Tillbaka till översikten
Lamellslipskiva

För att ta bort svetsfogar utan att skada angränsande ytor. Det går att välja lamellslipskivor efter svetsfogens tjocklek.
 

Passar till:
WSG 17-70 Inox startsats (WSG 17-70 Inox)
 

Nedladdningar