Genel görünüme dön
Yapagi pul

Dolgu kaynaklarının taşlanması, kabuk kaldırılması ve satinaj yapma için yüksek işleme kapasitesi.
 

  • Dolgu kaynaklar?n?n ta?lanmas?na, kabu?unun kald?r?lmas?na ve satinaj?na yönelik yüksek i?leme kapasitesi

Uygun olduğu alet:
KS 10-38 E Set (KS 10-38 E)
 

İndirmeler