Spørgsmål FEIN MultiMaster/SuperCut
Findes der nogle adaptere, så du kan bruge MultiMaster/MultiTalent værktøj på en SuperCut?
Ja, der findes forskellige adaptere til de forskellige maskinmodeller. Har du brug for hjælp fein@fein.dk.
Findes der en adaptere, så du kan bruge SuperCut værktøj på en MultiMaster/MultiTalent?
Nej, SuperCut værktøjet er designet til større ydeevne og vil overbelaste MultiMaster/MulitTalenten.
Er det muligt at bruge MultiMaster/MultiTalent værktøj med stjerne, på ældre MultiMaster med rund værktøjsholder?
Ja, den indvendige diameter af stjernen er den samme, som diameteren af den runde værktøjsholder. For at forbedre kraftoverførslen anbefaler vi at bruge adapteren best. Nr. 3 01 09 189 01 0 og klingeskruen best. Nr. 3 30 24 069 01 0.
Er det muligt at skære fliser med en MultiMaster/MultiTalent?
Nej, det oscillerende værktøj er ikke egnet til at skære i fliser.
Ved hårde fuger slides hårdmetalklingen meget hurtigt?
Til fuger med et højt indhold af cement eller fliseklæber, er hårdmetal savklinger ikke stærke nok, brug derfor diamant savklinger.
Hvilken hastighed skal jeg bruge , til de forskellige værktøjer?
På nogle værktøjer, vil du finde maksimal hastigheden på emballagen. For eksempel Profil slibe sættet.Den generelle justering af hastigheden, afhænger af opgaven og materialet.Vi anbefaler at starte med en lav hastighed og alt efter opgaven, kan man øge hastigheden gradvist.Generelt med slibeopgaver, anbefaler vi hastighedsindstillingen til maksimalt niveau 4, på grund af friktionsvarme.Kører med for høj hastighed og for hårdt tryk, risiker man at plastikken på slibesålen smelter.
Med hvilket tilbehør er det muligt at skære i skruer og rustfrit stål?
Der findes ingen tilbehør til denne opgave. Den ozzilerende bevægelse er så lille, at kun få tænder på klingen vil blive brugt, dette resulterer i en overophedet/brændt klinge.
Er det muligt at ændre den ældre MultiMaster med rund værktøjsholder, til værktøjsholder med stjerne?
På grund af tekniske årsager er det ikke muligt. Der eksister en adapter, bestillingsnr .: 30109189010. Denne adapter forbedrer kraftoverførslen, vi anbefaler derfor at bruge denne, til ældre MultiMaster med rund værktøjsholder.
Hvad er årsagen til at plastikken på slibesålen smelter?
Ofte er det på grund af friktionsvarme, vi anbefaler derfor maksimalt en hastighed, på op til niveau 4. Højere hastighed og højt tryk, gør at slibesålen kan smelte.
Hvad er årsagen til at profilslibesættet falder fra hinanden?
Årsagen kan være, at man kører med for høj hastighed. Kør derfor maksimal på hastighedsniveau 4.
Hvad er årsagen til at tænderne knækker på savklingerne?
Årsagen kan være, at man presser klingen for meget. Lad maskine arbejde selv, så holder klingerne længere.Hvis ikke klingen har den fornødne plads at arbejde på, kan man risikerer at den bøjer og knækker tænder af.
Hvor kan jeg få tilbehørsdele til min MultiMaster/MultiTalent eller SuperCut?
Spørgsmål og svar til reservedelskataloget (RDK)
Hvilke tekniske krav skal en pc opfylde, for at kataloget virker?
 • Windows 98 til Windows 7
 • Internet Explorer 6.0, Firefox 3.0, Opera 9.52, Safari 4.0, Chrome 17.0
 • Flash-Player fra Adobe skal være installeret for at kunne vise tegningerne
 • Javascript skal være aktiveret i Internet Explorer
Hvilke priser vises?
Alle anførte priser er vejledende udsalgspriser ekskl. til enhver tid gældende moms (vejl. udsalgspris ekskl. moms) fra C. & E. Fein GmbH. Beregningen tager udgangspunkt i dagsprisen på leveringstidspunktet. Med forbehold for stavefejl og ændringer af teknik, form og udseende.
Hvordan kan jeg se, hvornår RDK sidst et blevet opdateret?
