Genel görünüme dön
Yapagi pul

Dolgu kaynakları yüzeylerinin ön perdahlaması için. Kaynak yerini kaldırmadan donuklaşma renklerini hızlıca yok eder.
 

Uygun olduğu alet:
KS 10-38 E Set (KS 10-38 E)
 

İndirmeler