Genel görünüme dön
Taşlama aracı A

Metallerin son perdahlamaya kadar ince taşlaması iҫin ince kumlu taşlama şeridi. En iyi yüzey neticeleri iҫin. Ağır yün dokusu, korindon tam sentetik recine bağlamı.
50 x 1 000 mm
 

Uygun olduğu alet:
GRIT GHB 15-50 (GRIT GHB 15-50)GRIT GHB 15-50 Inox (GRIT GHB 15-50 Inox)GRIT GHBML (GRIT GHBML)
 

İndirmeler