Når RDK er startet, kan du nederst til venstre se, hvornår kataloget sidst er blevet opdateret (se eksempel).
Spørgsmål og svar til kerneboring
Hvordan kan jeg forhindre, at skærende bliver overophedet, sløve eller knækker, når jeg borer?
Det er vigtigt at være opmærksom på tilstrækkelig smøring, når der bores. Denne opnås bedst, når kerneboremaskinen har indvendig køling og ved anvendelse af en gængs boreemulsion.
Hvad skal jeg ændre, hvis kerneboret vibrerer eller piver på det materiale, der skal bores?
 • Kontrollér, om kerneborets skær stadig er skarpe.
 • Føringerne skal være indstillet uden slør på maskinen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du sende din maskine til FEIN's serviceværksted.
 • Øg langsomt fremføringskraften, til vibrationerne formindskes. Bemærk: Hvis fremføringskraften bliver for høj, kan maskinen løfte sig.
Hvad skal jeg ændre, hvis der brækker skær af, eller hvis boret knækker ved skaftet?
 • Kontrollér, om kerneborets skær stadig er skarpe.
 • Føringerne skal være indstillet uden slør på maskinen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du sende din maskine til FEIN's serviceværksted.
 • Reducer fremføringskraften.
Hvad skal jeg være opmærksom på ved opstilling af maskinen?
 • Overfladen, som maskinen anbringes på, skal være ren og fri for snavs.
 • Magnetfoden sidde fast på hele fladen af det materiale, der skal bores.
 • Materialet, der skal bores i, skal være mindst 12 mm tykt og magnetiserbart.
Hvis en eller flere af de ovennævnte forudsætninger ikke er opfyldt,
 • garanteres magnetholdekraften ikke.
 • kan maskinen forskyde sig på det materiale, der skal bores i.
 • kan skærene eller boret knække.
Hvad skal jeg gøre, hvis materialet ikke er magnetiserbart eller er tyndere end 12 mm?
I dette tilfælde skal der arbejdes med vakuumplade og- pumpe. Disse artikler er nærmere beskrevet i kataloget.
Hvorfor skal der anvendes et centrerbor?
 • For at ramme borehullets midtpunkt nøjagtigt.
 • For at udstøde borekernen.
Hvad skal du være opmærksom på ved boring?
 • Anbring boret forsigtigt, og bor igennem i én bevægelse, hvis det er muligt.
 • Maskinen må ikke slukkes under boringen, da skærene i modsat fald risikerer at knække.
 • Før boret trækkes op af en ikke-færdig boring, skal maskinen køre på boreunderlaget i et kort stykke tid uden spånaftagning. Derved brydes spånansatserne på boreunderlaget.
 • Boret må kun trækkes op boringen, når maskinen kører mod højre.
Hvad skal du gøre, hvis boret sidder fast?
 • Sluk boremotoren.
 • Drej forsigtigt kerneboret ud (retning mod højre) med en gaffelnøgle.
Hvor kan der forekomme problemer ved kerneboring?
 • I nærheden af svejsesøm eller delesnit fra skærebrændere ses der nogle gange strukturændringer som følge af de høje temperaturer. Disse kan medføre, at kerneboret slides meget hurtigt.
 • Ved overlappende boringer kan kerneboret binde ved overgangen mellem det eksisterende borehul og det nye borehul. Det kan få skærene til at brække.
Hvad skal du være opmærksom på ved opbevaring og transport af kernebor?
 • Transport samt opbevaring af kerneborene bør kun ske i originalemballage eller det sted i transportkassen, der er beregnet hertil.
 • Kernebor må ikke udsættes for stød eller slag, da skærene i modsat fald risikerer at knække eller blive sløve.
Spørgsmål og svar til batteripleje
Hvordan skal jeg opbevare mine batterier?
NiCd-/NiMH-batterier bør kun opbevares i en længere periode i fuldt opladet tilstand. Efter senest 3 måneder er det nødvendigt at genoplade som følge af selvafladning. Litium-ion-batterier bør ikke være helt afladet og heller ikke helt opladet ved opbevaring i længere tid. Ved omfattende forsøg er det konstateret, at batterierne under optimale omstændigheder skal opbevares med en kapacitet på 40-50 % og ved lave temperaturer, men dog ikke ved under 0° C. Den optimale opbevaringstemperatur er 5° C til 10° C. Efter senest 12 måneder er det nødvendigt at genoplade som følge af selvafladning.
