FEIN fabriksgarantierklæring fra den 01.09.2013

Alt FEIN elværktøj kontrolleres og testes grundigt, og gennemgår en streng kvalitetssikring hos FEIN. Derfor kan FEIN ud over den lovbestemte garanti og reklamationsret (to år for private førstegangserhvervende forbrugere (brugere) og et år for førstegangserhvervende erhvervskunder (brugere) – begge fra købsdatoen) og takket være perfekt forarbejdning og fejlfrie materialer yde tre års fabriksgaranti på registreret elværktøj i henhold til nedenstående betingelser.


3 års FEIN PLUS-garanti:

Ved alt FEIN værktøj og alle GRIT båndslibemaskiner samt alle li-ion-batterier og tilhørende ladeapparater, som fra den 01.09.2013 er købt hos en autoriseret forhandler, forlænges den førstegangserhvervende købers garantiperiode (bruger) til 3 år, hvis køberen registrerer værktøjet inden for en periode af 6 uger fra købsdatoen.


De tre års FEIN PLUS-garanti dækker ikke: FEIN højfrekvens-elværktøj, Accu Tec-skruemaskiner, balancers, rørbearbejdningsværktøj, trykluftværktøj, NiCd- og NiMH-batterier samt tilhørende ladeapparater.


Køberen skal selv foretage registreringen på internettet på adressen www.fein.com/warranty. Registreringsbilaget, som straks skal udskrives, samt den originale faktura, der indeholder købsdatoen, anvendes om dokumentation. Registreringen gennemføres kun, hvis køberen erklærer sig indforstået med, at oplysningerne gemmes.


I tilfælde af en forarbejdnings- eller materialefejl udføres vederlagsfri reparation eller – såfremt en reparation ikke er mulig – vederlagsfri ombytning af maskinen med en ny (eventuelt afløsermodel).


Garantiydelserne omfatter dog ikke skader, der hidrører fra uhensigtsmæssig brug som f.eks. tilsidesættelse af betjeningsvejledningen, overbelastning, drift med forkert spænding, forkert strømtype eller uegnet tilbehør samt ved ydre påvirkning som f.eks. stød eller slag. Endvidere omfatter garantiydelserne ikke normal, brugsbetinget slitage. Garantien på li-ion-batterier er begrænset til 700 opladninger.


Ydelserne i denne garantierklæring erlægges udelukkende af FEIN selv og af de af FEIN hertil udtrykkeligt autoriserede virksomheder.


Såfremt der gøres krav gældende inden for rammer af denne garanti, skal det berørte elværktøj enden forevises eller indsendes sammen med den originale faktura (med angivelse af købsdato og produktbetegnelsen) samt registreringsbilaget. Der modtages ikke delvist eller helt demonteret elværktøj.


Kontraktlige eller lovbestemte garantikrav mod forhandleren berøres ikke af denne fabriksgaranti.


Garanti Fordele:

  • Forlængelse af garantien
  • Garanteret driftsikker funktion
  • 3 års FEIN PLUS-garanti
Garantihotline
FEIN Danmark A/S
Lykkegårdsvej 1
4000 Roskilde
T. +45 59 44 15 11
F. +45 59 44 24 55

fein@fein.dk