevät itsestään, niiden latausta on täydennettävä vähintään 12 kuukauden välein.
 • käyttämätöntä akkua on säilytettävä viileässä, ei kuitenkaan kylmässä. Myös käyttämättömien akkujen lataus purkautuu, Li-ion-akku menettää energiaa 3...5 % kuukaudessa.
 • jos litium-ioni-akkua ei käytetä pitkään aikaan, se on ladattava vähintään 12 kuukauden välein, muuten se vaurioituu korjauskelvottomaksi.
 • vanhat, käytetyt akut on luonnollisesti hävitettävä ympäristöä säästäen.
Myykö FEIN koneita tai varaosia suoraan?
Ei, myymme koneita ja varaosia vain FEIN-sopimuskorjaamoidemme ja ammattikauppiaidemme kautta.