Skal man fjerne batteriet, hvis man i længere tid ikke bruger apparatet?
Ja. Der kan også være strøm i en slukket maskine, som efter en længere periode fører til en dybdeafladning, der skader batteriet og i ekstreme tilfælde kan ødelægge det.
Hvad er selvafladning?
Et normalt NiCd / NiMH batteri mister i løbet af tre måneder mellem 60 og 80 % af sin energi som følge af selvafladning. Litium-ion-batterier mister mellem 3 og 5 % af energien om måneden. Graden af selvafladning afhænger af temperaturen og er større ved høje temperaturer. Normal stuetemperatur er ideelt.
Hvad er dybdeafladning?
Ved dybdeafladning forstår man "udpresning" af et batteri, indtil det ikke længere afgiver strøm. Spændingen falder her helt ned til 0 V. Hvis man bevarer denne tilstand, sker der kemiske reaktioner i batteriet ved elektroderne, som gør disse delvist eller helt ubrugelige. Resultatet er, at batteriet mister en masse kapacitet og i ekstreme tilfælde slet ikke kan lades op igen. Derfor bør man ikke aflade batterier til mindre end en typeafhængig afladningsslutspænding, og derudover bør batterierne hurtigt genoplades. Litium-ion-batterier og litium-ion-polymer-batterier bør som udgangspunkt ikke aflades helt. En tommelfingerregel siger, at man bør genoplade et litium-ion- eller et litium-ion-polymer-batteri igen, når det har en restkapacitet på 10-20 %. Gode li-ion-batterier har som udgangspunkt avancerede beskyttelses- eller overvågningsafbrydere i batteripakken, der forhindrer dybdeafladning/overopladning og i givet fald også eksplosion.
Hvad er det optimale temperaturområde for mine batterier?
NiMH-batterier er ikke velegnet til drift ved temperaturer på under 0° C. Allerede i nærheden af frysepunktet er kapaciteten tydeligt nedsat, og fra ca. -10° C bliver de helt ubrugelige. NiCd-batterier er også velegnet til drift ved ned til -10° C. Det er muligt at anvende et litium-ion-batteri ved temperaturer på mellem -10° C og +55° C, med opladning skal ske ved en batteritemperatur på +5 til +45° C. Batteriets ideelle temperaturområde ligger ved stuetemperatur. En temperatursensor i batteriet sikrer, at batteriet ikke lynoplades uden for dette område.
Hvor lang levetid har batterier?
NiMH-batterier kan oplades mellem 400 og 700 gange, NiCd-batterier ca. 500 til 1000 gange og li-ion-batterier op til 1000 gange (afhænger af kapaciteten). Disse værdier opnås dog kun under optimale betingelser. Antallet af opladninger kan også forringes afhængigt af, hvordan batteriet behandles og vedligeholdes. Kapaciteten aftager i løbet af levetiden. Generelt anses batterier med en kapacitet på under 70 % af den nominelle kapacitet for at være nedslidte.
Hvad betyder memoryeffekt (ved NiCd-teknologi) eller lazy-battery-effekt?
Batteriet registrerer, hvor meget det er blevet brugt. Hvis batteriet ikke aflades helt før en ny opladning, dannes der små krystaller elektroderne, som forringer muligheden for en fuld opladning. Hvis du lader batteriet op nogle gange uden at aflade det helt først, bliver driftstiden altså ringere og ringere. Ved NiMH-teknologien kan der forekomme en batteritræghedseffekt (Lazy-Battery-Effekt), der kan sammenlignes med den klassiske memoryeffekt. Litium-ion-batterier og litium-ion-polymer-batterier kan uden problemer oplades efter hver brug uden at være helt afladede. Der optræder ingen memoryeffekt ved disse batterier. Du skal blot undgå hyppige 'lynopladninger' af disse batterier. Litium-ion-batterierne tåler også fuld opladning i etaper – både med og uden delvis afladning i mellemtiden. Litium-ion-batterier og litium-ion-polymer-batterier bør dog ikke aflades helt. En tommelfingerregel siger, at man bør genoplade et litium-ion- eller et litium-ion-polymer-batteri igen, når det har en restkapacitet på 10-20 %. Det er heller ikke nødvendigt at oplade og aflade et nyt litium-ion-batteri flere gange, før det opnår fuld kapacitet. Hvis den første opladning udføres korrekt, har batteriet fuld kapacitet fra dag ét. Det hjælper ikke at tage batteriet op og sætte det i opladeren igen gentagne gange, men du risikerer tværtimod at skade batteriet!
