Genel görünüme dön
Raspa, düz kalıplı

bükülmüş, Z-Büklümlü, keserek çıkarma tertibatı 9 06 07 001 01 6 için ek donanım olarak, 2'li Paket.
 

Uygun olduğu alet:
MOtlx 6-25 (MOtlx 6-25)
 

İndirmeler