Kan jeg nulstille disse effekter igen?
Hvis NiCd-batteriet efter noget tid mister noget af sin kapacitet, kan denne gendannes ved at 'friske batteriet op': Aflad NiCd-batteriet helt (undgå dybdeafladning!) ved at bruge det, lad det helt op igen, og gentag denne procedure flere gange. Batteriets ydelse bliver bedre gang for gang. NiMH-batterier kræver et 'opfriskningsapparat' for at kunne udføre denne procedure.
Kan batterier repareres?
Det er ikke muligt at reparere batterier, så de lever op til kvalitetsstandarderne. På trods af øvrige udbyderes løfter om, at de kan reparere batterier billigt og godt, er virkningen kortvarig, da de nye celler ikke er afstemt med de eksisterende komponenter. FEIN og FEIN's datterselskaber tilbyder kvalitet, der holder. Derfor udskiftes defekte batterier som hovedregel.
Følgende regler skal overholdes i forbindelse med litium-ion-batterier, for at sikre at de bevares deres høje ydelse længst muligt:
 • den første opladning er afgørende. Oplad batteriet fuldstændigt, inden du bruger det første gang.
 • Det enkelte batteri kan kun oplades et vist antal gange. Du skal derfor undlade at oplade batteriet, hvis det ikke er afladet, men først oplade det, når det er næsten helt brugt (når der er mellem 10 og 20 % tilbage).
 • Hvis batteriet aflades til under sin mærkespænding, kan dette medføre processer, der beskadiger batteriet eller sågar ødelægger det. FEIN batterierne har derfor en indbygget elektronisk anordning, der advarer brugeren og slukker for apparatet, før en sådan dybdeafladning indtræffer.
 • gentagne overopladninger kan ligeledes beskadige batteriet permanent. Derfor afslutter opladeren automatisk opledningen, så snart batteriet er fuldt opladet. Ladeapparatet må derefter ikke tvinges til at lade batteriet yderligere op ved gentagne gange at tage batteriet op og sætte det i laderen igen. Resultatet er ikke mere strøm på batteriet, men du risikerer tværtimod at skade batteriet!
 • Opladningen bør som hovedregel ske ved stuetemperatur (18-21 grader). Lad aldrig et koldt batteri op, da det beskadiger cellerne. Det er særligt vigtigt at varme batteriet op til stuetemperatur, før det oplades, når det er koldt udenfor.
 • høje temperaturer kan også beskadige batteriet. Lad aldrig batteriet, eller for den sags skyld hele kufferten, ligge i bilen eller i solen på varme og solrige dage. Ved temperaturer over 60 grader celcius mister li-ion-batteriet permanent kapacitet.
 • Litium-ion-batterier bør ikke være helt afladet og heller ikke helt opladet ved opbevaring i længere tid. Ved omfattende forsøg er det konstateret, at batterierne under optimale omstændigheder skal opbevares med en kapacitet på 40-50 % og ved lave temperaturer, men dog ikke ved under 0° C. Den optimale opbevaringstemperatur er 5° C til 10° C. Efter senest 12 måneder er det nødvendigt at genoplade som følge af selvafladning.
 • Batterier, der ikke bruges, skal opbevares køligt (dog ikke koldt). Selv når batterier ikke bruges, mister de energi. Litium-ion-batterier mister f.eks. mellem 3 og 5 % af deres energi på en måned.
 • Et litium-ion-batteri må maksimalt ligge i 12 måneder uden at blive opladet, da det ellers går i stykker og ikke kan repareres igen.
 • gamle, færdigbrugte genopladelige batterier skal naturligvis bortskaffes miljømæssigt korrekt.
Sælger FEIN maskiner eller reservedele direkte?
Nej, vil sælger kun maskiner og reservedele gennem vores FEIN værksteder og forhandlere.